PřF MFINPOJ Finanční a pojistná matematika
Název anglicky: Finance and insurance mathematics
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF N-APM Aplikovaná matematika

Společná část (60-80 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:M7PNM1Pokročilé numerické metody I - metody lin. algebry S. Katinazk 2/2/04+2 1Z
PřF:M9121Časové řady I S. Katinazk 2/2/04+2 2Z
PřF:MF002Stochastická analýza S. Katinazk 2/2/04+2 2Z
20 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Z uvedených předmětů musí student získat alespoň 18 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M8110Parciální diferenciální rovnice R. Šimon Hilscherzk 2/2/04+2 1Z
PřF:M5170Matematické programování R. Šimon Hilscherzk 2/2/04+2 1Z
PřF:M7960Dynamické systémy M. Veselýzk 2/2/06 2Z
PřF:M7985Analýza přežití S. Katinazk 2/2/06 --
PřF:M9211Bayesovské metody S. Katinazk 2/2/04+2 4Z
30 kreditů

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M7DPNDiplomová práce 1 J. Pasekaz 0/0/05 --
PřF:M8DPNDiplomová práce 2 J. Pasekaz 0/0/05 --
PřF:M9DPNDiplomová práce 3 J. Pasekaz 0/0/010 --
PřF:MADPNDiplomová práce 4 J. Pasekaz 0/0/010 --
30 kreditů

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:MF001Stochastické procesy ve finanční matematice M. Kolářzk 2/13+2 1P
ESF:MPF_EARPEkonomika a řízení pojišťoven E. Vávrovázk 2/2/06 2P
PřF:M7988Modely ztrát v neživotním pojištění M. Kolářzk 2/1/03+2 3P
PřF:MF003Oceňování finančních derivátů M. Kolářzk 2/2/04+2 3P
PřF:M8F10Matematicko-statistické metody v pojišťovnictví M. Kolářzk 2/1/03+2 4P
PřF:MF006Seminář z finanční matematiky M. Kolářz 0/2/02 4P
29 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M6444Stochastické modely markovského typu S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:M7115Seminář z aktuárského modelování M. Kolářz 0/2/02 --
PřF:M7222Zobecněné lineární modely S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:M7777Aplikovaná analýza funkcionálních dat J. Koláčekz 0/2/02 --
PřF:M9301Matematická ekonomie J. Pasekak 2/1/03+1 --
PřF:M9DM2Data mining II M. Kolářk 0/2/02+1 --
PřF:MF004Matematické modely ve financích I. Horovázk 2/0/02+2 --
27 kreditů