PřF UCMV Matematika se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Mathematics focused on teaching
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PřF B-UCM Matematika se zaměřením na vzdělávání

Oborové předměty

Povinné.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M0001Matematika kolem nás E. Fuchsz 0/2/02 2-
PřF:MUC02Repetitorium školské matematiky J. Vondraz 0/0/21 1-
PřF:MUC03Základy matematiky J. Vondrazk 2/2/04 1Z
PřF:MUC11Matematická analýza 1 P. Liškazk 2/2/04 1Z
PřF:MUC12Matematická analýza 2 P. Liškazk 2/2/04 2Z
PřF:MUC13Matematická analýza 3 Z. Došlázk 2/2/05 3Z
PřF:MUC14Funkce a rovnice na SŠ P. Šišmaz 0/2/01 1Z
PřF:MUC21Konstrukční geometrie J. Vondrazk 2/2/04 2Z
PřF:MUC22Analytická geometrie 1 J. Janyškazk 2/2/04 3Z
PřF:MUC23Analytická geometrie 2 J. Janyškazk 2/2/04 4Z
PřF:MUC24Planimetrie na SŠ P. Šišmaz 0/2/01 6Z
PřF:MUC26Teorie kuželoseček a kvadrik J. Janyškazk 2/2/04 5Z
PřF:MUC31Lineární algebra J. Janyškazk 2/2/04 2Z
PřF:MUC32Algebra R. Kučerazk 2/2/05 4Z
PřF:MUC33Elementární teorie čísel M. Bulantzk 2/2/05 5Z
PřF:MUC41Kombinatorika E. Fuchszk 2/2/04 3Z
PřF:MUC51Pravděpodobnost a statistika M. Budíkovázk 2/2/04 5Z
60 kreditů

Volitelné předměty

Volitelné předměty nad rámec povinných 60 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M1712Rovnoběžná promítání J. Janyškaz 1/2/02 --
PřF:M2142Systémy počítačové algebry R. Plchz 1/2/03 6-
PřF:M5751Elektronická sazba a publikování v TeXu R. Plchz 1/2/03 --
PřF:M6130Výpočetní statistika M. Budíkovázk 2/2/03+2 --
PřF:MDG01Zobrazovací metody 1 J. Janyškazk 2/2/04 --
PřF:MUC01Letní škola R. Kučeraz 0/0/01 1-
PřF:MUC15Matematická analýza 4 Z. Došlázk 2/2/04 --
22 kreditů