Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PřF M02701 Genomika a proteomika (jednooborový)
Název anglicky: Genomics and Proteomics (jednooborový)
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: PřF M027 Genomika a proteomika

Povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C9950Seminář oddělení FGP J. Fajkusz 0/22 --
2 kredity

Povinně volitelné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:CG020Genomika J. Hejátkozk 2/0/02+2 --
PřF:C7301Základy genomiky - cvičení J. Hejátkok 0/0/33 --
PřF:Bi5000Bioinformatika J. Damborskýzk 1/0/02+2 --
PřF:C9025Evoluční a srovnávací genomika rostlin J. Fajkuszk 2/02+2 --
PřF:C9035Evoluční a srovnávací cytogenetika rostlin - cvičení J. Fajkusk 0/22 --
PřF:C9041Struktura a funkce eukaryotických chromozomů J. Hejátkozk 2/0/02+2 --
PřF:C9042Analýza struktury chromatinu - praktikum J. Fajkusz 0/0/22 --
PřF:Bi9060Bioinformatika II – proteiny J. Damborskýk 1/0/01+1 --
PřF:Bi9061Bioinformatika – cvičení J. Damborskýz 0/2/02 --
PřF:C8202Základy proteomiky J. Fajkuszk 1/0/01+2 --
PřF:C8302Základy proteomiky - cvičení Z. Zdráhalk 0/0/33 --
PřF:C9530Strukturní biochemie L. Žídekzk 2/0/02+2 --
PřF:C9531Strukturní biochemie - seminář L. Žídekz 0/2/02 --
PřF:CG030Struktura a funkce proteinových komplexů J. Palečekzk 2/02+2 --
PřF:CG031Cvičení z modelování proteinových komplexů J. Palečekz 0/2/02 --
PřF:C7250Charakterizace proteinů hmotnostní spektrometrií J. Fajkusk 1/0/01+1 --
PřF:C7350Charakterizace proteinů hmotnostní spektrometrií - cvičení J. Fajkusz 0/1/01 --
48 kreditů

Volitelné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi3060Obecná genetika P. Kuglíkzk 3/0/03+2 --
PřF:Bi7090Molekulární biologie eukaryot J. Šmardazk 2/0/02+2 --
PřF:Bi7120Molekulární biologie prokaryot J. Doškařzk 2/0/02+2 --
PřF:Bi7312Praktikum z molekulární biologie eukaryot J. Šmardaz 0/2/02 --
PřF:Bi6400Metody molekulární biologie J. Šmardazk 3/0/03+2 --
PřF:Bi6405Metody molekulární biologie - cvičení P. Benešz 0/2/02 --
PřF:Bi6120Rostlinné explantáty H. Cempírkovázk 2/0/02+2 --
PřF:Bi6120cRostlinné explantáty - cvičení H. Cempírkováz 0/2/02 --
PřF:Bi7430Molekulární biotechnologie J. Damborskýzk 2/0/02+2 --
PřF:Bi7921Pokročilé zpracování biologických dat S. Pekárzk 0/22+2 --
PřF:Bi8090Genové inženýrství J. Doškařzk 2/0/02+2 --
PřF:Bi8110Mechanismy karcinogeneze V. Bryjazk 2/0/02+2 --
PřF:Bi8240Genetika rostlin J. Řepkovázk 2/0/02+2 --
PřF:Bi8600Vícerozměrné metody J. Jarkovskýzk 2/1/03+2 --
PřF:Bi9910Molekulární biologie nádorů J. Šmardazk 2/0/02+2 --
PřF:C3900Molekulární mechanismy buněčného stárnutí J. Fajkuszk 1/0/01+2 --
PřF:C6210Biotechnologie M. Mandlzk 2/0/02+2 --
PřF:C7073Bioanalytika I - Biomakromolekuly J. Havlišzk 2/0/02+2 --
PřF:C7490Molekulární diagnostika vrozených poruch J. Fajkuszk 1/0/01+2 --
PřF:C9085Protein-RNA interactions R. Šteflzk 1/0/01+2 --
PřF:C9285Praxe vědy a výzkumu - publikace a projekty J. Fajkusk 2/0/02 --
PřF:JA003Výběrová angličtina pro přírodovědce H. Němcovák 0/2/0 + online.3 --
PřF:C7230Fluorescenční metody ve vědách o životě - cesta od molekuly k buňce J. Fajkuszk 2/0/02+2 --
PřF:C7235Fluorescenční metody ve vědách o životě - cvičení J. Fajkusk 0/2/02+1 --
PřF:C9045Biologie kvasinek J. Palečekzk 2/0/02+2 --
PřF:C8857Protein Preparation and Characterization III - Protein-Mediated Interaction L. Krejčízk 1/0/01+2 --
PřF:C9142Biologie kvasinek - cvičení J. Palečekz 0/2/02 --
PřF:Bi8350Evoluční genomika J. Relichovázk 2/0/02+2 --
PřF:C7072Bioanalytika II - Analytické metody v klinické praxi J. Havlišzk 2/0/02+2 --
PřF:F8310Molekulové interakce a jejich úloha v biologii a chemii V. Brabeck 2/03+1 --
PřF:S1001Chemical properties, structure and interactions of nucleic acids M. Fojtazk 3/03+2 --
PřF:S2008Developmental and cellular biology of plants J. Frimlzk 4/0/04+2 --
PřF:S2011Hormones in plant development J. Fajkuszk 2/0/02+2 --
PřF:S4001International performance L. Štěpánekzk 2/02+2 --
PřF:S4002Law, ethics and philosophy of science J. Havlišzk 2/02+2 --
PřF:S2009Mendel Centre Seminars in the Bio-omics J. Havlišz 0/22 --
PřF:S5020Life Science PI Seminars V. Sklenářz 2/0/0- --
PřF:XD010MU Life Sciences Seminar V. Sklenářz 0/2/02 --
134 kreditů

Další aplikace