PřF UCBH Učitelství biologie pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Biology
navazující prezenční hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF N-UCB Učitelství biologie pro střední školy

Společný fakultní základ

Povinně volitelné jazykové

Student si vybírá jeden předmět za 2 kredity z nabídky Centra jazykového vzdělávání MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JF002Pokročilá odborná francouzština - zkouška D. Veškrnovázk 0/0/02 --
PřF:JN002Pokročilá odborná němčina - zkouška P. Chládkovázk 0/0/02 --
PřF:JR002Pokročilá odborná ruština - zkouška M. Ševečkovázk 0/0/02 --
PřF:JS002Pokročilá odborná španělština - zkouška J. Žváčkovázk 0/0/02 --
10 kreditů

Povinně volitelné fakultní

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi5080Základy ekologie M. Hájekzk 2/0/02+2 1-
PřF:Bi8710Ochrana přírody J. Schlaghamerskýzk 2/0/02+2 1-
PřF:C9500Užitá chemie R. Kopeckák 2/0/02+1 1-
PřF:F2130Fyzika v živé přírodě Z. Bochníčekk 2/0/02+1 2-
PřF:F7200Moderní fyzika a její aplikace Z. Navrátilz 2/0/02 1-
PřF:M0001Matematika kolem nás E. Fuchsz 0/2/02 2-
PřF:ZX401Klimatické změny J. Burianovázk 2/1/05 2-
PřF:ZX402Globální problémy lidstva V. Herberk 2/0/03 1-
26 kreditů

Společný PPD základ

Povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:XS080Speciální pedagogika M. Vítkováz 0/2/03 1Z
PřF:XS150Pedagogická psychologie B. Lazarováz 1/12 1Z
5 kreditů

Povinně volitelné

Pedagogicko-psychologický blok (4 kredity)
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6004Teorie a metodika výchovy J. Německ 1/0/02 2P
PdF:SZ6016Metodika respektující výchovy J. Nehybaz 0/2/02 2P
PřF:XS093Pedagogická činnost s nadanými žáky E. Klimeckák 2/0/02 1P
PřF:XS095Seminář z praktické pedagogiky J. Jurmanováz 0/2/02 2P
PřF:XS130Psychologie osobnosti B. Lazarováz 1/12 2P
PřF:XS152Pedagogická komunikace K. Šeďováz 1/1/02 1P
PřF:XS490Didaktika environmentální výchovy Z. Lososováz 0/2/02 2P
14 kreditů
Blok komunikačních a prezentačních dovedností (2 kredity)
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C8995Týmová práce, komunikace a řízení J. Literákz 0/2/02 1-
PřF:XS021Inspiratorium pro učitele 2 H. Tesák Vrtalaz 0/2/02 2-
PřF:XS350Práce se skupinovou dynamikou H. Tesák Vrtalaz 0/2/02 1-
PřF:XS450Komunikační trénink H. Tesák Vrtalaz 0/2/02 2-
PřF:XS450aCommunication skills training H. Tesák Vrtalaz 0/2/02 2-
PřF:XS451Komunikační trénink 2 H. Tesák Vrtalaz 0/2/02 1-
PřF:XS451aCommunication skills training 2 H. Tesák Vrtalaz 0/0/02 1-
PřF:XS460Sebezkušenostní kurz H. Tesák Vrtalaz 0/2/02 2-
PřF:XS470Komunikace v konfliktních situacích H. Tesák Vrtalaz 0/2/02 2-
18 kreditů
Profesní blok (2 kredity)
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C7660Multimedia ve výuce I V. Švandováz 0/0/45 1-
PřF:XS092Školský management J. Kratochvílovák 2/0/02 1-
PřF:XS100Učitel a provoz školy J. Hermanz 0/2/02 1-
PřF:XS170Didaktická technika Z. Navrátilz 0/2/02 1-
PřF:XS950Začínající učitel Z. Bochníčekz 0/0/0 6 H.1 1-
12 kreditů

Diplomová práce

Studenti, kteří zpracovávají diplomovou práci z biologie, zapisují práci podle toho, na kterém ústavu mají práci zadánu (ÚEB nebo ÚBZ).

Diplomová práce z botaniky a zoologie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0113BZDiplomová práce z biologie IV (ÚBZ) Z. Lososováz 0/10/010 4P
PřF:Bi7110BZDiplomová práce z biologie I (ÚBZ) Z. Lososováz 0/3/03 1P
PřF:Bi8111BZDiplomová práce z biologie II (ÚBZ) Z. Lososováz 0/3/03 2P
PřF:Bi9112BZDiplomová práce z biologie III (ÚBZ) Z. Lososováz 0/4/04 3P
20 kreditů

Diplomová práce z experimentální biologie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0113EBDiplomová práce z biologie IV (ÚEB) M. Váchaz 0/10/010 4P
PřF:Bi7110EBDiplomová práce z biologie I (ÚEB) M. Váchaz 0/3/03 1P
PřF:Bi8111EBDiplomová práce z biologie II (ÚEB) M. Váchaz 0/3/03 2P
PřF:Bi9112EBDiplomová práce z biologie III (ÚEB) M. Váchaz 0/4/04 3P
20 kreditů

Praxe

Povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi9010Pedagogická praxe z biologie 1 O. Rotreklováz 0/0/30 30h.3 2-
PřF:Bi9012Pedagogická praxe z biologie 2 O. Rotreklováz 0/0/30 30h.3 3-
PřF:XS230Reflexe pedagogické praxe H. Tesák Vrtalaz 0/1/01 --
PřF:XS330Reflektivní seminář 1 Z. Bochníčekz 0/2/02 1-
PřF:XS430Reflektivní seminář 2 Z. Bochníčekz 0/2/02 2-
PřF:XS900Souvislá pedagogická praxe Z. Bochníčekz 0/0/0 2 souvislé týdny.3 --
14 kreditů

Volitelné

Student vybírá předměty tak, aby dosáhl min 80 kreditů za hlavní studijní plán.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:XS120Analyticko-didaktické praktikum Z. Bochníčekz 0/22 --
PřF:XS190Zájmová a projektová praxe Z. Bochníčekz 0/0/01 --
3 kredity

Oborové předměty

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi3060Obecná genetika P. Kuglíkzk 3/0/03+2 1Z
PřF:Bi4010Základy molekulární biologie J. Doškařzk 2/0/02+2 2Z
PřF:Bi4340Biologie člověka E. Drozdovázk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi8150Evoluční biologie M. Macholánzk 3/0/03+2 3P
18 kreditů

Oborová didaktika

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi5221Seminář z didaktiky biologie O. Rotreklováz 0/2/02 3P
PřF:Bi7221Didaktika biologie Z. Lososovázk 2/0/02+2 1P
PřF:Bi8380Didaktické terénní cvičení z botaniky a zoologie P. Burešk 0/0/0 5D.3+1 2P
10 kreditů