Programy a plány (nová struktura studia)

Programy a plány (nová struktura studia)

Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány
Název anglicky: Biology with a view to Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028
Garant: doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Biology with a view to Education
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Biology with a view to Education
bakalářský prezenční vedlejší
PřF B0114A110002 B-UCF Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Physics with a view to Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Physics with a view to Education
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Physics with a view to Education
bakalářský prezenční vedlejší
PřF B0114A130001 B-UCC Chemie se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Chemistry with a view to Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028
Garant: doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Chemistry with a view to Education
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Chemistry with a view to Education
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Mathematics focused on teaching
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028
Garant: prof. RNDr. Radan Kučera, DSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Mathematics focused on teaching
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Mathematics focused on teaching
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Geography and Cartography with a view to Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028
Garant: doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Geography and Cartography with a view to Education
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Geography and Cartography with a view to Education
bakalářský prezenční vedlejší
PřF B0511A030004 B-ANT Antropologie
Název anglicky: Anthropology
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM20001 ANTRO Antropologie
Název anglicky: Anthropology
bakalářský prezenční jednooborový
PřF B0511A030005 B-EKB Ekologická a evoluční biologie
Název anglicky: Ecological and Evolutionary Biology
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM20604 EEBIO Ekologická a evoluční biologie
Název anglicky: Ecological and Evolutionary Biology
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Experimental and Molecular Biology
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Experimental Animal Biology and Immunology
bakalářský prezenční se specializací
PřF SCM20702 EXBR Experimentální biologie rostlin
Název anglicky: Experimental Plant Biology
bakalářský prezenční se specializací
PřF SCM20704 MIKROB Mikrobiologie
Název anglicky: Microbiology
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Molecular Biology and Genetics
bakalářský prezenční se specializací
PřF SCM20705 HUBI Biologie člověka
Název anglicky: Human Biology
bakalářský prezenční se specializací
PřF SCM20714 CELLBI Buněčná biologie
Název anglicky: Cell Biology
bakalářský prezenční se specializací
PřF B0512A130001 B-BIC Biochemie
Název anglicky: Biochemistry
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM203021 BCHME Biochemie
Název anglicky: Biochemistry
bakalářský prezenční se specializací
PřF SCM203022 ABCHM Aplikovaná biochemie
Název anglicky: Applied biochemistry
bakalářský prezenční se specializací
PřF SCM203023 BINFO Bioinformatika
Název anglicky: Bioinformatics
bakalářský prezenční se specializací
PřF SCM203024 BIOAN Bioanalytik
Název anglicky: Bioanalyst
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Applied Biochemistry and Biotechnology
bakalářský prezenční se specializací
PřF B0521A030002 B-ZPZ Životní prostředí a zdraví
Název anglicky: Environment and Health
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM22501 ZPAZ Životní prostředí a zdraví
Název anglicky: Environment and Health
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Environmental chemistry and toxicology
bakalářský prezenční se specializací
PřF SCM22503 ZPZEZ Environmentální zdraví
Název anglicky: Environmental health
bakalářský prezenční se specializací
PřF B0531A130001 B-CHE Chemie
Název anglicky: Chemistry
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM222021 CHEMIE Chemie
Název anglicky: Chemistry
bakalářský prezenční jednooborový
PřF SCM222022 CHBIOF Biofyzikální chemie
Název anglicky: Biophysical Chemistry
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Analytical Chemist - Manager of Chemical Laboratory
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Chemistry and Technology of Materials for Conservation – Restoration
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2026
Garant: doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Chemistry and Technology of Materials for Conservation – Restoration (one-field)
bakalářský prezenční jednooborový
PřF B0532A330003 B-AEG Aplikovaná a environmentální geologie
Název anglicky: Applied and environmental geology
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. Mgr. Radek Škoda, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Applied and environmental geology
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Applied and environmental geology
bakalářský kombinovaný jednooborový
PřF SCM20104 AEGMVZ Management vodních zdrojů
Název anglicky: Water Resources Management
bakalářský prezenční se specializací
PřF B0532A330004 B-GEK Geografie a kartografie
Název anglicky: Geography and Cartography
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM212021 FYZG Fyzická geografie
Název anglicky: Physical Geography
bakalářský prezenční se specializací
PřF SCM212022 SOCG Sociální geografie
Název anglicky: Social Geography
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Geographical Cartography and Geoinformatics
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Geoinformatics and Regional Development
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Geoinformatics and Sustainable Development
bakalářský prezenční se specializací
PřF B0532A330005 B-GEO Geologie
Název anglicky: Geology
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2034
Garant: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM21401 GEOLP Geologie
Název anglicky: Geology
bakalářský prezenční jednooborový
PřF SCM21403 GEOLK Geologie
Název anglicky: Geology
bakalářský kombinovaný jednooborový
PřF SCM21404 GEOZH Geologie základní
Název anglicky: Principles of geology
bakalářský prezenční hlavní
PřF SCM21405 GEOZV Geologie základní
Název anglicky: Principles of geology
bakalářský prezenční vedlejší
PřF B0533A110003 B-NAN Fyzika – nanotechnologie
Název anglicky: Physics – nanotechnology
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM202021 NANP Fyzika – nanotechnologie
Název anglicky: Physics – nanotechnology
bakalářský prezenční jednooborový
PřF SCM202022 NANK Fyzika – nanotechnologie
Název anglicky: Physics – nanotechnology
bakalářský kombinovaný jednooborový
PřF B0533A110004 B-FYZ Fyzika
Název anglicky: Physics
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM210021 BIOF Biofyzika
Název anglicky: Biophysics
bakalářský prezenční se specializací
PřF SCM210022 ASTRO Astrofyzika
Název anglicky: Astrophysics
bakalářský prezenční se specializací
PřF SCM210023 FY Fyzika
Název anglicky: Physics
bakalářský prezenční se specializací
PřF B0541A170005 B-MAT Matematika
Název anglicky: Mathematics
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. RNDr. Jan Paseka, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF M20102 MATH Matematika
Název anglicky: Mathematics
bakalářský prezenční hlavní
PřF M20103 MATV Matematika
Název anglicky: Mathematics
bakalářský prezenční vedlejší
PřF M20104 MFINPOJ Finanční a pojistná matematika
Název anglicky: Financial and Insurance Mathematics
bakalářský prezenční se specializací
PřF M20105 MSTAT Statistika a analýza dat
Název anglicky: Statistics and data analysis
bakalářský prezenční se specializací
PřF M20106 MMOD Modelování a výpočty
Název anglicky: Modelling and computations
bakalářský prezenční se specializací
PřF M20114 MOM Obecná matematika
Název anglicky: Mathematics
bakalářský prezenční se specializací
PřF B0541P170002 B-DAE Data Analytics
Název anglicky: Data Analytics
bakalářský, 3.5 r., Bc., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 12. 12. 2023 – 11. 12. 2030
Garant: prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF BDADE BDADE Data Analytics
Název anglicky: Data Analytics
bakalářský kombinovaný jednooborový
PřF B0588A030001 B-MBB Matematická biologie a biomedicína
Název anglicky: Computational biology and biomedicine
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM20501 BIOMB Biomedicínská bioinformatika
Název anglicky: Biomedical bioinformatics
bakalářský prezenční se specializací
PřF SCM20502 EPIDM Epidemiologie a modelování
Název anglicky: Epidemiology and modeling
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Medical Genetics and Molecular Diagnostics
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2018 – 15. 10. 2028
Garant: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Medical Genetics and Molecular Diagnostics
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Biology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028
Garant: doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Biology
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Biology
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Biology
rigorózní řízení
PřF N0114A110001 N-UCF Učitelství fyziky pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Physics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Physics
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Physics (vedlejší)
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Physics
rigorózní řízení
PřF N0114A130001 N-UCC Učitelství chemie pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028
Garant: doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
rigorózní řízení
Název anglicky: Teaching of Technical Drawing for Secondary Schools
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028
Garant: prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Teaching of Technical Drawing for Secondary Schools
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Teaching of Technical Drawing for Secondary Schools
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Teaching of Technical Drawing for Secondary Schools
rigorózní řízení
Název anglicky: Teaching of Mathematics for Secondary Schools
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028
Garant: prof. RNDr. Radan Kučera, DSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Teaching of Mathematics for Secondary Schools
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Teaching of Mathematics for Secondary Schools
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Teaching of Mathematics for Secondary Schools
rigorózní řízení
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028
Garant: doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography
rigorózní řízení
Název anglicky: Social geography and regional development
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Social geography and regional development
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Social geography and regional development
rigorózní řízení
PřF N0511A030002 N-ANT Antropologie
Název anglicky: Anthropology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM10001 ANTRO Antropologie
Název anglicky: Anthropology
navazující prezenční jednooborový
PřF SCM10002 rigo Antropologie
Název anglicky: Anthropology
rigorózní řízení
PřF N0511A030003 N-BOT Botanika
Název anglicky: Botany
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. RNDr. Petr Bureš, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM10902 FYMY Fykologie a mykologie
Název anglicky: Phycology and Mycology
navazující prezenční se specializací
PřF SCM10905 BSRO Biosystematika rostlin
Název anglicky: Plant Biosystematics
navazující prezenční se specializací
PřF SCM10906 EKRO Ekologie rostlin
Název anglicky: Plant Ecology
navazující prezenční se specializací
PřF SCM10907 rigo Botanika
Název anglicky: Botany
rigorózní řízení
PřF N0511A030004 N-EBR Experimentální biologie rostlin
Název anglicky: Experimental Plant Biology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM11101 EXBR Experimentální biologie rostlin
Název anglicky: Experimental Plant Biology
navazující prezenční jednooborový
PřF SCM11103 rigo Experimentální biologie rostlin
Název anglicky: Experimental Plant Biology
rigorózní řízení
Název anglicky: Experimental Animal Biology and Immunology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM11201 FYZIO Fyziologie
Název anglicky: Physiology
navazující prezenční se specializací
PřF SCM11202 IMUNO Imunologie
Název anglicky: Immunology
navazující prezenční se specializací
PřF SCM11203 VYBIO Vývojová biologie
Název anglicky: Developmental Biology
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Experimental Animal Biology and Immunology
rigorózní řízení
PřF N0511A030006 N-MIK Mikrobiologie
Název anglicky: Microbiology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM12101 MIKROB Mikrobiologie
Název anglicky: Microbiology
navazující prezenční jednooborový
PřF SCM12102 rigo Mikrobiologie
Název anglicky: Microbiology
rigorózní řízení
PřF N0511A030007 N-MBG Molekulární biologie a genetika
Název anglicky: Molecular Biology and Genetics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Molecular Biology and Genetics
navazující prezenční jednooborový
PřF SCM12202 rigo Molekulární biologie a genetika
Název anglicky: Molecular Biology and Genetics
rigorózní řízení
PřF N0511A030008 N-BCL Biologie člověka
Název anglicky: Human Biology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM12604 HUBI Biologie člověka
Název anglicky: Human Biology
navazující prezenční jednooborový
PřF SCM12605 rigo Biologie člověka
Název anglicky: Human Biology
rigorózní řízení
PřF N0511A030009 N-ZOL Zoologie
Název anglicky: Zoology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM13202 ZOOL Zoologie
Název anglicky: Zoology
navazující prezenční jednooborový
PřF SCM13203 rigo Zoologie
Název anglicky: Zoology
rigorózní řízení
PřF N0511A030013 N-CELLBI Buněčná biologie
Název anglicky: Cell Biology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 6. 2019 – 17. 6. 2026
Garant: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM11001 CELLBI Buněčná biologie
Název anglicky: Cell Biology
navazující prezenční jednooborový
PřF SCM11002 rigo Buněčná biologie
Název anglicky: Cell Biology
rigorózní řízení
PřF N0511A030054 N-MCBE Molecular and Cell Biology
Název anglicky: Molecular and Cell Biology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 27. 10. 2020 – 26. 10. 2027
Garant: doc. RNDr. Milan Číž, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM13701 MCBE Molecular and Cell Biology
Název anglicky: Molecular and Cell Biology
navazující prezenční jednooborový
PřF N0511A030066 N-VIR Virologie
Název anglicky: Virology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 12. 12. 2023 – 11. 12. 2030
Garant: prof. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF NVIRP NVIRP Virologie
Název anglicky: Virology
navazující prezenční jednooborový
PřF N0512A130001 N-BIC Biochemie
Název anglicky: Biochemistry
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. RNDr. Petr Skládal, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM106021 GEPRO Genomika a Proteomika
Název anglicky: Genomics and Proteomics
navazující prezenční se specializací
PřF SCM106022 BINFO Bioinformatika
Název anglicky: Bioinformatics
navazující prezenční se specializací
PřF SCM106023 BMCH Biomolekulární chemie
Název anglicky: Biomolecular chemistry
navazující prezenční se specializací
PřF SCM106031 ABICH Analytická biochemie
Název anglicky: Analytical biochemistry
navazující prezenční se specializací
PřF SCM106027 BCHME Biochemie
Název anglicky: Biochemistry
navazující prezenční se specializací
PřF SCM106026 rigo Biochemie
Název anglicky: Biochemistry
rigorózní řízení
PřF N0512A130017 N-BCT Biochemical and Cellular Technologies
Název anglicky: Biochemical and Cellular Technologies
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 12. 12. 2023 – 11. 12. 2030
Garant: doc. Mgr. Zdeněk Farka, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Biochemical and Cellular Technologies
navazující prezenční jednooborový
PřF N0512P130001 N-BTC Biotechnologie
Název anglicky: Biotechnology
magisterský navazující, 2 r., Ing., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 6. 2019 – 17. 6. 2026
Garant: doc. Ing. Martin Mandl, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM10801 BTCHE Biotechnologie
Název anglicky: Biotechnology
navazující prezenční jednooborový
PřF N0521A030001 N-ZPZ Životní prostředí a zdraví
Název anglicky: Environment and Health
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM136021 ZPAZ Životní prostředí a zdraví
Název anglicky: Environment and Health
navazující prezenční jednooborový
PřF SCM136023 rigo Životní prostředí a zdraví
Název anglicky: Environment and Health
rigorózní řízení
PřF N0522A030001 N-OCH Ochrana přírody
Název anglicky: Nature Conservation
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2034
Garant: doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM12302 OPBOT Ochrana přírody - botanika
Název anglicky: Nature Conservation - Botany
navazující prezenční se specializací
PřF SCM12303 OPZOO Ochrana přírody - zoologie
Název anglicky: Nature Conservation - Zoology
navazující prezenční se specializací
PřF SCM12304 rigo Ochrana přírody
Název anglicky: Nature Conservation
rigorózní řízení
PřF N0531A130001 N-CHE Chemie
Název anglicky: Chemistry
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM133021 CHANAL Analytická chemie
Název anglicky: Analytical Chemistry
navazující prezenční se specializací
PřF SCM133022 CHANOR Anorganická chemie
Název anglicky: Inorganic Chemistry
navazující prezenční se specializací
PřF SCM133023 CHORGA Organická chemie
Název anglicky: Organic Chemistry
navazující prezenční se specializací
PřF SCM133024 CHFYZI Fyzikální chemie
Název anglicky: Physical Chemistry
navazující prezenční se specializací
PřF SCM133025 CHMATR Materiálová chemie
Název anglicky: Material Chemistry
navazující prezenční se specializací
PřF SCM133026 CHBIOF Biofyzikální chemie
Název anglicky: Biophysical Chemistry
navazující prezenční se specializací
PřF SCM133027 CHSTRU Strukturní chemie
Název anglicky: Structural Chemistry
navazující prezenční se specializací
PřF SCM133028 rigo Chemie
Název anglicky: Chemistry
rigorózní řízení
Název anglicky: Chemistry and Technology of Materials for Conservation – Restoration
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2026
Garant: doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Chemistry and Technology of Materials for Conservation – Restoration
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Chemistry and Technology of Materials for Conservation – Restoration
rigorózní řízení
PřF N0532A330001 N-GEO Geologie
Název anglicky: Geology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2034
Garant: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM11701 GEOLP Geologie
Název anglicky: Geology
navazující prezenční jednooborový
PřF SCM11703 GEOLK Geologie
Název anglicky: Geology
navazující kombinovaný jednooborový
PřF SCM11704 GEOZH Geologie základní
Název anglicky: Principles of geology
navazující prezenční hlavní
PřF SCM11705 GEOZV Geologie základní
Název anglicky: Principles of geology
navazující prezenční vedlejší
PřF SCM11706 rigo Geologie
Název anglicky: Geology
rigorózní řízení
PřF N0532A330002 N-AEG Aplikovaná a environmentální geologie
Název anglicky: Applied and environmental geology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2034
Garant: doc. Mgr. Radek Škoda, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Applied and environmental geology
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Applied and environmental geology
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Applied and environmental geology
rigorózní řízení
PřF N0532A330004 N-FYG Fyzická geografie
Název anglicky: Physical geography
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM11301 FYZG Fyzická geografie
Název anglicky: Physical geography
navazující prezenční jednooborový
PřF SCM11302 rigo Fyzická geografie
Název anglicky: Physical geography
rigorózní řízení
Název anglicky: Cartography and geoinformatics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2026
Garant: prof. RNDr. Petr Kubíček, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Cartography and geoinformatics
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Cartography and geoinformatics
rigorózní řízení
PřF N0532A330046 N-GGE Geography of Global Environmental Change
Název anglicky: Geography of Global Environmental Change
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 6. 12. 2022 – 5. 12. 2028
Garant: prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Geography of Global Environmental Change
navazující prezenční jednooborový
PřF N0532P330001 N-GRS Geoenvironmentální rizika a sanace
Název anglicky: Geoenvironmental risks and remediations
magisterský navazující, 2 r., Ing., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2034
Garant: prof. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Geoenvironmental risks and remediations
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Geoenvironmental risks and remediations
navazující kombinovaný jednooborový
PřF N0533A110001 N-FYZ Fyzika
Název anglicky: Physics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. Rikard von Unge, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM114021 FPNA Fyzika plazmatu a nanotechnologií
Název anglicky: Plasma physics and nanotechnology
navazující prezenční se specializací
PřF SCM114022 FKL Fyzika kondenzovaných látek
Název anglicky: Condensed matter physics
navazující prezenční se specializací
PřF SCM114023 TEORFA Teoretická fyzika
Název anglicky: Theoretical physics
navazující prezenční se specializací
PřF SCM114024 ASTRO Astrofyzika
Název anglicky: Astrophysics
navazující prezenční se specializací
PřF SCM114025 rigo Fyzika
Název anglicky: Physics
rigorózní řízení
PřF N0533A110051 N-BIF Biofyzika
Název anglicky: Biophysics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 8. 12. 2020 – 7. 12. 2030
Garant: doc. Mgr. Karel Kubíček, PhD.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM10501 BIOF Biofyzika
Název anglicky: Biophysics
navazující prezenční jednooborový
PřF SCM10502 rigo Biofyzika
Název anglicky: Biophysics
rigorózní řízení
PřF N0533P110001 N-MIC Mikroskopie
Název anglicky: Microscopy
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 12. 12. 2023 – 11. 12. 2030
Garant: doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF NMICP NMICP Mikroskopie
Název anglicky: Microscopy
navazující prezenční jednooborový
PřF N0541A170003 N-APM Aplikovaná matematika
Název anglicky: Applied Mathematics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM10303 MATH Aplikovaná matematika
Název anglicky: Applied Mathematics
navazující prezenční hlavní
PřF SCM10304 MATV Aplikovaná matematika
Název anglicky: Applied Mathematics
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Differential equations and their applications
navazující prezenční se specializací
PřF SCM103022 MMOD Modelování a výpočty
Název anglicky: Modelling and computations
navazující prezenční se specializací
PřF SCM103023 MFINPOJ Finanční a pojistná matematika
Název anglicky: Finance and insurance mathematics
navazující prezenční se specializací
PřF SCM103024 MSTAT Statistika a analýza dat
Název anglicky: Statistics and data analysis
navazující prezenční se specializací
PřF SCM10305 rigo Aplikovaná matematika
Název anglicky: Applied Mathematics
rigorózní řízení
PřF N0541A170004 N-MAT Matematika
Název anglicky: Mathematics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. RNDr. Jan Paseka, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF M10101 MAT Matematika
Název anglicky: Mathematics
navazující prezenční jednooborový
PřF M10117 rigo Matematika
Název anglicky: Mathematics
rigorózní řízení
PřF N0588A030003 N-MBB Matematická biologie a biomedicína
Název anglicky: Computational biology and biomedicine
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM107021 EPIDM Epidemiologie a modelování
Název anglicky: Epidemiology and modeling
navazující prezenční se specializací
PřF SCM107022 BIOMB Biomedicínská bioinformatika
Název anglicky: Biomedical bioinformatics
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Computational biology and biomedicine
rigorózní řízení
Název anglicky: Bioanalytical Laboratory Diagnostics in Medicine - Medical Genetics and Molecular Diagnostics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2018 – 15. 10. 2028
Garant: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Bioanalytical Laboratory Diagnostics in Medicine - Medical Genetics and Molecular Diagnostics
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Bioanalytical Laboratory Diagnostics in Medicine - Medical Genetics and Molecular Diagnostics
rigorózní řízení
PřF N0914P110001 N-RFY Radiologická fyzika
Název anglicky: Radiological Physics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2025
Garant: prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM12401 RADFY Radiologická fyzika
Název anglicky: Radiological Physics
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Bioanalytical Laboratory Diagnostics in Medicine - Bioanalytic
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2018 – 15. 10. 2028
Garant: prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Bioanalytical Laboratory Diagnostics in Medicine - Bioanalyst
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Bioanalytical Laboratory Diagnostics in Medicine - Bioanalytic
rigorózní řízení
PřF P0314D330001 D-SGRR_ Sociální geografie a regionální rozvoj
Název anglicky: Social geography and regional development
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 4. 2019 – 15. 4. 2029
Garant: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Social Geography and Regional Development
doktorský prezenční
Název anglicky: Social Geography and Regional Development
doktorský kombinovaný
PřF P0314D330002 D-SGRRA_ Social Geography and Regional Development
Název anglicky: Social Geography and Regional Development
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 16. 4. 2019 – 15. 4. 2029
Garant: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Social Geography and Regional Development
doktorský prezenční
Název anglicky: Social Geography and Regional Development
doktorský kombinovaný
PřF P0511D030009 D-EKEB_ Ekologická a evoluční biologie
Název anglicky: Ecological and Evolutionary Biology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 4. 2019 – 15. 4. 2029
Garant: prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM00901 EKOL Ekologie
Název anglicky: Ecology
doktorský prezenční se specializací
PřF SCM00903 ZOOL Zoologie
Název anglicky: Zoology
doktorský prezenční se specializací
PřF SCM00905 BOTA Botanika
Název anglicky: Botany
doktorský prezenční se specializací
PřF SCM00907 HYBI Hydrobiologie
Název anglicky: Hydrobiology
doktorský prezenční se specializací
PřF SCM00909 PARA Parazitologie
Název anglicky: Parasitology
doktorský prezenční se specializací
PřF SCM00902 EKOLK Ekologie
Název anglicky: Ecology
doktorský kombinovaný se specializací
PřF SCM00904 ZOOLK Zoologie
Název anglicky: Zoology
doktorský kombinovaný se specializací
PřF SCM00906 BOTAK Botanika
Název anglicky: Botany
doktorský kombinovaný se specializací
PřF SCM00908 HYBIK Hydrobiologie
Název anglicky: Hydrobiology
doktorský kombinovaný se specializací
PřF SCM00910 PARAK Parazitologie
Název anglicky: Parasitology
doktorský kombinovaný se specializací
PřF P0511D030010 D-EKEBA_ Ecological and Evolutionary Biology
Název anglicky: Ecological and Evolutionary Biology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 16. 4. 2019 – 15. 4. 2029
Garant: prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM01001 EKOLA Ecology
Název anglicky: Ecology
doktorský prezenční se specializací
PřF SCM01002 ZOOLA Zoology
Název anglicky: Zoology
doktorský prezenční se specializací
PřF SCM01003 HYBIA Hydrobiology
Název anglicky: Hydrobiology
doktorský prezenční se specializací
PřF SCM01004 PARAA Parasitology
Název anglicky: Parasitology
doktorský prezenční se specializací
PřF SCM01005 BOTAA Botany
Název anglicky: Botany
doktorský prezenční se specializací
PřF SCM01006 BOTAAK Botany
Název anglicky: Botany
doktorský kombinovaný se specializací
PřF SCM01007 EKOLAK Ecology
Název anglicky: Ecology
doktorský kombinovaný se specializací
PřF SCM01008 HYBIAK Hydrobiology
Název anglicky: Hydrobiology
doktorský kombinovaný se specializací
PřF SCM01009 PARAAK Parasitology
Název anglicky: Parasitology
doktorský kombinovaný se specializací
PřF SCM01010 ZOOLAK Zoology
Název anglicky: Zoology
doktorský kombinovaný se specializací
PřF P0511D030011 D-AFYR_ Anatomie a fyziologie rostlin
Název anglicky: Plant Anatomy and Physiology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 4. 2019 – 15. 4. 2029
Garant: prof. Ing. Miloš Barták, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM01101 AFYR Anatomie a fyziologie rostlin
Název anglicky: Plant Physiology and Anatomy
doktorský prezenční
PřF SCM01102 AFYRK Anatomie a fyziologie rostlin
Název anglicky: Plant Anatomy and Physiology
doktorský kombinovaný
PřF P0511D030012 D-AFYRA_ Plant Anatomy and Physiology
Název anglicky: Plant Anatomy and Physiology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 16. 4. 2019 – 15. 4. 2029
Garant: prof. Ing. Miloš Barták, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM01201 AFYRA Plant Anatomy and Physiology
Název anglicky: Plant Anatomy and Physiology
doktorský prezenční
PřF SCM01202 AFYRAK Plant Anatomy and Physiology
Název anglicky: Plant Anatomy and Physiology
doktorský kombinovaný
PřF P0511D030013 D-ANTR_ Antropologie
Název anglicky: Anthropology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 4. 2019 – 15. 4. 2029
Garant: doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM01301 ANTR Antropologie
Název anglicky: Anthropology
doktorský prezenční
PřF SCM01302 ANTRK Antropologie
Název anglicky: Anthropology
doktorský kombinovaný
PřF P0511D030014 D-ANTRA_ Anthropology
Název anglicky: Anthropology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 16. 4. 2019 – 15. 4. 2029
Garant: doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM01401 ANTRA Anthropology
Název anglicky: Anthropology
doktorský prezenční
PřF SCM01402 ANTRAK Anthropology
Název anglicky: Anthropology
doktorský kombinovaný
PřF P0511D030015 D-MIKR_ Mikrobiologie
Název anglicky: Microbiology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 4. 2019 – 15. 4. 2029
Garant: prof. RNDr. Ivo Sedláček, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM03301 MIKR Mikrobiologie
Název anglicky: Microbiology
doktorský prezenční
PřF SCM03302 MIKRK Mikrobiologie
Název anglicky: Microbiology
doktorský kombinovaný
PřF P0511D030016 D-MIKRA_ Microbiology
Název anglicky: Microbiology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 16. 4. 2019 – 15. 4. 2029
Garant: prof. RNDr. Ivo Sedláček, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM03401 MIKRA Microbiology
Název anglicky: Microbiology
doktorský prezenční
PřF SCM03402 MIKRAK Microbiology
Název anglicky: Microbiology
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Molecular and Cell Biology and Genetics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 4. 2019 – 15. 4. 2029
Garant: doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Molecular and Cell Biology and Genetics
doktorský prezenční
Název anglicky: Molecular and Cell Biology and Genetics
doktorský kombinovaný
PřF P0511D030018 D-MBBGA_ Molecular and Cell Biology and Genetics
Název anglicky: Molecular and Cell Biology and Genetics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 16. 4. 2019 – 15. 4. 2029
Garant: doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Molecular and Cell Biology and Genetics
doktorský prezenční
Název anglicky: Molecular and Cell Biology and Genetics
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Animal physiology, immunology and developmental biology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 22. 10. 2019 – 21. 10. 2029
Garant: prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Animal physiology, immunology and developmental biology
doktorský prezenční
Název anglicky: Animal physiology, immunology and developmental biology
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Animal physiology, immunology and developmental biology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 22. 10. 2019 – 21. 10. 2029
Garant: prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Animal physiology, immunology and developmental biology
doktorský prezenční
Název anglicky: Animal physiology, immunology and developmental biology
doktorský kombinovaný
PřF P0512D030001 D-GEPR_ Genomika a proteomika
Název anglicky: Genomics and Proteomics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 4. 2019 – 15. 4. 2029
Garant: doc. Mgr. Jan Paleček, Dr. rer. nat.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM02701 GEPR Genomika a proteomika
Název anglicky: Genomics and Proteomics
doktorský prezenční
PřF SCM02702 GEPRK Genomika a proteomika
Název anglicky: Genomics and Proteomics
doktorský kombinovaný
PřF P0512D030002 D-GEPRA_ Genomics and Proteomics
Název anglicky: Genomics and Proteomics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 16. 4. 2019 – 15. 4. 2029
Garant: doc. Mgr. Jan Paleček, Dr. rer. nat.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM02801 GEPRA Genomics and Proteomics
Název anglicky: Genomics and Proteomics
doktorský prezenční
PřF SCM02802 GEPRAK Genomics and Proteomics
Název anglicky: Genomics and Proteomics
doktorský kombinovaný
PřF P0512D130005 D-BCH_ Biochemie
Název anglicky: Biochemistry
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 4. 2019 – 15. 4. 2029
Garant: prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM01701 BCH Biochemie
Název anglicky: Biochemistry
doktorský prezenční
PřF SCM01702 BCHK Biochemie
Název anglicky: Biochemistry
doktorský kombinovaný
PřF P0512D130006 D-BCHA_ Biochemistry
Název anglicky: Biochemistry
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 16. 4. 2019 – 15. 4. 2029
Garant: prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM01801 BCHA Biochemistry
Název anglicky: Biochemistry
doktorský prezenční
PřF SCM01802 BCHAK Biochemistry
Název anglicky: Biochemistry
doktorský kombinovaný
PřF P0521D030005 D-ZPZA_ Environmental Health Sciences
Název anglicky: Environmental Health Sciences
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 16. 4. 2019 – 15. 4. 2029
Garant: prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Environmental chemistry and toxicology
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Computational biology, bioinformatics and modelling
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Environmental chemistry and toxicology
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Computational biology, bioinformatics and modelling
doktorský kombinovaný se specializací
PřF P0521D030006 D-ZPZ_ Životní prostředí a zdraví
Název anglicky: Environmental Health Sciences
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 4. 2019 – 15. 4. 2029
Garant: prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Environmental chemistry and toxicology
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Computational biology, bioinformatics and modelling
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Environmental chemistry and toxicology
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Computational biology, bioinformatics and modelling
doktorský kombinovaný se specializací
PřF P0531D130005 D-CHE_ Chemie
Název anglicky: Chemistry
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 6. 2019 – 17. 6. 2029
Garant: prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM00301 ANAL Analytická chemie
Název anglicky: Analytical Chemistry
doktorský prezenční se specializací
PřF SCM00303 ANOR Anorganická chemie
Název anglicky: Inorganic Chemistry
doktorský prezenční se specializací
PřF SCM00305 FCH Fyzikální chemie
Název anglicky: Physical Chemistry
doktorský prezenční se specializací
PřF SCM00307 MATR Materiálová chemie
Název anglicky: Materials Chemistry
doktorský prezenční se specializací
PřF SCM00309 ORGA Organická chemie
Název anglicky: Organic Chemistry
doktorský prezenční se specializací
PřF SCM00302 ANALK Analytická chemie
Název anglicky: Analytical Chemistry
doktorský kombinovaný se specializací
PřF SCM00304 ANORK Anorganická chemie
Název anglicky: Inorganic Chemistry
doktorský kombinovaný se specializací
PřF SCM00306 FCHK Fyzikální chemie
Název anglicky: Physical Chemistry
doktorský kombinovaný se specializací
PřF SCM00308 MATRK Materiálová chemie
Název anglicky: Materials Chemistry
doktorský kombinovaný se specializací
PřF SCM00310 ORGAK Organická chemie
Název anglicky: Organic Chemistry
doktorský kombinovaný se specializací
PřF P0531D130006 D-CHEA_ Chemistry
Název anglicky: Chemistry
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 18. 6. 2019 – 17. 6. 2029
Garant: prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM00401 ANALA Analytical Chemistry
Název anglicky: Analytical Chemistry
doktorský prezenční se specializací
PřF SCM00403 ANORA Inorganic Chemistry
Název anglicky: Inorganic Chemistry
doktorský prezenční se specializací
PřF SCM00405 FCHA Physical Chemistry
Název anglicky: Physical Chemistry
doktorský prezenční se specializací
PřF SCM00407 MATRA Materials Chemistry
Název anglicky: Materials Chemistry
doktorský prezenční se specializací
PřF SCM00409 ORGAA Organic Chemistry
Název anglicky: Organic Chemistry
doktorský prezenční se specializací
PřF SCM00402 ANALAK Analytical Chemistry
Název anglicky: Analytical Chemistry
doktorský kombinovaný se specializací
PřF SCM00404 ANORAK Inorganic Chemistry
Název anglicky: Inorganic Chemistry
doktorský kombinovaný se specializací
PřF SCM00406 FCHAK Physical Chemistry
Název anglicky: Physical Chemistry
doktorský kombinovaný se specializací
PřF SCM00408 MATRAK Materials Chemistry
Název anglicky: Materials Chemistry
doktorský kombinovaný se specializací
PřF SCM00410 ORGAAK Organic Chemistry
Název anglicky: Organic Chemistry
doktorský kombinovaný se specializací
PřF P0531D130059 D-BIACHA_ Bioanalytical chemistry
Název anglicky: Bioanalytical chemistry
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 10. 12. 2019 – 9. 12. 2026
Garant: prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM01601 BIACHA Bioanalytical chemistry
Název anglicky: Bioanalytical chemistry
doktorský prezenční
PřF SCM01602 BIACHAK Bioanalytical chemistry
Název anglicky: Bioanalytical chemistry
doktorský kombinovaný
PřF P0531D130060 D-BIACH_ Bioanalytická chemie
Název anglicky: Bioanalytical chemistry
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2019 – 9. 12. 2026
Garant: prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM01501 BIACH Bioanalytická chemie
Název anglicky: Bioanalytical chemistry
doktorský prezenční
PřF SCM01502 BIACHK Bioanalytická chemie
Název anglicky: Bioanalytical chemistry
doktorský kombinovaný
PřF P0532D330006 D-FYGR_ Fyzická geografie
Název anglicky: Physical geography
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 4. 2019 – 15. 4. 2029
Garant: doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM02301 FYGR Fyzická geografie
Název anglicky: Physical geography
doktorský prezenční
PřF SCM02302 FYGRK Fyzická geografie
Název anglicky: Physical geography
doktorský kombinovaný
PřF P0532D330007 D-FYGRA_ Physical Geography
Název anglicky: Physical Geography
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 16. 4. 2019 – 15. 4. 2029
Garant: doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM02401 FYGRA Physical geography
Název anglicky: Physical geography
doktorský prezenční
PřF SCM02402 FYGRAK Physical geography
Název anglicky: Physical geography
doktorský kombinovaný
PřF P0532D330008 D-GEOL_ Geologie
Název anglicky: Geology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 4. 2019 – 15. 4. 2029
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Mineralogy, petrology and economic geology
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Stratigraphic geology, paleontology and sedimentology
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Applied and environmental geology
doktorský prezenční se specializací
PřF SCM02907 GEHY Geochemie a hydrogeologie
Název anglicky: Geochemistry and hydrogeology
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Dynamic geology, tectonics and physics of the Earth
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Mineralogy, petrology and economic geology
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Stratigraphic geology, paleontology and sedimentology
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Applied and environmental geology
doktorský kombinovaný se specializací
PřF SCM02908 GEHYK Geochemie a hydrogeologie
Název anglicky: Geochemistry and hydrogeology
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Dynamic geology, tectonics and physics of the Earth
doktorský kombinovaný se specializací
PřF P0532D330009 D-GEOLA_ Geology
Název anglicky: Geology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 16. 4. 2019 – 15. 4. 2029
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Stratigraphic geology, paleontology and sedimentology
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Mineralogy, petrology and economic geology
doktorský prezenční se specializací
PřF SCM03005 APLGA Applied and Environmental Geology
Název anglicky: Applied and Environmental Geology
doktorský prezenční se specializací
PřF SCM03007 GEHYA Geochemistry and Hydrogeology
Název anglicky: Geochemistry and Hydrogeology
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Dynamic geology, tectonics and physics of the Earth
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Mineralogy, petrology and economic geology
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Stratigraphic geology, paleontology and sedimentology
doktorský kombinovaný se specializací
PřF SCM03006 APLGAK Applied and Environmental Geology
Název anglicky: Applied and Environmental Geology
doktorský kombinovaný se specializací
PřF SCM03008 GEHYAK Geochemistry and Hydrogeology
Název anglicky: Geochemistry and Hydrogeology
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Dynamic geology, tectonics and physics of the Earth
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Cartography, geoinformatics and remote sensing
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 4. 2019 – 15. 4. 2029
Garant: prof. RNDr. Petr Kubíček, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Cartography, geoinformatics and remote sensing
doktorský prezenční
Název anglicky: Cartography, geoinformatics and remote sensing
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Cartography, geoinformatics and remote sensing
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 16. 4. 2019 – 15. 4. 2029
Garant: prof. RNDr. Petr Kubíček, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Cartography, geoinformatics and remote sensing
doktorský prezenční
Název anglicky: Cartography, geoinformatics and remote sensing
doktorský kombinovaný
PřF P0533D110031 D-FY_ Fyzika
Název anglicky: Physics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 4. 2019 – 15. 4. 2029
Garant: prof. Rikard von Unge, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM00101 KOND Fyzika kondenzovaných látek
Název anglicky: Condensed Matter Physics
doktorský prezenční se specializací
PřF SCM00103 BF Biofyzika
Název anglicky: Biophysics
doktorský prezenční se specializací
PřF SCM00105 TEFY Teoretická fyzika
Název anglicky: Theoretical Physics
doktorský prezenční se specializací
PřF SCM00107 ASTRO Astrofyzika
Název anglicky: Astrophysics
doktorský prezenční se specializací
PřF SCM00109 FYPZ Fyzika plazmatu
Název anglicky: Plasma Physics
doktorský prezenční se specializací
PřF SCM00111 OBFY Obecné otázky fyziky
Název anglicky: General Physics
doktorský prezenční se specializací
PřF SCM00113 VCOP Vlnová a částicová optika
Název anglicky: Wave and Particle Optics
doktorský prezenční se specializací
PřF SCM00102 KONDK Fyzika kondenzovaných látek
Název anglicky: Condensed Matter Physics
doktorský kombinovaný se specializací
PřF SCM00104 BFK Biofyzika
Název anglicky: Biophysics
doktorský kombinovaný se specializací
PřF SCM00106 TEFYK Teoretická fyzika
Název anglicky: Theoretical Physics
doktorský kombinovaný se specializací
PřF SCM00108 ASTROK Astrofyzika
Název anglicky: Astrophysics
doktorský kombinovaný se specializací
PřF SCM00110 FYPZK Fyzika plazmatu
Název anglicky: Plasma Physics
doktorský kombinovaný se specializací
PřF SCM00112 OBFYK Obecné otázky fyziky
Název anglicky: General Physics
doktorský kombinovaný se specializací
PřF SCM00114 VCOPK Vlnová a částicová optika
Název anglicky: Wave and Particle Optics
doktorský kombinovaný se specializací
PřF P0533D110032 D-FYA_ Physics
Název anglicky: Physics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 16. 4. 2019 – 15. 4. 2029
Garant: prof. Rikard von Unge, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM00201 ASTROA Astrophysics
Název anglicky: Astrophysics
doktorský prezenční se specializací
PřF SCM00203 KONDA Condensed Matter Physics
Název anglicky: Condensed Matter Physics
doktorský prezenční se specializací
PřF SCM00205 TEFYA Theoretical Physics
Název anglicky: Theoretical Physics
doktorský prezenční se specializací
PřF SCM00207 FYPZA Plasma Physics
Název anglicky: Plasma Physics
doktorský prezenční se specializací
PřF SCM00209 BFA Biophysics
Název anglicky: Biophysics
doktorský prezenční se specializací
PřF SCM00211 VCOPA Wave and Particle Optics
Název anglicky: Wave and Particle Optics
doktorský prezenční se specializací
PřF SCM00214 OBFYA General Physics
Název anglicky: General Physics
doktorský prezenční se specializací
PřF SCM00202 ASTROAK Astrophysics
Název anglicky: Astrophysics
doktorský kombinovaný se specializací
PřF SCM00204 KONDAK Condensed Matter Physics
Název anglicky: Condensed Matter Physics
doktorský kombinovaný se specializací
PřF SCM00206 TEFYAK Theoretical Physics
Název anglicky: Theoretical Physics
doktorský kombinovaný se specializací
PřF SCM00208 FYPZAK Plasma Physics
Název anglicky: Plasma Physics
doktorský kombinovaný se specializací
PřF SCM00210 BFAK Biophysics
Název anglicky: Biophysics
doktorský kombinovaný se specializací
PřF SCM00213 VCOPAK Wave and Particle Optics
Název anglicky: Wave and Particle Optics
doktorský kombinovaný se specializací
PřF SCM00215 OBFYAK General Physics
Název anglicky: General Physics
doktorský kombinovaný se specializací
PřF P0588D030005 D-VZP_ Vědy o živé přírodě
Název anglicky: Life Sciences
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 27. 10. 2020 – 26. 10. 2030
Garant: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM04001 VZP Vědy o živé přírodě
Název anglicky: Life Sciences
doktorský prezenční
PřF SCM04002 VZPK Vědy o živé přírodě
Název anglicky: Life Sciences
doktorský kombinovaný
PřF P0588D030006 D-VZPA_ Life Sciences
Název anglicky: Life Sciences
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 27. 10. 2020 – 26. 10. 2030
Garant: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM04101 VZPA Life Sciences
Název anglicky: Life Sciences
doktorský prezenční
PřF SCM04106 VZPAK Life Sciences
Název anglicky: Life Sciences
doktorský kombinovaný
PřF P0588D130002 D-BINFO_ Biomolekulární chemie a bioinformatika
Název anglicky: Biomolecular chemistry and bioinformatics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 4. 2019 – 15. 4. 2029
Garant: prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Biomolecular chemistry and bioinformatics
doktorský prezenční
Název anglicky: Biomolecular chemistry and bioinformatics
doktorský kombinovaný
PřF P0588D130003 D-BINFOA_ Biomolecular chemistry and bioinformatics
Název anglicky: Biomolecular chemistry and bioinformatics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 16. 4. 2019 – 15. 4. 2029
Garant: prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Biomolecular chemistry and bioinformatics
doktorský prezenční
Název anglicky: Biomolecular chemistry and bioinformatics
doktorský kombinovaný
PřF P0588D130004 D-ANGEA_ Analytical Geochemist
Název anglicky: Analytical Geochemist
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 10. 12. 2019 – 9. 12. 2026
Garant: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM00801 ANGEA Analytical Geochemist
Název anglicky: Analytical Geochemist
doktorský prezenční
PřF SCM00802 ANGEAK Analytical Geochemist
Název anglicky: Analytical Geochemist
doktorský kombinovaný
PřF P0588D130005 D-ANGE_ Analytický geochemik
Název anglicky: Analytical Geochemist
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2019 – 9. 12. 2026
Garant: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM00701 ANGE Analytický geochemik
Název anglicky: Analytical Geochemist
doktorský prezenční
PřF SCM00702 ANGEK Analytický geochemik
Název anglicky: Analytical Geochemist
doktorský kombinovaný
PřF P0588D170001 D-MA_ Matematika a statistika
Název anglicky: Mathematics and Statistics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 4. 2019 – 15. 4. 2029
Garant: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Algebra, Number Theory and Mathematical Logic
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Geometry, Topology and Geometric Analysis
doktorský prezenční se specializací
PřF SCM00505 MANA Matematická analýza
Název anglicky: Mathematical Analysis
doktorský prezenční se specializací
PřF SCM00507 OOMA Obecné otázky matematiky
Název anglicky: General Mathematics
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Probability, Statistics and Mathematical Modelling
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Algebra, Number Theory and Mathematical Logic
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Geometry, Topology and Geometric Analysis
doktorský kombinovaný se specializací
PřF SCM00506 MANAK Matematická analýza
Název anglicky: Mathematical Analysis
doktorský kombinovaný se specializací
PřF SCM00508 OOMAK Obecné otázky matematiky
Název anglicky: General Mathematics
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Probability, Statistics and Mathematical Modelling
doktorský kombinovaný se specializací
PřF P0588D170002 D-MAA_ Mathematics and Statistics
Název anglicky: Mathematics and Statistics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 16. 4. 2019 – 15. 4. 2029
Garant: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Algebra, Number Theory and Mathematical Logic
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Geometry, Topology and Geometric Analysis
doktorský prezenční se specializací
PřF SCM00605 MANAA Mathematical Analysis
Název anglicky: Mathematical Analysis
doktorský prezenční se specializací
PřF SCM00607 OOMAA General Mathematics
Název anglicky: General Mathematics
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Probability, Statistics and Mathematical Modelling
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Algebra, Number Theory and Mathematical Logic
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Geometry, Topology and Geometric Analysis
doktorský kombinovaný se specializací
PřF SCM00606 MANAAK Mathematical Analysis
Název anglicky: Mathematical Analysis
doktorský kombinovaný se specializací
PřF SCM00608 OOMAAK General Mathematics
Název anglicky: General Mathematics
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Probability, Statistics and Mathematical Modelling
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Biology with a view to Education
celoživotní vzdělávání
Garant CŽV: doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Basics of embryology and developmental biology for secondary school teachers
zájmové vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Geology for teaching natural history, biology and geography at primary and secondary schools
profesní vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Geosciences for environmental education
profesní vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Geography and Cartography with a view to Education
celoživotní vzdělávání
Garant CŽV: doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Teaching natural sciences with measurement technology to develop practical and digital skills
profesní vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Satellite data in science education
profesní vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Summer geography school in Brno
profesní vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Physics with a view to Education
celoživotní vzdělávání
Garant CŽV: doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF PV09201 FYKA Fyzikální kavárna
Název anglicky: Physics coffee session
profesní vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Modern Physics and its Aplication
profesní vzdělávání, prezenční
PřF PV09203 ZPOK Žákovské pokusy
Název anglicky: Student experiments
profesní vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Chemistry with a view to Education
celoživotní vzdělávání
Garant CŽV: doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF PV10201 CHKA Chemická kavárna
Název anglicky: Chemistry coffee session
profesní vzdělávání, prezenční
PřF C1051105 C-EEB Ekologická a evoluční biologie
Název anglicky: Ecological and Evolutionary Biology
celoživotní vzdělávání
Garant CŽV: doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF PV05106 NVKP Návrat vody do krajiny v praxi
Název anglicky: The return of water to the landscape in practice
zájmové vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Watercourses as centers of biodiversity and recreation
profesní vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Back to healthy landscape: promoting the biodiversity of meadows, fields, wetlands and intravillage
profesní vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Species-rich flowering stands in practice
profesní vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Farming using natural processes: efficiently, cheaply and sparingly
profesní vzdělávání, prezenční
Název anglicky: How to gentle forest management
profesní vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Wetlands in agricultural landscapes and how to care for them
profesní vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Back to a healthy and varied agricultural landscape
profesní vzdělávání, prezenční
PřF PV05209 ZELM Zelené město
Název anglicky: The Green city
profesní vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Grazing as an ideal tool for caring for rare and endangered biotopes
profesní vzdělávání, prezenční
PřF C1051107 C-ANT Antropologie
Název anglicky: Antropology
celoživotní vzdělávání
Garant CŽV: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Introduction to Visual Anthropology
profesní vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Introduction to Environmental Anthropology
profesní vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Experimental and Molecular Biology
celoživotní vzdělávání
Garant CŽV: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Natural substances: health benefits and risks
profesní vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Immune system in health and disease
profesní vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Tussue culture of mammalian cells
profesní vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Handling laboratory animals (practical course)
profesní vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Genetics and molecular biology course for secondary school teachers
profesní vzdělávání, prezenční
PřF C1051206 C-BIC Biochemie
Název anglicky: Biochemistry
celoživotní vzdělávání
Garant CŽV: doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Advanced Methods in Contemporary Genomics and Proteomics
profesní vzdělávání, prezenční
PřF PV06202 STRB Strukturní biochemie
Název anglicky: Structural biochemistry
profesní vzdělávání, prezenční
Název anglicky: Biochemistry for secondary school teachers
profesní vzdělávání, prezenční
PřF C1053304 C-FYZ Fyzika
Název anglicky: Physics
celoživotní vzdělávání
Garant CŽV: prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Preparation of microelectronic components on silicon wafers in clean room
profesní vzdělávání, prezenční
PřF C1058811 C-SPJ Studium předmětů jednotlivě
Název anglicky: Study subjects individually
celoživotní vzdělávání
Garant CŽV: doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF PV11301 SPRJ Studium předmětů jednotlivě
Název anglicky: Study subjects individually
v akred. studijním programu, prezenční
Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány

Programy a obory

Programy a obory

Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
B1101 B-MA Matematika
Název anglicky: Mathematics
bakalářský, 3 r., Bc.
Garant: prof. RNDr. Jan Paseka, CSc.

Obory:
Obory:
PřF 1101R023 OM Obecná matematika
Název anglicky: Mathematics
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Ondřej Klíma, Ph.D.
PřF 1103R008 FINPOJ Finanční a pojistná matematika
Název anglicky: Financial and Insurance Mathematics
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
PřF 1802R035 MOD Modelování a výpočty
Název anglicky: Modelling and Calculations
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.
Směr: ASD Analýza signálů a dat (Signal and Data Analysis)
Směr: EFI Ekonomika a finance (Economy and Finances)
Směr: EKO Ekonomie (Economics)
Směr: VCH Výpočetní chemie (Computational Chemistry)
PřF 1101R031 STAT Statistika a analýza dat
Název anglicky: Statistics and Data Analysis
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
Název anglicky: Mathematics with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Radan Kučera, DSc., doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
Název anglicky: Geography and Cartography with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Chemistry with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Biology with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Physics with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Applied Mathematics for Multi-Branches Study
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 2. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.
B1201 B-GE Geologie
Název anglicky: Geology
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
PřF 1201R004 GEOL Geologie
Název anglicky: Geology
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
PřF 1201R017 SPRG Správní geologie
Název anglicky: Administrative Geology
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.
Název anglicky: Applied and Environmental Geology
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat.
PřF 1201R004 GEOLA Geologie (angl.)
Název anglicky: Geology (Eng.)
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 17. 10. 2012 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Název anglicky: Applied and Environmental Geology (Eng.)
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 17. 10. 2012 – 31. 8. 2016
Garant: prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat.
Název anglicky: Geology combined with Archaeology
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Název anglicky: Geology for Multi-Branches Study
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr.
Název anglicky: Mathematics with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Descriptive Geometry with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 10. 2014
Název anglicky: Geography and Cartography with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Chemistry with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Biology with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Physics with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Applied Mathematics for Multi-Branches Study
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 2. 2011 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Geology for Multi-Branches Study
bakalářské kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr.
Název anglicky: Geology combined with Archaeology
bakalářské kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
PřF 1201R004 GEOL Geologie
Název anglicky: Geology
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
PřF 1201R017 SPRG Správní geologie
Název anglicky: Administrative Geology
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.
Název anglicky: Applied and Environmental Geology
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat.
Název anglicky: Applied and Environmental Geology (Eng.)
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 17. 10. 2012 – 31. 8. 2016
Garant: prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat.
PřF 1201R004 GEOLA Geologie (angl.)
Název anglicky: Geology (Eng.)
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 17. 10. 2012 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
B1304 B-GK Geografie a kartografie
Název anglicky: Geography and Cartography
bakalářský, 3 r., Bc.
Garant: prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.

Obory:
Obory:
PřF 1301R005 GEOG Geografie
Název anglicky: Geography
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Směr: FG Fyzická geografie (Physical Geography)
Směr: HG Humánní geografie (Human Geography)
Název anglicky: Geographical Cartography and Geoinformatics
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
Název anglicky: Geography and Cartography with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D., RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Název anglicky: Mathematics with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Descriptive Geometry with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 10. 2014
Název anglicky: Geology with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 6. 2014
Název anglicky: Chemistry with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Biology with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Physics with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Applied Mathematics for Multi-Branches Study
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 2. 2011 – 31. 12. 2024
B1305 B-AG Aplikovaná geografie
Název anglicky: Applied Geography
bakalářský, 3 r., Bc.
Garant: prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Applied Geography and Geoinformatics
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 12. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
Směr: GIRR Geoinformatika a regionální rozvoj (Geoinformatics and Regional Development)
Směr: GITU Geoinformatika a trvalá udržitelnost (Geoinformatics and Sustainable Development)
B1406 B-BCH Biochemie
Název anglicky: Biochemistry
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
PřF 1406R002 BCHM Biochemie
Název anglicky: Biochemistry
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Ing. Martin Mandl, CSc.
Název anglicky: Chemoinformatics and Bioinformatics
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 13. 12. 2007 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
B1407 B-CH Chemie
Název anglicky: Chemistry
bakalářský, 3 r., Bc.
Garant: prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.

Obory:
Obory:
PřF 1407R005 CHEO Chemie
Název anglicky: Chemistry
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
Název anglicky: Chemistry of Conservation - Restoration
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 7. 2004 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Název anglicky: Analytical Chemist - Manager of Chemical Laboratory
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 7. 2006 – 31. 12. 2024
Garant: prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.
PřF 1407R010 BFCH Biofyzikální chemie
Název anglicky: Biophysical Chemistry
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 5. 2010 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc.
Název anglicky: Chemistry with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D., doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.
Název anglicky: Mathematics with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Descriptive Geometry with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 10. 2014
Název anglicky: Geography and Cartography with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Geology with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 6. 2014
Název anglicky: Biology with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Physics with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Applied Mathematics for Multi-Branches Study
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 2. 2011 – 31. 12. 2024
B1409 B-AB Aplikovaná biochemie
Název anglicky: Applied Biochemistry
bakalářský, 3 r., Bc.
Garant: doc. RNDr. Oldřich Janiczek, CSc.

Obory:
Obory:
PřF 1406R001 APL Aplikovaná biochemie
Název anglicky: Applied Biochemistry
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Oldřich Janiczek, CSc.
Směr: ABICH Bioanalytická chemie (Bioanalytical chemistry)
Směr: BBICH Biotechnologie (Biotechnology)
Směr: KBICH Klinická biochemie (Clinical biochemistry)
B1501 B-BI Biologie
Název anglicky: Biology
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Medical Genetics and Molecular Diagnostics
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 7. 2012 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
B1512 B-AN Antropologie
Název anglicky: Anthropology
bakalářský, 3 r., Bc.
Garant: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Obory:
Obory:
PřF 1512R001 ANTR Antropologie
Název anglicky: Anthropology
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 6. 2006 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.
B1530 B-EXB Experimentální biologie
Název anglicky: Experimental Biology
bakalářský, 3 r., Bc.
Garant: prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.

Obory:
Obory:
PřF 1501R006 BIMAT Matematická biologie
Název anglicky: Mathematical Biology
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
PřF 1515R007 BIMG Molekulární biologie a genetika
Název anglicky: Molecular Biology and Genetics
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
Směr: ANTG Antropogenetika (Antropogenetics) – neotvírá se
Směr: BIMG Molekulární biologie a genetika (Molecular Biology and Genetics) – neotvírá se
PřF 1501R026 SPBI Speciální biologie
Název anglicky: Special Biology
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
Směr: ANTR Antropobiologie a antropogenetika (Antropobiology and Antropogenetics)
Směr: EBR Experimentální biologie rostlin (Experimental Biology of Plants)
Směr: EBŽI Experimentální biologie živočichů a imunologie (Experimental Biology of Animals and Immunology)
Směr: EKOT Ekotoxikologie (Ecotoxicology)
Směr: MOBI Mikrobiologie a molekulární biotechnologie (Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
B1531 B-EB Ekologická a evoluční biologie
Název anglicky: Ecological and Evolutionary Biology
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Ecological and Evolutionary Biology
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.
Směr: BOTA Botanika (Botany)
Směr: ZOOL Zoologie (Zoology)
Název anglicky: Biology with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 2. 4. 2012 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D., doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.
Název anglicky: Mathematics with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Geography and Cartography with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Physics with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
B1701 B-FY Fyzika
Název anglicky: Physics
bakalářský, 3 r., Bc.
Garant: prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.

Obory:
Obory:
PřF 1701R003 FYZ Fyzika
Název anglicky: Physics
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr.
PřF 1702R005 BF Biofyzika
Název anglicky: Biophysics
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
PřF 1701R001 ASTR Astrofyzika
Název anglicky: Astrophysics
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
Název anglicky: Physics with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D., doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Název anglicky: Mathematics with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Geography and Cartography with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Chemistry with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Biology with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Applied Mathematics for Multi-Branches Study
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 2. 2011 – 31. 12. 2024
PřF 1701R003 FYZ Fyzika
Název anglicky: Physics
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr.
PřF 1702R005 BF Biofyzika
Název anglicky: Biophysics
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
PřF 1701R001 ASTR Astrofyzika
Název anglicky: Astrophysics
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
PřF 3901R012 VUTFYZ Fyzikální inženýrství
Název anglicky: Physical Engineering
celoživotní vzdělávání mimořádné, vyučovací jazyk: čeština čeština
B1702 B-AF Aplikovaná fyzika
Název anglicky: Applied Physics
bakalářský, 3 r., Bc.
Garant: prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.

Obory:
Obory:
PřF 1702R012 LEK Lékařská fyzika
Název anglicky: Medical Physics
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
PřF 1702R022 FMNG Fyzika a management
Název anglicky: Physics and Management
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 8. 2016
Garant: doc. RNDr. Antonín Brablec, CSc.
Název anglicky: Laboratory and Measuring Technology
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. David Trunec, CSc.
Název anglicky: Nanotechnology - Applied Physics
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
PřF 1702R012 LEK Lékařská fyzika
Název anglicky: Medical Physics
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
Název anglicky: Laboratory and Measuring Technology
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. David Trunec, CSc.
Název anglicky: Nanotechnology - Applied Physics
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
B1803 B-IO Informatika a druhý obor
Název anglicky: Informatics with another discipline
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Mathematics with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Physics with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
N1101 N-MA Matematika
Název anglicky: Mathematics
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
PřF 1101T014 MANAL Matematická analýza
Název anglicky: Mathematical Analysis
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Michal Veselý, Ph.D.
PřF 1101T009 GEOM Geometrie
Název anglicky: Geometry
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Martin Čadek, CSc.
Název anglicky: Algebra and Discrete Mathematics
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Ondřej Klíma, Ph.D.
Název anglicky: Mathematical Modelling and Numeric Methods
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.
PřF 1101T021 MINF Matematika s informatikou
Název anglicky: Mathematics with Informatics
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Michal Kunc, Ph.D.
PřF 6101T009 LOG Logika
Název anglicky: Logics
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2009 – 1. 11. 2015
Garant: prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc.
PřF 1103T024 FINA Finanční matematika
Název anglicky: Finance Mathematics
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
PřF 1101T031 STAT Statistika a analýza dat
Název anglicky: Statistics and Data Analysis
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Radan Kučera, DSc., doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Descriptive Geometry
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D., prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Applied Mathematics for Multi-Branches Study
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Jan Paseka, CSc.
N1103 N-AM Aplikovaná matematika
Název anglicky: Applied Mathematics
magisterský navazující, 2 r., Mgr.
N1201 N-GE Geologie
Název anglicky: Geology
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
PřF 1201T004 GEOL Geologie
Název anglicky: Geology
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
PřF 1201T004 GEOLA Geologie (angl.)
Název anglicky: Geology (Eng.)
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 10. 5. 2004 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
PřF 1201T004 GEOLA Geologie (angl.)
Název anglicky: Geology (Eng.)
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 17. 10. 2012 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Název anglicky: Applied and Environmental Geology
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 7. 2013 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat.
Název anglicky: Geology combined with Archaeology
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Geology
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D., doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.
Název anglicky: Geology combined with Archaeology
magisterské navazující kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
PřF 1201T004 GEOL Geologie
Název anglicky: Geology
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Název anglicky: Applied and Environmental Geology
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 7. 2013 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat.
N1304 N-GK Geografie a kartografie
Název anglicky: Geography and Cartography
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
PřF 1301T003 FG Fyzická geografie
Název anglicky: Physical Geography
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Název anglicky: Geographical Cartography and Geoinformatics
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
PřF 1301T022 APGE Aplikovaná geografie
Název anglicky: Applied Geography
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
Název anglicky: Social Geography and Regional Development
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D., RNDr. Vladimír Herber, CSc.
N1406 N-BCH Biochemie
Název anglicky: Biochemistry
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
PřF 1406T002 BIOCH Biochemie
Název anglicky: Biochemistry
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.
PřF 1406T004 BIOM Biomolekulární chemie
Název anglicky: Biomolecular Chemistry
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.
PřF 1406T002 BIOCHA Biochemie (angl.)
Název anglicky: Biochemistry (Eng.)
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 10. 5. 2004 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.
PřF 1406T004 BIOMA Biomolekulární chemie (angl.)
Název anglicky: Biomolecular Chemistry (Eng.)
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 10. 5. 2004 – 31. 12. 2024
Garant: prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.
PřF 1406T008 ANBI Analytická biochemie
Název anglicky: Analytical Biochemistry
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 6. 2006 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Petr Skládal, CSc.
PřF 1406T008 ANBIA Analytická biochemie (angl.)
Název anglicky: Analytical Biochemistry (Eng.)
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 1. 6. 2006 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Petr Skládal, CSc.
PřF 1501T024 GEPR Genomika a proteomika
Název anglicky: Genomics and Proteomics
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.
Název anglicky: Chemoinformatics and Bioinformatics
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 30. 4. 2012 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
PřF 1501T024 GEPRA Genomika a proteomika (angl.)
Název anglicky: Genomics and Proteomics (Eng.)
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 20. 12. 2012 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.
Název anglicky: Bioanalyst - Specialist in Laboratory Methods
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 4. 5. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
N1407 N-CH Chemie
Název anglicky: Chemistry
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
PřF 1403T001 ANAL Analytická chemie
Název anglicky: Analytical Chemistry
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.
PřF 1401T002 ANOR Anorganická chemie
Název anglicky: Inorganic Chemistry
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
PřF 2805T003 CHZP Chemie životního prostředí
Název anglicky: Environmental Chemistry
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
PřF 1404T001 FCHE Fyzikální chemie
Název anglicky: Physical Chemistry
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.
PřF 1402T001 ORGA Organická chemie
Název anglicky: Organic Chemistry
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc.
PřF 1407T007 MATR Materiálová chemie
Název anglicky: Material Chemistry
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.
Název anglicky: Chemistry of Conservation - Restoration
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 5. 2007 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
PřF 1407T020 STRU Strukturní chemie
Název anglicky: Structural Chemistry
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D.
PřF 1407T010 BIOF Biofyzikální chemie
Název anglicky: Biophysical Chemisty
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 3. 8. 2016 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D., doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Biology
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
N1501 N-BI Biologie
Název anglicky: Biology
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
PřF 1512T001 ANTR Antropologie
Název anglicky: Anthropology
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. RNDr. Jaromír Vaňhara, CSc.
Směr: FA Fyzická antropologie (Physical Antropology)
Směr: SA Sociokulturní antropologie (Socio-Cultural Antropology)
Název anglicky: Medical Genetics and Molecular Diagnostics
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 7. 2012 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
N1512 N-AN Antropologie
Název anglicky: Anthropology
magisterský navazující, 2 r., Mgr.
Garant: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Obory:
Obory:
PřF 1512T001 ANTR Antropologie
Název anglicky: Anthropology
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 6. 2006 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.
N1530 N-EXB Experimentální biologie
Název anglicky: Experimental Biology
magisterský navazující, 2 r., Mgr.
Garant: prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.

Obory:
Obory:
PřF 1515T007 BIMG Molekulární biologie a genetika
Název anglicky: Molecular Biology and Genetics
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
Směr: ANG Antropogenetika – neotvírá se
Směr: MBG Molekulární biologie a genetika – neotvírá se
PřF 1501T026 SPBI Speciální biologie
Název anglicky: Special Biology
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
Směr: ANTR Antropobiologie a antropogenetika (Antropobiology and Antropogenetics)
Směr: EBR Experimentální biologie rostlin
Směr: EBZI Experimentální biologie živočichů a imunologie
Směr: EKO Ekotoxikologie
Směr: MMB Mikrobiologie a molekulární biotechnologie
PřF 1501T006 BIMAT Matematická biologie
Název anglicky: Mathematical Biology
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 29. 2. 2012 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
N1531 N-EB Ekologická a evoluční biologie
Název anglicky: Ecological and Evolutionary Biology
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
PřF 1507T004 BOTA Botanika
Název anglicky: Botany
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Petr Bureš, Ph.D.
Směr: BISR Biosystematika rostlin (Biosystematics of Plants)
Směr: EKRO Ekologie rostlin (Ecology of Plants)
Směr: FYMY Fykologie a mykologie (Fycology and Mykology)
PřF 1502T003 ZOOL Zoologie
Název anglicky: Zoology
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Biology
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 2. 4. 2012 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D., doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Physics
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
N1701 N-FY Fyzika
Název anglicky: Physics
magisterský navazující, 2 r., Mgr.
Garant: prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.

Obory:
Obory:
PřF 1701T005 KOND Fyzika kondenzovaných látek
Název anglicky: Condensed Matter Physics
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
PřF 1701T011 PLAZ Fyzika plazmatu
Název anglicky: Plasma Physics
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. David Trunec, CSc.
PřF 1701T035 TEOR Teoretická fyzika a astrofyzika
Název anglicky: Theoretical Physics and Astrophysics
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: prof. Rikard von Unge, Ph.D.
Směr: AS Astrofyzika
Směr: TF Teoretická fyzika
PřF 1702T005 BF Biofyzika
Název anglicky: Biophysics
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
Směr: ABF Aplikovaná biofyzika
Směr: MBF Molekulární biofyzika
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Physics
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D., doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
PřF 1701T005 KOND Fyzika kondenzovaných látek
Název anglicky: Condensed Matter Physics
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
PřF 1701T011 PLAZ Fyzika plazmatu
Název anglicky: Plasma Physics
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. David Trunec, CSc.
PřF 1701T035 TEOR Teoretická fyzika a astrofyzika
Název anglicky: Theoretical Physics and Astrophysics
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: prof. Rikard von Unge, Ph.D.
Směr: AS Astrofyzika
Směr: TF Teoretická fyzika
PřF 1702T005 BF Biofyzika
Název anglicky: Biophysics
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
Směr: ABF Aplikovaná biofyzika
Směr: MBF Molekulární biofyzika
PřF 3901T012 VUTFYZ Fyzikální inženýrství
Název anglicky: Physical Engineering
celoživotní vzdělávání mimořádné, vyučovací jazyk: čeština čeština
N7504 N-SS Učitelství pro střední školy
Název anglicky: Teacher Training for Secondary Schools
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
magisterské navazující prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
M1103 M-AM Aplikovaná matematika
Název anglicky: Applied Mathematics
magisterský, 5 r., Mgr.

Obory:
Obory:
PřF 1103T017 MAEK Matematika - ekonomie
Název anglicky: Mathematics - Economics
magisterské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
M1501 M-BI Biologie
Název anglicky: Biology
magisterský, 5 r., Mgr.

Obory:
Obory:
PřF 1512T001 ANTR Antropologie
Název anglicky: Anthropology
magisterské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Směr: FA Fyzická antropologie (Physical Antropology)
Směr: SA Sociokulturní antropologie (Socio-Cultural Antropology)
P1102 D-MA4 Matematika (čtyřleté)
Název anglicky: Matematics (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Algebra, Number Theory and Mathematical Logic
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Algebra, Number Theory and Mathematical Logic (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Geometry, Topology and Global Analysis
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Geometry, Topology and Global Analysis (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1101V014 MANA Matematická analýza
Název anglicky: Mathematical Analysis
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1101V014 MANAA Matematická analýza (angl.)
Název anglicky: Mathematical Analysis (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1101V025 OOMA Obecné otázky matematiky
Název anglicky: General Problems of Mathematics
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1101V025 OOMAA Obecné otázky matematiky (angl.)
Název anglicky: General Problems of Mathematics (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Probability, Statistics and Mathematical Modelling
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Probability, Statistics and Mathematical Modelling (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Algebra, Number Theory and Mathematical Logic
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Algebra, Number Theory and Mathematical Logic (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Geometry, Topology and Global Analysis
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Geometry, Topology and Global Analysis (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1101V014 MANA Matematická analýza
Název anglicky: Mathematical Analysis
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1101V014 MANAA Matematická analýza (angl.)
Název anglicky: Mathematical Analysis (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1101V025 OOMA Obecné otázky matematiky
Název anglicky: General Problems of Mathematics
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1101V025 OOMAA Obecné otázky matematiky (angl.)
Název anglicky: General Problems of Mathematics (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Probability, Statistics and Mathematical Modelling
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Probability, Statistics and Mathematical Modelling (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
P1203 D-GE4 Geologie (čtyřleté)
Název anglicky: Geology (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
PřF 1201V003 GV Geologické vědy
Název anglicky: Geological Sciences
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1201V003 GVA Geologické vědy (angl.)
Název anglicky: Geological Sciences (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1201V003 GV Geologické vědy
Název anglicky: Geological Sciences
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1201V003 GVA Geologické vědy (angl.)
Název anglicky: Geological Sciences (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
P1314 D-GR4 Geografie (čtyřleté)
Název anglicky: Geography (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
PřF 1301V003 FYGR Fyzická geografie
Název anglicky: Physical Geography
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1301V003 FYGRA Fyzická geografie (angl.)
Název anglicky: Physical Geography (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Regional Geography and Regional Planning
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Regional Geography and Regional Planning (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Cartography, Geoinformatics and Remote Sensing
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Cartography, Geoinformatics and Remote Sensing (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1301V003 FYGR Fyzická geografie
Název anglicky: Physical Geography
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1301V003 FYGRA Fyzická geografie (angl.)
Název anglicky: Physical Geography (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Regional Geography and Regional Planning
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Regional Geography and Regional Planning (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Cartography, Geoinformatics and Remote Sensing
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Cartography, Geoinformatics and Remote Sensing (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
P1416 D-BCH4 Biochemie (čtyřleté)
Název anglicky: Biochemistry (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
PřF 1406V002 BIOCH Biochemie
Název anglicky: Biochemistry
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1406V002 BIOCHA Biochemie (angl.)
Název anglicky: Biochemistry (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1406V004 BIOM Biomolekulární chemie
Název anglicky: Biomolecular Chemistry
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1406V004 BIOMA Biomolekulární chemie (angl.)
Název anglicky: Biomolecular Chemistry (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1501V024 GEPR Genomika a proteomika
Název anglicky: Genomics and Proteomics
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2012 – 31. 12. 2024
PřF 1501V024 GEPRA Genomika a proteomika (angl.)
Název anglicky: Genomics and Proteomics (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 20. 12. 2012 – 31. 12. 2024
PřF 1406V002 BIOCH Biochemie
Název anglicky: Biochemistry
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1406V002 BIOCHA Biochemie (angl.)
Název anglicky: Biochemistry (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1406V004 BIOM Biomolekulární chemie
Název anglicky: Biomolecular Chemistry
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1406V004 BIOMA Biomolekulární chemie (angl.)
Název anglicky: Biomolecular Chemistry (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1501V024 GEPR Genomika a proteomika
Název anglicky: Genomics and Proteomics
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2012 – 31. 12. 2024
PřF 1501V024 GEPRA Genomika a proteomika (angl.)
Název anglicky: Genomics and Proteomics (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 20. 12. 2012 – 31. 12. 2024
P1417 D-CH4 Chemie (čtyřleté)
Název anglicky: Chemistry (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
PřF 1401V002 ANOR Anorganická chemie
Název anglicky: Inorganic Chemistry
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1401V002 ANORA Anorganická chemie (angl.)
Název anglicky: Inorganic Chemistry (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1402V001 ORGA Organická chemie
Název anglicky: Organic Chemistry
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1402V001 ORGAA Organická chemie (angl.)
Název anglicky: Organic Chemistry (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1403V001 ANAL Analytická chemie
Název anglicky: Analytical Chemistry
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1403V001 ANALA Analytická chemie (angl.)
Název anglicky: Analytical Chemistry (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1404V001 FCHE Fyzikální chemie
Název anglicky: Physical Chemistry
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1404V001 FCHEA Fyzikální chemie (angl.)
Název anglicky: Physical Chemistry (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 2805V003 CHZP Chemie životního prostředí
Název anglicky: Environmental Chemistry
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Environmental Chemistry (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1407V007 MATR Materiálová chemie
Název anglicky: Materials Chemistry
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1407V007 MATRA Materiálová chemie (angl.)
Název anglicky: Materials Chemistry (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1401V002 ANOR Anorganická chemie
Název anglicky: Inorganic Chemistry
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1401V002 ANORA Anorganická chemie (angl.)
Název anglicky: Inorganic Chemistry (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1402V001 ORGA Organická chemie
Název anglicky: Organic Chemistry
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1402V001 ORGAA Organická chemie (angl.)
Název anglicky: Organic Chemistry (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1403V001 ANAL Analytická chemie
Název anglicky: Analytical Chemistry
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1403V001 ANALA Analytická chemie (angl.)
Název anglicky: Analytical Chemistry (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1404V001 FCHE Fyzikální chemie
Název anglicky: Physical Chemistry
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1404V001 FCHEA Fyzikální chemie (angl.)
Název anglicky: Physical Chemistry (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 2805V003 CHZP Chemie životního prostředí
Název anglicky: Environmental Chemistry
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Environmental Chemistry (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1407V007 MATR Materiálová chemie
Název anglicky: Materials Chemistry
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1407V007 MATRA Materiálová chemie (angl.)
Název anglicky: Materials Chemistry (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
P1527 D-BI4 Biologie (čtyřleté)
Název anglicky: Biology (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
PřF 1511V003 FYZZ Fyziologie živočichů
Název anglicky: Animal Physiology
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1511V003 FYZZA Fyziologie živočichů (angl.)
Název anglicky: Animal Physiology (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1512V001 ANTR Antropologie
Název anglicky: Anthropology
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1512V001 ANTRA Antropologie (angl.)
Název anglicky: Anthropology (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1507V004 BOTA Botanika
Název anglicky: Botany
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1507V004 BOTAA Botanika (angl.)
Název anglicky: Botany (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1603V002 EKOL Ekologie
Název anglicky: Ecology
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1603V002 EKOLA Ekologie (angl.)
Název anglicky: Ecology (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: General and Molecular Genetics
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: General and Molecular Genetics (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1501V004 HYBI Hydrobiologie
Název anglicky: Hydrobiology
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1501V004 HYBIA Hydrobiologie (angl.)
Název anglicky: Hydrobiology (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1510V001 MIKR Mikrobiologie
Název anglicky: Microbiology
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1510V001 MIKRA Mikrobiologie (angl.)
Název anglicky: Microbiology (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Molecular and Cellular Biology
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Molecular and Cellular Biology (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1501V009 PARA Parazitologie
Název anglicky: Parasitology
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1501V009 PARAA Parazitologie (angl.)
Název anglicky: Parasitology (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1507V001 AFYR Anatomie a fyziologie rostlin
Název anglicky: Plant Anatomy and Physiology
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Plant Anatomy and Physiology (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1502V003 ZOOL Zoologie
Název anglicky: Zoology
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1502V003 ZOOLA Zoologie (angl.)
Název anglicky: Zoology (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1603V004 EKOT Ekotoxikologie
Název anglicky: Ecotoxicology
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1603V004 EKOTA Ekotoxikologie (angl.)
Název anglicky: Ecotoxicology (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1511V003 FYZZ Fyziologie živočichů
Název anglicky: Animal Physiology
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1511V003 FYZZA Fyziologie živočichů (angl.)
Název anglicky: Animal Physiology (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1512V001 ANTR Antropologie
Název anglicky: Anthropology
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1512V001 ANTRA Antropologie (angl.)
Název anglicky: Anthropology (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1507V004 BOTA Botanika
Název anglicky: Botany
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1507V004 BOTAA Botanika (angl.)
Název anglicky: Botany (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1603V002 EKOL Ekologie
Název anglicky: Ecology
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1603V002 EKOLA Ekologie (angl.)
Název anglicky: Ecology (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: General and Molecular Genetics
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: General and Molecular Genetics (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1501V004 HYBI Hydrobiologie
Název anglicky: Hydrobiology
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1501V004 HYBIA Hydrobiologie (angl.)
Název anglicky: Hydrobiology (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1510V001 MIKR Mikrobiologie
Název anglicky: Microbiology
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1510V001 MIKRA Mikrobiologie (angl.)
Název anglicky: Microbiology (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Molecular and Cellular Biology
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Molecular and Cellular Biology (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1501V009 PARA Parazitologie
Název anglicky: Parasitology
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1501V009 PARAA Parazitologie (angl.)
Název anglicky: Parasitology (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1507V001 AFYR Anatomie a fyziologie rostlin
Název anglicky: Plant Anatomy and Physiology
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Plant Anatomy and Physiology (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1502V003 ZOOL Zoologie
Název anglicky: Zoology
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1502V003 ZOOLA Zoologie (angl.)
Název anglicky: Zoology (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1603V004 EKOT Ekotoxikologie
Název anglicky: Ecotoxicology
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1603V004 EKOTA Ekotoxikologie (angl.)
Název anglicky: Ecotoxicology (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
P1532 D-VZP Vědy o živé přírodě
Název anglicky: Life Sciences
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
PřF 1515V013 STRB Strukturní biologie
Název anglicky: Structural Biology
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 12. 2013 – 31. 12. 2024
PřF 1515V014 BOMIA Bio-omika (angl.)
Název anglicky: Bio-omics (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 7. 10. 2013 – 31. 12. 2024
PřF 1515V014 BOMI Bio-omika
Název anglicky: Bio-omics
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 12. 2013 – 31. 12. 2024
PřF 1515V013 STRBA Strukturní biologie (angl.)
Název anglicky: Structural Biology (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 7. 10. 2013 – 31. 12. 2024
PřF 1515V013 STRB Strukturní biologie
Název anglicky: Structural Biology
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 12. 2013 – 31. 12. 2024
PřF 1515V014 BOMI Bio-omika
Název anglicky: Bio-omics
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 12. 2013 – 31. 12. 2024
PřF 1515V014 BOMIA Bio-omika (angl.)
Název anglicky: Bio-omics (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 7. 10. 2013 – 31. 12. 2024
PřF 1515V013 STRBA Strukturní biologie (angl.)
Název anglicky: Structural Biology (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 7. 10. 2013 – 31. 12. 2024
P1703 D-FY4 Fyzika (čtyřleté)
Název anglicky: Physics (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
PřF 1701V005 KOND Fyzika kondenzovaných látek
Název anglicky: Condensed Matter Physics
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Condensed Matter Physics (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1701V011 FYPZ Fyzika plazmatu
Název anglicky: Plasma Physics
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1701V011 FYPZA Fyzika plazmatu (angl.)
Název anglicky: Plasma Physics (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1702V005 BF Biofyzika
Název anglicky: Biophysics
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1702V005 BFA Biofyzika (angl.)
Název anglicky: Biophysics (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1701V028 OBFY Obecné otázky fyziky
Název anglicky: General Physics
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1701V028 OBFYA Obecné otázky fyziky (angl.)
Název anglicky: General Physics (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Theoretical Physics and Astrophysics (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1701V035 TEFY Teoretická fyzika a astrofyzika
Název anglicky: Theoretical Physics and Astrophysics
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1701V037 VCOP Vlnová a částicová optika
Název anglicky: Wave and Partical Optics
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Wave and Partical Optics (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1701V005 KOND Fyzika kondenzovaných látek
Název anglicky: Condensed Matter Physics
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Condensed Matter Physics (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1701V011 FYPZ Fyzika plazmatu
Název anglicky: Plasma Physics
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1701V011 FYPZA Fyzika plazmatu (angl.)
Název anglicky: Plasma Physics (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1702V005 BF Biofyzika
Název anglicky: Biophysics
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1702V005 BFA Biofyzika (angl.)
Název anglicky: Biophysics (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1701V028 OBFY Obecné otázky fyziky
Název anglicky: General Physics
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1701V028 OBFYA Obecné otázky fyziky (angl.)
Název anglicky: General Physics (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Theoretical Physics and Astrophysics (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1701V035 TEFY Teoretická fyzika a astrofyzika
Název anglicky: Theoretical Physics and Astrophysics
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
PřF 1701V037 VCOP Vlnová a částicová optika
Název anglicky: Wave and Partical Optics
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Wave and Partical Optics (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2024
P3960 D-PMN Pokročilé materiály a nanovědy
Název anglicky: Advanced Materials and Nanosciences
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Advanced Nanotechnologies and Microtechnologies
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 7. 2012 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Advanced Nanotechnologies and Microtechnologies (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 17. 7. 2012 – 31. 12. 2024
PřF 3942V004 PMA Pokročilé materiály
Název anglicky: Advanced Materials
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 7. 2012 – 31. 12. 2024
PřF 3942V004 PMAA Pokročilé materiály (angl.)
Název anglicky: Advanced Materials (Eng.)
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 17. 7. 2012 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Advanced Nanotechnologies and Microtechnologies
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 7. 2012 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Advanced Nanotechnologies and Microtechnologies (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 17. 7. 2012 – 31. 12. 2024
PřF 3942V004 PMA Pokročilé materiály
Název anglicky: Advanced Materials
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 7. 2012 – 31. 12. 2024
PřF 3942V004 PMAA Pokročilé materiály (angl.)
Název anglicky: Advanced Materials (Eng.)
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 17. 7. 2012 – 31. 12. 2024
CPEST C-PE Pomocná evidence studentů jiných vysokých škol
Název anglicky: Pomocná evidence studentů jiných vysokých škol
celoživotní vzdělávání, 4 r.

Obory:
Obory:
PřF 3942V004 POMA Pokročilé materiály
Název anglicky: Advanced Materials
pomocná evidence studentů jiných vysokých škol, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 7. 2012 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Advanced Nanotechnologies and Microtechnologies
pomocná evidence studentů jiných vysokých škol, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 7. 2012 – 31. 12. 2024
PřF 3901R012 VUTFYZ Fyzikální inženýrství
Název anglicky: Physical Engineering
pomocná evidence studentů jiných vysokých škol, vyučovací jazyk: čeština čeština
PřF 1515V013 STRB Strukturní biologie
Název anglicky: Structural Biology
pomocná evidence studentů jiných vysokých škol, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 9. 12. 2013 – 31. 12. 2024
PřF 1515V014 BOMI Bio-omika
Název anglicky: Bio-omics
pomocná evidence studentů jiných vysokých škol, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 12. 2013 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Mathematics and Statistics (contract with FME BUT)
pomocná evidence studentů jiných vysokých škol, vyučovací jazyk: čeština čeština
C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání
Název anglicky: Lifelong Education
celoživotní vzdělávání, 1 r.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Study to Extending Teaching Qualification
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Směr: BG Biologie a geologie (Biology and Geology)
Směr: BI Biologie (Biology)
Směr: CH Chemie (Chemistry)
Směr: DG Deskriptivní geometrie (Descriptive Geometry)
Směr: FY Fyzika (Physics)
Směr: GE Geologie (Geology)
Směr: MA Matematika (Mathematics)
Směr: ZE Zeměpis (Geography)
PřF SC01202 STRB Strukturní biochemie
Název anglicky: Structural biochemistry
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Tissue culture of mammalian cells
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Basics of embryology and developmental biology for secondary school teachers
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Natural substances: health benefits and risks
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Handling laboratory animals (practical course)
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Continuing education for science teachers
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Teaching natural sciences with measurement technology to develop both practical and digital skills
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Study subjects individually
celoživotní vzdělávání mimořádné, vyučovací jazyk: čeština čeština
U1111 UKR Studium pro ukrajinské studenty v nouzi
Název anglicky: Study for Ukrainian students in need
celoživotní vzdělávání, 1 r.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Study for Ukrainian students in need at the Faculty of Science
celoživotní vzdělávání mimořádné
R1101 Rig-MA Matematika
Název anglicky: Mathematics
rigorózní řízení, 2 r., RNDr.

Obory:
Obory:
PřF 1101T009 GEOM Geometrie
Název anglicky: Geometry
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
PřF 1101T014 MANA Matematická analýza
Název anglicky: Mathematical Analysis
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Descriptive Geometry
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Algebra and Discrete Mathematics
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
PřF 1101T021 MINF Matematika s informatikou
Název anglicky: Mathematics with Informatics
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Mathematical Modelling and Numeric Methods
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Applied Mathematics for Multi-Branches Study
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 12. 2024
PřF 1103T024 FINA Finanční matematika
Název anglicky: Finance Mathematics
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 12. 2024
PřF 1101T031 STAT Statistika a analýza dat
Název anglicky: Statistics and Data Analysis
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 12. 2024
R1201 Rig-GE Geologie
Název anglicky: Geology
rigorózní řízení, 2 r., RNDr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Geology, Hydrogeology and Geochemistry
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
PřF 1201T004 GEOL Geologie
Název anglicky: Geology
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Geology
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Geology combined with Archaeology
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Applied and Environmental Geology
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 7. 2013 – 31. 12. 2024
R1301 Rig-GR Geografie
Název anglicky: Geography
rigorózní řízení, 2 r., RNDr.

Obory:
Obory:
PřF 1301T007 GRKA Geografie a kartografie
Název anglicky: Geography and Cartography
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
R1304 Rig-GK Geografie a kartografie
Název anglicky: Geography and Cartography
rigorózní řízení, 2 r., RNDr.

Obory:
Obory:
PřF 1301T003 FG Fyzická geografie
Název anglicky: Physical Geography
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Geographical Cartography and Geoinformatics
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
PřF 1301T014 SG Sociální geografie
Název anglicky: Social Geography
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Regional Geography and Regional Planning
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
PřF 1301T022 APGE Aplikovaná geografie
Název anglicky: Applied Geography
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Social Geography and Regional Development
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 12. 2024
R1406 Rig-BCH Biochemie
Název anglicky: Biochemistry
rigorózní řízení, 2 r., RNDr.

Obory:
Obory:
PřF 1406T002 BIOCH Biochemie
Název anglicky: Biochemistry
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
PřF 1406T004 BIOM Biomolekulární chemie
Název anglicky: Biomolecular Chemistry
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
PřF 1406T008 ANBI Analytická biochemie
Název anglicky: Analytical Biochemistry
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 6. 2006 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Bioanalyst - Specialist in Laboratory Methods
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 4. 5. 2015 – 31. 12. 2024
R1407 Rig-CH Chemie
Název anglicky: Chemistry
rigorózní řízení, 2 r., RNDr.

Obory:
Obory:
PřF 1401T002 ANOR Anorganická chemie
Název anglicky: Inorganic Chemistry
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
PřF 1402T001 ORGA Organická chemie
Název anglicky: Organic Chemistry
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
PřF 1403T001 ANAL Analytická chemie
Název anglicky: Analytical Chemistry
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
PřF 1404T001 FCHE Fyzikální chemie
Název anglicky: Physical Chemistry
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
PřF 2805T003 CHZP Chemie životního prostředí
Název anglicky: Environmental Chemistry
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
PřF 1407T007 MATR Materiálová chemie
Název anglicky: Material Chemistry
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Chemistry of Conservation - Restoration
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 22. 7. 2011 – 31. 12. 2024
PřF 1407T020 STRU Strukturní chemie
Název anglicky: Structural Chemistry
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 7. 2012 – 31. 12. 2024
PřF 1407T010 BIOF Biofyzikální chemie
Název anglicky: Biophysical Chemisty
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 3. 8. 2016 – 31. 12. 2024
R1501 Rig-BI Biologie
Název anglicky: Biology
rigorózní řízení, 2 r., RNDr.

Obory:
Obory:
PřF 1512T001 ANTR Antropologie
Název anglicky: Anthropology
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 15. 11. 2012
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Biology
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
R1512 Rig-AN Antropologie
Název anglicky: Anthropology
rigorózní řízení, 2 r., RNDr.

Obory:
Obory:
PřF 1512T001 ANTR Antropologie
Název anglicky: Anthropology
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 6. 2006 – 31. 12. 2024
R1530 Rig-EXB Experimentální biologie
Název anglicky: Experimental Biology
rigorózní řízení, 2 r., RNDr.

Obory:
Obory:
PřF 1515T007 BIMG Molekulární biologie a genetika
Název anglicky: Molecular Biology and Genetics
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 12. 2024
PřF 1501T026 SPBI Speciální biologie
Název anglicky: Special Biology
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 12. 2024
PřF 1501T006 BIMAT Matematická biologie
Název anglicky: Mathematical Biology
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 29. 2. 2012 – 31. 12. 2024
R1531 Rig-EB Ekologická a evoluční biologie
Název anglicky: Ecological and Evolutionary Biology
rigorózní řízení, 2 r., RNDr.

Obory:
Obory:
PřF 1507T004 BOTA Botanika
Název anglicky: Botany
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 12. 2024
PřF 1502T003 ZOOL Zoologie
Název anglicky: Zoology
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Biology
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 30. 4. 2012 – 31. 12. 2024
R1701 Rig-FY Fyzika
Název anglicky: Physics
rigorózní řízení, 2 r., RNDr.

Obory:
Obory:
PřF 1701T035 TEFY Teoretická fyzika a astrofyzika
Název anglicky: Theoretical Physics and Astrophysics
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
PřF 1702T005 BF Biofyzika
Název anglicky: Biophysics
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
PřF 1701T005 KOND Fyzika kondenzovaných látek
Název anglicky: Condensed Matter Physics
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
PřF 1701T011 PLAZ Fyzika plazmatu
Název anglicky: Plasma Physics
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Physics
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Z8999 KOS Komplexní studia
Název anglicky: Complex studies
krátkodobý pobyt, 1 r.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Multidisciplinary studies
krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
Údaje byly předpočítány: 16. 7. 2024 18:15