Bi8380 Didaktické terénní cvičení z botaniky a zoologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2024
Rozsah
5D. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. Petr Bureš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Hrouda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Adam Konečný, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Igor Malenovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michal Straka, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Petr Bureš, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Petr Bureš, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi1090 Fylog. a diver. řas a hub && Bi2030 Fylog. a diver. vyš. rostlin && Bi1030 Fylog. a diver. bezobratlých && Bi2090 Fylog. a diver. obratlovců && ( Bi2230 Terénní cvičení z botaniky || Bi2130 Terénní cvič. k syst. botanice ) && ( Bi4360 Ter. cvič. zool. || Bi2140 Terénní cvičení ze zoologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cvičení je zaměřeno na prohloubení znalostí naší flóry a fauny. Druhová determinace v terénu. Struktura biocenóz v terestrických i aquatických ekosystémech a analýza jejich ekologických vazeb k danému prostředí.
Výstupy z učení
Absolvent terénního cvičení získá znalosti:
- poznávání cévnatých rostlin, mechorostů, lišejníků a hub ve vybraném území;
- poznávání bezobratlých živočichů a obratlovců v přirozeném prostředí, včetně hlasových projevů;
- základní metody terénní práce a odběru vzorků.
Osnova
  • 1.-4. den: dvě botanické a dvě zoologické exkurze na významné lokality Žďárských vrchů (Žákova hora, Velké Dářko aj.). 5. den: zkoušení v místě konání exkurze (Cikháj).
Literatura
  • DOSTÁL, Josef. Nová květena ČSSR. Praha: Academia, 1989, 1548 s. ISBN 80-200-0095-X. info
Výukové metody
Terénní cvičení, demonstrace květeny a zvířeny při celodenních exkurzích.
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu je prokázání znalosti běžných druhů při poznávačce v terénu.
Informace učitele
Terénní cvičení probíhá každoročně ve Žďárských vrších s centrem ve výukovém středisku na Cikháji (rezervujte si zhruba 1500 Kč na ubytování a stravu), jeden týden (pondělí-pátek) v období přelomu května a června.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: blok 5 dnů.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2024/Bi8380