PřF CKR Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
Název anglicky: Chemistry and Technology of Materials for Conservation – Restoration
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: PřF N-CKR Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C7001Diplomová práce I P. Lubalz 0/0/33 1P
PřF:C8001Diplomová práce II P. Lubalz 0/0/55 2P
PřF:C9001Diplomová práce III J. Pinkasz 0/0/1212 3P
PřF:CA001Diplomová práce IV J. Pinkasz 0/0/2020 4P
40 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C2855Praxe z konzervování-restaurování J. Příhodaz 0/5/05 2-
PřF:C2856Technologie a materiály konzervování a restaurování keramiky J. Příhodazk 1/0/01+2 1Z
PřF:C3806Cvičení z chemie polymerů J. Příhodaz 0/0/44 2P
PřF:C3807Cvičení z chemie přírodních polymerů J. Příhodaz 0/0/44 3P
PřF:C5190Instrumentální analytická chemie - praktikum M. Farkováz 0/0/55 1P
PřF:C5241Organická analýza P. Lubalzk 1/0/01+2 1Z
PřF:C5440Separační metody C. Mazalzk 1/0/01+2 3-
PřF:C5965Vybrané analytické metody v chemii konzervování-restaurování J. Příhodazk 2/0/02+2 1P
PřF:C5982Organická chemie v archeologii, ochraně sbírkových fondů a muzeologii J. Příhodak 2/0/02+1 1Z
PřF:C6245Analytická chemie organických látek - praktikum P. Lubalz 0/0/33 2P
PřF:C6251Lasery v ochraně kulturního dědictví J. Příhodak 2/0/02+1 2Z
PřF:C7000Oborový seminář I P. Lubalz 0/2/02 1-
PřF:C7777Zacházení s chemickými látkami J. Literákz 0/0/0 2 hodiny školení autorizovanou osobou.- 1-
PřF:C7960Pokročilé cvičení z chemie a metodik konzervování předmětů vyrobených z anorg. materiálů III J. Příhodaz 0/0/44 1P
PřF:C8000Oborový seminář II P. Lubalz 0/2/02 2-
PřF:C8910Pokročilé cvičení z chemie a metodik konzervování předmětů vyrobených z org. materiálů II cvič. J. Příhodaz 0/5/05 2P
PřF:C8930Metody plazmochemické konzervace J. Příhodazk 2/0/02+2 2Z
PřF:C9000Oborový seminář III J. Pinkasz 0/2/02 3-
PřF:C9630Konzervační metody v archeologii J. Příhodazk 2/0/02+2 3Z
PřF:CA000Oborový seminář IV J. Pinkasz 0/2/02 4-
FF:DU2555Problémy památkové péče O. Jakubeck 1/1/03 3P
FF:MUI_273Základy památková péče I. J. Macháčekk 2/0/04 1P
72 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Z výběru povinně-volitelných předmětů nejméně 4 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C2857Technologie a materiály konzervování a restaurování nábytku J. Příhodazk 2/0/02+2 1-
PřF:C2858Znehodnocování a povrchové úpravy materiálů J. Příhodak 2/0/02+1 1-
PřF:C2858cZnehodnocování a povrchové úpravy materiálů - cvičení J. Příhodaz 0/0/22 2-
PřF:C4120Makromolekulární chemie V. Šindelářzk 2/0/02+2 1-
PřF:C6251Lasery v ochraně kulturního dědictví J. Příhodak 2/0/02+1 2-
PřF:C7050Elektroanalytické metody P. Lubalzk 2/0/02+2 3-
PřF:C8930Metody plazmochemické konzervace J. Příhodazk 2/0/02+2 2-
PřF:F5710Anorganické polymery a materiály M. Albertik 1/0/01+1 3-
PřF:G9721Petroarcheologie J. Petříkzk 2/0/03 3-
FF:MUI_19Právní normy v muzejnictví J. Macháčekzk 2/0/03 2-
FF:MUI_63Základy památkové péče II. J. Macháčekk 2/0/04 2-
36 kreditů

Pokročilý cizí jazyk

Student je povinen absolvovat zkoušku z jednoho pokročilého odborného cizího jazyka. Je doporučeno absolvovat předmět JA002, pokud již nebyl absolvován v rámci bakalářského studia. V tomto případě se volí jiný cizí jazyk (i mimo nabídku).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JF002Pokročilá odborná francouzština - zkouška D. Veškrnovázk 0/0/02 --
PřF:JN002Pokročilá odborná němčina - zkouška P. Chládkovázk 0/0/02 --
PřF:JR002Pokročilá odborná ruština - zkouška M. Ševečkovázk 0/0/02 --
PřF:JS002Pokročilá odborná španělština - zkouška J. Žváčkovázk 0/0/02 --
10 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C2862Numismatika - materiály a technologie J. Příhodazk 2/0/02+2 --
PřF:C2863Identifikace, analýza a konzervace numismatického materiálu J. Příhodaz 0/2/02 --
PřF:C3705Správná laboratorní praxe v chemické laboratoři M. Farkovázk 1/0/01+2 --
PřF:C5040Jaderná chemie J. Příhodazk 2/0/02+2 --
PřF:C5060Metody chemického výzkumu P. Táborskýzk 2/0/02+2 --
PřF:C6010Toxikologie K. Pickazk 1/0/01+2 --
PřF:C6020Jaderná chemie - praktikum J. Příhodaz 0/0/33 --
PřF:C6250Metody chemického výzkumu - praktikum P. Táborskýz 0/0/55 --
PřF:C6750Materiálová chemie kovů P. Brožzk 2/0/02+2 --
PřF:C6830Radioekologie J. Křivohlávekzk 1/0/01+2 --
PřF:C7460Identifikace organických látek - cvičení P. Pazderaz 0/1/01 --
PřF:C9500Užitá chemie R. Kopeckák 2/0/02+1 --
PřF:C9640Konzervační metody v archeologii - cvičení J. Příhodaz 0/2/02 --
PřF:E0210Chromatografické metody Z. Spáčilzk 2/0/02+2 --
PřF:E0220Hmotnostní spektrometrie Z. Spáčilzk 2/0/02+2 --
PřF:F7100Diagnostické metody 1 P. Dvořákz 2/1/03 --
PřF:FB100Plasma chemical processes (Plazmochemické procesy) J. Jančaz 2/02 --
FF:HIA103Dějiny pravěku J. Macháčekzk 1/14 --
FF:MUI_02Obecné dějiny muzejnictví I. J. Macháčekz 2/0/02 --
FF:MUI_09Základy muzejní konzervace J. Macháčekzk 2/0/03 --
FF:MUI_14Sbírkotvorná činnost muzeí J. Macháčekzk 2/0/03 --
FF:MUI_18Ochrana a bezpečnost sbírek J. Macháčekzk 2/0/03 --
69 kreditů