PřF MFINPOJ Finanční a pojistná matematika
Název anglicky: Finance and insurance mathematics
navazující prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF N-APM Aplikovaná matematika

Úvodní informace / Pokyny

Student si vybírá z volitelných předmětů MU, přednostně z předmětů PřF a FI, do celkových 120 kreditů za program, resp. do 80 kreditů za společnou část.

Povinné předměty programu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:M7PNM1Pokročilé numerické metody I - metody lin. algebry J. Koláčekzk 2/2/04+2 1Z
PřF:M9121Časové řady I D. Krauszk 2/2/04+2 2Z
PřF:MF002Stochastická analýza J. Koláčekzk 2/2/04+2 2Z
20 kreditů

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M7DPNDiplomová práce 1 J. Pasekaz 0/0/05 1P
PřF:M8DPNDiplomová práce 2 J. Pasekaz 0/0/05 2P
PřF:M9DPNDiplomová práce 3 J. Pasekaz 0/0/010 3P
PřF:MADPNDiplomová práce 4 J. Pasekaz 0/0/010 4P
30 kreditů

Povinně-volitelné předměty programu

Z uvedených předmětů musí student získat alespoň 12 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M5170Matematické programování P. Zemánekzk 2/2/04+2 --
PřF:M7960Dynamické systémy M. Veselýzk 2/2/06 --
PřF:M7985Analýza přežití S. Katinazk 2/2/06 --
PřF:M8110Parciální diferenciální rovnice M. Veselýzk 2/2/04+2 --
PřF:M8300Parciální diferenciální rovnice P. Nguyenzk 4/2/210 --
PřF:M9211Bayesovské metody J. Koláčekzk 2/2/04+2 --
40 kreditů

Povinné předměty specializace

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M7988Modely ztrát v neživotním pojištění M. Kolářzk 2/1/03+2 --
PřF:M8F10Matematicko-statistické metody v pojišťovnictví M. Kolářzk 2/1/03+2 --
PřF:MF001Stochastické procesy ve finanční matematice M. Kolářzk 2/13+2 --
PřF:MF003Oceňování finančních derivátů M. Kolářzk 2/2/04+2 --
PřF:MF006Seminář z finanční matematiky M. Kolářz 0/2/02 --
ESF:MPF_EARPEkonomika a řízení pojišťoven E. Vávrovázk 2/2/06 --
29 kreditů

Povinně-volitelné předměty specializace

Z uvedených předmětů musí student získat alespoň 15 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M0122Časové řady II D. Krauszk 2/2/04+2 --
PřF:M6444Stochastické modely markovského typu S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:M7115Seminář z aktuárského modelování M. Kolářz 0/2/02 --
PřF:M7222Zobecněné lineární modely D. Krauszk 2/2/04+2 --
PřF:M7777Aplikovaná analýza funkcionálních dat J. Koláčekz 0/2/03 --
PřF:M9301Matematická ekonomie J. Pasekak 2/1/03+1 --
PřF:M9DM2Data mining II M. Kolářk 0/2/02+1 --
PřF:MA750Teorie pravděpodobnosti J. Koláčekzk 2/13+2 --
PřF:MF004Matematické modely ve financích M. Kolářzk 2/0/02+2 --
ESF:MPF_ACP1Analýza cenných papírů Š. Lyócsazk 2/2/06 --
ESF:MPF_FIDEFinanční deriváty T. Plíhalzk 2/2/06 --
ESF:MPF_FIINFinanční investování D. Vágnerová Linnertovázk 2/2/06 --
ESF:MPF_MEZFMezinárodní finance M. Moravcovázk 2/1/05 --
62 kreditů