Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PřF MATVEI Aplikovaná matematika pro víceoborové studium (na dostudování) - hlavní
Název anglicky: Applied Mathematics for Multi-Branches Study (graduation) - major
bakalářský prezenční na dostudování
Zahrnut v programu: PřF B-MAT Matematika

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M1100Matematická analýza I R. Šimon Hilscherzk 4/2/06+3 --
PřF:M1111Lineární algebra a geometrie I M. Čadekzk 2/2/04+2 --
PřF:M1121Diskrétní matematika J. Rosickýzk 2/2/04+2 --
PřF:M2100Matematická analýza II R. Šimon Hilscherzk 4/2/06+3 --
PřF:M2110Lineární algebra a geometrie II M. Čadekzk 2/2/04+2 --
PřF:M3121Pravděpodobnost a statistika I J. Koláčekzk 2/2/04+2 --
PřF:M4122Pravděpodobnost a statistika II J. Koláčekzk 2/2/04+2 --
PřF:M5120Lineární statistické modely I S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:M6120Lineární statistické modely II S. Katinazk 2/2/04+2 --
60 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M3100Matematická analýza III P. Hasilzk 4/2/06+3 --
PřF:M4110Lineární programování M. Kunczk 2/1/03+2 --
PřF:M4140Vybrané partie z matematické analýzy Z. Došlázk 4/2/06+3 --
PřF:M4180Numerické metody I J. Koláčekzk 2/2/04+2 --
PřF:M5140Teorie grafů M. Kunczk 2/1/03+2 --
PřF:M5180Numerické metody II J. Koláčekzk 2/1/03+2 --
PřF:M6130Výpočetní statistika S. Katinazk 2/2/03+2 --
PřF:M8DM1Data mining I S. Katinazk 2/2/04+2 --
50 kreditů

Bakalářská práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M51XXBakalářská práce 1 (M - neučitelské obory) J. Pasekaz 0/0/05 --
PřF:M5751Elektronická sazba a publikování v TeXu R. Plchz 1/23 --
PřF:M61XXBakalářská práce 2 (M - neučitelské obory) J. Pasekaz 0/0/05 --
13 kreditů

Další aplikace