PřF CHSTRU Strukturní chemie
Název anglicky: Structural Chemistry
navazující prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF N-CHE Chemie

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C7001Diplomová práce I P. Lubalz 0/0/33 1P
PřF:C8001Diplomová práce II P. Lubalz 0/0/55 2P
PřF:C9001Diplomová práce III P. Lubalz 0/0/1212 3P
PřF:CA001Diplomová práce IV P. Lubalz 0/0/2020 4P
40 kreditů

Diplomové semináře, školení, exkurze, praxe

Každý akademický rok studia je nutno absolvovat povinný předmět bez kreditového hodnocení C7777 Zacházení s chemickými látkami. Zápočet z tohoto kurzu je udělován na základě úspěšného vykonání testu a je nutnou podmínkou pro vstup do všech předmětů, ve kterých dochází k manipulaci s chemickými látkami (laboratorní cvičení, diplomová práce apod.).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C6950Chemická exkurze S. Jankůz 0/0/0 1 týden.- 2-
PřF:C6960Odborná praxe P. Lubalz 0/0/0 3 týdny.- 2-
PřF:C7000Oborový seminář I P. Lubalz 0/2/02 1-
PřF:C8000Oborový seminář II P. Lubalz 0/2/02 2-
PřF:C9000Oborový seminář III P. Lubalz 0/2/02 3-
PřF:CA000Oborový seminář IV P. Lubalz 0/2/02 4-
8 kreditů

Jazyková zkouška

Každý student musí před státní závěrečnou zkouškou absolvovat alespoň jeden z uvedených předmětů pokročilé jazykové zkoušky. Na tuto zkoušku se student připravuje buď individuálně, nebo může využít nabídky volitelných předmětů JAC03/JAC04 Angličtina pro chemiky 3/4 či jejich obdoby pro jiné jazyky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 4-
PřF:JF002Pokročilá odborná francouzština - zkouška D. Veškrnovázk 0/0/02 --
PřF:JN002Pokročilá odborná němčina - zkouška P. Chládkovázk 0/0/02 --
PřF:JR002Pokročilá odborná ruština - zkouška M. Ševečkovázk 0/0/02 --
PřF:JS002Pokročilá odborná španělština - zkouška J. Žváčkovázk 0/0/02 --
10 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C5020Chemická struktura P. Brožzk 2/0/02+2 1Z
PřF:C5030Chemická struktura - seminář P. Brožz 0/1/01 1-
PřF:C5060Metody chemického výzkumu P. Táborskýzk 2/0/02+2 1Z
PřF:C6250Metody chemického výzkumu - praktikum M. Farkováz 0/0/55 2P
PřF:C9920Úvod do kvantové chemie M. Munzarovázk 2/1/03+2 1-
19 kreditů

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C9550Quantum Chemistry and Spectroscopy M. Munzarovázk 2/0/02+2 3P
PřF:C7790Úvod do molekulového modelování P. Kulhánekzk 2/0/02+2 1P
PřF:C7800Úvod do molekulového modelování - cvičení P. Kulhánekz 0/1/01 1-
PřF:C8950NMR - Strukturní analýza R. Marekzk 2/0/02+2 2P
PřF:C8953NMR - Strukturní analýza - seminář R. Marekz 0/2/02 2-
PřF:C6310Symetrie molekul a krystalů M. Nečaszk 2/0/02+2 2-
PřF:C8800Rtg strukturní analýza J. Marekzk 2/0/02+2 2P
PřF:C9540Applied Computational Quantum Chemistry R. Marekk 1/0/34+1 1-
28 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student si vybírá z nabídky povinně volitelných předmětů tak, aby za celé studium získal celkem alespoň 120 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:CB070Proteinová krystalografie J. Marekzk 1/0/01+2 --
PřF:CB080Proteinová krystalografie - seminář J. Marekz 0/1/01 --
PřF:C2110Operační systém UNIX a základy programování P. Kulhánekk 0/2/02+1 --
PřF:C2115Praktický úvod do superpočítání P. Kulhánekk 0/2/02 --
PřF:C2160Programování v jazyce C pro chemiky M. Wimmerovák 0/2/02+1 --
PřF:C5320Theoretical concepts of NMR L. Žídekzk 2/0/02+2 --
PřF:C5321Theoretical concepts of NMR seminar L. Žídekz 0/2/02 --
PřF:C7270Biological X-Ray Crystallography and Cryo-Electron Microscopy P. Plevkazk 3/0/03+2 --
PřF:C7895Hmotnostní spektrometrie biomolekul J. Preislerzk 2/0/02+2 --
PřF:C7955Molekulová luminiscence P. Táborskýzk 2/0/02+2 --
PřF:C7995Practical NMR Spectroscopy of Biomolecules R. Fialazk 1/0/12+2 --
PřF:C8855Pokročilé metody molekulového modelování P. Kulhánekk 1/0/01+1 --
PřF:C8856Pokročilé metody molekulového modelování - cvičení P. Kulhánekz 0/1/01 --
PřF:C8862Výpočty volných energií - cvičení P. Kulhánekz 0/11 --
PřF:C8863Výpočty volných energií P. Kulhánekzk 2/02+1 --
PřF:C8951NMR spektroskopie pevného stavu - základní principy a aplikace v chemii. R. Marekzk 1/0/01+2 --
PřF:F8310Molekulové interakce a jejich úloha v biologii a chemii V. Brabeck 2/03+1 --
PřF:C9530Strukturní biochemie L. Žídekzk 2/0/02+2 --
PřF:C9531Strukturní biochemie - seminář L. Žídekz 0/2/02 --
PřF:C9930Metody kvantové chemie M. Munzarovázk 2/1/03+2 --
PřF:F7850Vybrané kapitoly z elektronové mikroskopie P. Mikulíkk 2/0/02+1 --
63 kreditů