Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PřF M12706 Učitelství biologie pro střední školy (na dostudování vedlejší)
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Biology (graduation minor)
navazující prezenční na dostudování vedlejší
Zahrnut v programu: PřF N-UCB Učitelství biologie pro střední školy

Praxe

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi9010Pedagogická praxe z biologie 1 O. Rotreklováz 0/0 3 T.2 2-
PřF:Bi9012Pedagogická praxe z biologie 2 O. Rotreklováz 0/0 30 hodin.3 3-
PřF:XS330Reflektivní seminář 1 Z. Bochníčekz 0/2/02 1-
7 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:XS190Zájmová a projektová praxe Z. Bochníčekz 0/0 10D.1 --
1 kredit

Oborové předměty

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0191Magisterská státní závěrečná zkouška z Učitelství biologie pro střední školy Z. Lososová- 0/0- 4-
PřF:Bi2060Základy mikrobiologie M. Vítězovázk 2/0/02+2 2-
PřF:Bi2060cZáklady mikrobiologie - cvičení I. Buriánkováz 0/1/01 2-
PřF:Bi3060Obecná genetika P. Kuglíkzk 3/0/03+2 1-
PřF:Bi4010Základy molekulární biologie J. Šmardazk 2/02+2 2-
PřF:Bi4010cZáklady molekulární biologie - seminář R. Pantůčekz 0/1/01 2-
PřF:Bi4340Biologie člověka E. Drozdovázk 2/02+2 1-
PřF:Bi8150Evoluční biologie M. Macholánzk 3/0/03+2 3-
PřF:C7777Zacházení s chemickými látkami J. Literákz 0/0/0 2 hodiny školení autorizovanou osobou.- 1-
24 kreditů

Volitelné předměty

Studenti volí s ohledem na zaměření své diplomové práce z těchto, případně i dalších předmětů z nabídky MU tak, aby získali celkově potřebné množství kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0090Užitkové rostliny V. Grulichzk 2/02+2 2-
PřF:Bi0270Ornitologie T. Bartoničkazk 2/0/02+2 4-
PřF:Bi1050Biologická technika M. Seifertováz 0/2/02 1-
PřF:Bi3061Praktikum z obecné genetiky P. Lízalz 0/2/02 1-
PřF:Bi3130Srovnávací morfologie obratlovců A. Konečnýzk 2/0/02+2 1-
PřF:Bi7112Ochrana živočišných druhů J. Sychrazk 2/0/02+2 3-
PřF:Bi7113Management ohrožených ekosystémů P. Pařilzk 2/02+2 4-
PřF:Bi7451Biologie vodních bezobratlých P. Pařilzk 2/0/02+2 4-
PřF:Bi7680Populační ekologie živočichů S. Pekárzk 2/2/15+2 3-
PřF:Bi7980Aplikovaná entomologie I. Malenovskýzk 2/2/06 1-
PřF:Bi8130Etologie J. Zukalzk 2/0/02+2 2-
PřF:Bi8710Ochrana přírody J. Schlaghamerskýzk 2/02+2 3-
PřF:Bi8770Determinační cvičení z obratlovců ČR T. Bartoničkaz 0/22 1-
PřF:Bi8780Systém a fylogeneze hmyzu I. Malenovskýzk 4/0/04+2 2-
PřF:Bi9050Evoluce řas a hub pro pokročilé P. Hroudazk 2/02+2 3-
PřF:Bi9090Evoluce vyšších rostlin pro pokročilé V. Grulichk 2/02+1 3-
PřF:Bi9140Herpetologie T. Bartoničkazk 2/0/02+2 1-
PřF:Bi9160Ichtyologie T. Bartoničkazk 2/0/02+2 4-
72 kreditů

Oborová didaktika

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi7221Didaktika biologie Z. Lososovázk 2/0/02+2 1-
PřF:Bi5221Seminář z didaktiky biologie O. Rotreklováz 0/2/02 3-
PřF:Bi8380Didaktické terénní cvičení z botaniky a zoologie P. Burešk 0/0/0 5D.3+1 2-
10 kreditů

Další aplikace