Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PřF M10109 Algebra a diskrétní matematika (na dostudování)
Název anglicky: Algebra and Discrete Mathematics (graduation)
navazující prezenční na dostudování
Zahrnut v programu: PřF N-MAT Matematika

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IV003Algorithms and Data Structures II I. Černázk 2/23+2 --
PřF:M7350Algebra III J. Rosickýzk 2/1/05 --
PřF:M7150Teorie kategorií J. Rosickýzk 2/2/06 --
PřF:M7190Teorie her J. Pasekazk 2/2/06 --
PřF:M7230Galoisova teorie R. Kučerazk 2/26 --
PřF:M8130Algebraická topologie M. Čadekzk 2/2/06 --
PřF:M8140Algebraická geometrie J. Slovákzk 2/26 --
40 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F2100Klasická, relativistická, kvantová a statistická fyzika J. Musilovák 2/0/02+1 --
PřF:M0170Kryptografie J. Pasekazk 2/1/05 --
PřF:M7110Diferenciální geometrie M. Čadekzk 2/2/06 --
PřF:M7130Computational geometry J. Slovákzk 2/0/02+2 --
PřF:M7180Funkcionální analýza II M. Veselýzk 2/2/06 --
PřF:M7250Pologrupy a formální jazyky M. Kunczk 2/02+2 --
PřF:M8170Teorie kódování J. Pasekazk 2/1/05 --
PřF:M8190Algoritmy teorie čísel R. Kučerazk 2/2/06 --
FI:MA015Graph Algorithms J. Obdržálekzk 2/1/03+2 --
44 kreditů

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M7DPNDiplomová práce 1 (M - neučitelské obory) J. Pasekaz 0/0/05 --
PřF:M8DPNDiplomová práce 2 (M - neučitelské obory) J. Pasekaz 0/0/05 --
PřF:M9DPNDiplomová práce 3 (M - neučitelské obory) J. Pasekaz 0/0/010 --
PřF:MADPNDiplomová práce 4 (M - neučitelské obory) J. Pasekaz 0/0/010 --
30 kreditů

Další aplikace