FC020 Numerické metody ve fyzice plazmatu

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 2 kr. (plus 1 za k). Ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. David Trunec, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. David Trunec, CSc.
Ústav fyziky a technologií plazmatu - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. David Trunec, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky a technologií plazmatu - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Předpokládá se znalost programovaní v některém z běžných programovacích jazyků.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu student získá znalosti o numerickém řešení obvyklých úloh z fyziky plazmatu.
Osnova
  • Numerické derivování. Řešení Laplaceovy rovnice metodou sítí. Iterační metody pro řešení velkých systémů lineárních algebraických rovnic. Řešení parabolických rovnic metodou přímek. Výpočet časového vývoje koncentrace plazmatu v dohasínajícím plazmatu. Metoda nejmenších čverců a statistické odhady parametrů.
Literatura
  • PRESS, William H. Numerical recipes in fortran : the art of scientific computing. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. 963 s. ISBN 052143064X. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Pro získání zápočtu musí student vypracovat tři domácí úkoly.
Informace učitele
http://www.sci.muni.cz/~trunec/numer/numer.html
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Způsob ukončení je dán individuálním studijním plánem
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
S.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2023/FC020