PřF CKR Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
Název anglicky: Chemistry and Technology of Materials for Conservation – Restoration
navazující prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF N-CKR Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C7001Diplomová práce I P. Lubalz 0/0/33 1P
PřF:C8001Diplomová práce II P. Lubalz 0/0/55 2P
PřF:C9001Diplomová práce III P. Lubalz 0/0/1212 3P
PřF:CA001Diplomová práce IV P. Lubalz 0/0/2020 4P
40 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

Diplomové semináře, exkurze, školení, praxe

Předmět C7777 je nutno zapsat každoročně. V prvním roce studia je účast na přednášce povinná, v druhém roce studia fakultativní. Závěrečný test je nutné úspěšně absolvovat každoročně.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C2855Praxe z konzervování-restaurování K. Novotnýz 0/5/05 2-
PřF:C7000Oborový seminář I P. Lubalz 0/2/02 1-
PřF:C7777Zacházení s chemickými látkami J. Literákz 0/0/0 2 hodiny školení autorizovanou osobou.- --
PřF:C8000Oborový seminář II P. Lubalz 0/2/02 2-
PřF:C9000Oborový seminář III P. Lubalz 0/2/02 3-
PřF:CA000Oborový seminář IV P. Lubalz 0/2/02 4-
13 kreditů

Jazyková zkouška

Student je povinen absolvovat zkoušku z jednoho pokročilého odborného cizího jazyka. Je doporučeno absolvovat předmět JA002, pokud již nebyl absolvován v rámci bakalářského studia. V tomto případě se volí jiný cizí jazyk (i mimo nabídku).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JF002Pokročilá odborná francouzština - zkouška D. Veškrnovázk 0/0/02 --
PřF:JN002Pokročilá odborná němčina - zkouška P. Chládkovázk 0/0/02 --
PřF:JR002Pokročilá odborná ruština - zkouška M. Ševečkovázk 0/0/02 --
PřF:JS002Pokročilá odborná španělština - zkouška J. Žváčkovázk 0/0/02 --
10 kreditů

Povinné předměty

Přírodovědný základ
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C3804Přírodní polymery R. Kopeckázk 2/0/02+2 1P
PřF:C3805Syntetické polymery R. Kopeckázk 2/0/02+2 2P
PřF:C3806Cvičení z chemie syntetických polymerů R. Kopeckáz 0/0/44 3-
PřF:C3807Cvičení z chemie přírodních polymerů R. Kopeckáz 0/0/44 2-
PřF:C5190Instrumentální analytická chemie - praktikum M. Farkováz 0/0/55 1-
PřF:C5241Organická analýza P. Lubalzk 2/0/02+2 1-
PřF:C5440Separační metody C. Mazalzk 1/0/01+2 3-
PřF:C5965Vybrané analytické metody v chemii konzervování-restaurování K. Novotnýzk 2/0/02+2 1Z
PřF:C5966Vybrané analytické metody a techniky konzervace - cvičení R. Kopeckáz 0/4/04 2-
PřF:C5982Organická chemie v archeologii, ochraně sbírkových fondů a muzeologii K. Novotnýk 2/0/02+1 1-
PřF:C6251Lasery v ochraně kulturního dědictví K. Novotnýk 2/0/02+1 4-
PřF:C8930Metody plazmochemické konzervace K. Novotnýzk 2/0/02+2 3-
46 kreditů
Konzervátorský základ
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C7960Pokročilé cvičení z chemie a metodik konzervování předmětů vyrobených z anorg. materiálů III K. Novotnýz 0/0/44 1P
PřF:C8910Pokročilé cvičení z chemie a metodik konzervování předmětů vyrobených z org. materiálů II G. Vyskočilováz 0/5/05 2P
PřF:C9630Konzervační metody v archeologii G. Vyskočilovázk 2/0/02+2 2-
PřF:C9640Konzervační metody v archeologii - cvičení G. Vyskočilováz 0/2/02 2-
15 kreditů

Volitelné předměty

Student si vybírá z nabídky volitelných předmětů na MU do min. 120 kreditů za studium