PřF UCFV Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Physics with a view to Education
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PřF B-UCF Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Oborové předměty

Povinné. Studentům se doporučuje místo povinných uvedených tzv. malých kurzů F2070, F3100 a F4100 zapisovat tzv. velké kurzy F2050, F3060 a F4050.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F1030Mechanika J. Musilovázk 3/2/04+2 1Z
PřF:F1050Termika a molekulová fyzika A. Lacinazk 2/1/02+2 1Z
PřF:F1610Úvod do fyzikálních měření Z. Bochníčekz 0/1/01 1-
PřF:F2070Elektřina a magnetismus P. Konečnýzk 2/2/04+2 2Z
PřF:F3100Kmity, vlny, optika Z. Bochníčekzk 2/2/04+2 3Z
PřF:F4100Úvod do fyziky mikrosvěta V. Kudrlezk 2/2/04+2 4Z
PřF:F3081Teoretická mechanika F. Hrochzk 2/1/04 3Z
PřF:F4082Elektrodynamika a teorie relativity M. Krbekzk 2/1/04 4Z
PřF:F5082Základy kvantové mechaniky T. Hoderzk 2/2/05 5Z
PřF:F6082Termodynamika a statistická fyzika A. Lacinazk 2/1/04 6Z
PřF:F2180Fyzikální praktikum 1 Z. Navrátilz 0/3/05 2P
PřF:F3240Fyzikální praktikum 2 J. Novákz 0/3/05 3P
PřF:F4210Fyzikální praktikum 3 P. Dvořákz 0/3/05 4P
61 kreditů

Volitelné předměty

Student volí tak, aby dosáhl min. 180 kreditů za studium. Uvedené předměty jsou doporučené, lze volit z dalších předmětů PřF.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F1031Matematika o krok napřed J. Musilováz 2/02 1-
PřF:F1080Demonstrační experimenty k základnímu kurzu fyziky 1 P. Konečnýk 1/01+1 1-
PřF:F1400Programování P. Mikulíkz 1/2/03 1-
PřF:F1421Základní matematické metody ve fyzice 1 J. Musilovázk 3/0/03+2 1-
PřF:F1530Zajímavá fyzika B T. Tyck 2/0/01+1 1-
PřF:F1610Úvod do fyzikálních měření Z. Bochníčekz 0/1/01 1-
PřF:F2080Demonstrační experimenty k základnímu kurzu fyziky 2 P. Konečnýk 1/0/01+1 2-
PřF:F2422Základní matematické metody ve fyzice 2 J. Musilovázk 3/0/03+2 2-
PřF:F3089Středoškolská fyzika podruhé 1 J. Musilovák 1/2/04 3-
PřF:F3430Elektřina v experimentu pro učitele P. Konečnýz 0/11 3-
PřF:F3450Elektronika v praxi středoškolského učitele D. Trunecz 0/1/01 3-
PřF:F5055Bakalářské repetitorium 1 J. Musilovák 1/1/03 5-
PřF:F5200Fyzika kolem osobního automobilu - základní kurs fyziky v aplikaci P. Konečnýk 2/0/01+1 5-
PřF:F6055Bakalářské repetitorium 2 J. Musilovák 1/1/03 6-
36 kreditů