Upozornění:

Studijní plán je neaktivní.

PřF APGI Aplikovaná geografie a geoinformatika (neaktivní)
Název anglicky: Applied geography and geoinformatics
navazující prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF N-AGG Aplikovaná geografie a geoinformatika

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z1002Diplomová práce z geografie 4 V. Herberz 0/1616 4-
PřF:Z1002xDiplomová práce z geografie 4 - odevzdání V. Herberz 0/0- 4-
PřF:Z7001Diplomová práce z geografie 1 V. Herberz 0/2/02 1-
PřF:Z8001Diplomová práce z geografie 2 V. Herberz 0/44 2-
PřF:Z9002Diplomová práce z geografie 3 V. Herberz 0/88 3-
30 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z0027Geografická analýza trhu práce O. Šerýzk 1/2/05 3P
PřF:Z0104Regionální politika a regionální rozvoj J. Trojanzk 2/1/05 1Z
PřF:Z0136Územní plánování a urbanismus O. Mulíčekzk 2/1/05 3P
PřF:Z7000Aplikovaná fyzická geografie P. Dobrovolnýzk 1/2/05 1Z
PřF:Z7262Geoinformatika ve veřejné správě P. Kubíčekzk 2/0/04 3P
PřF:Z7890Metody a techniky v sociální a regionální geografii O. Mulíčekz 0/2/02 1P
PřF:Z7900Hodnocení krajiny M. Culekzk 2/1/05 1P
PřF:Z8172Mapová sémiotika a toponomastika Z. Stachoňzk 2/1/05 1P
PřF:Z8188Webová kartografie - úvod T. Řezníkzk 1/2/05 1Z
PřF:Z8818Aplikovaná geoinformatika T. Řezníkzk 1/2/05 2Z
PřF:ZX100Odborná praxe z geografie a kartografie P. Daněkz 0/0 2 týdny.3 2P
49 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1 - jazyková příprava

Studenti navazujícího magisterského programu musí před podáním přihlášky ke státní závěrečné zkoušce úspěšně složit zkoušku z Pokročilé odborné angličtiny JA002 nebo zkoušku 2. úrovně z jiného cizího světového jazyka (JF002, JN002, JR002, JS002).
Studentům navazujícího magisterského studia, kteří složili zkoušku z Pokročilé odborné angličtiny JA002 již v bakalářském studiu, bude tato zkouška uznána na základě písemné žádosti i pro studium magisterské.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 2-
PřF:JF002Pokročilá odborná francouzština - zkouška D. Veškrnovázk 0/0/02 2-
PřF:JN002Pokročilá odborná němčina - zkouška P. Chládkovázk 0/0/02 2-
PřF:JR002Pokročilá odborná ruština - zkouška M. Ševečkovázk 0/0/02 2-
PřF:JS002Pokročilá odborná španělština - zkouška J. Žváčkovázk 0/0/02 2-
10 kreditů

Blok 2 - semináře

Podle zaměření diplomové práce musí student splnit 1 blok předmětů

Blok 1

Blok povinně zapisují studenti, kteří mají DP zaměřenou fyzickogeograficky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z0017FDiplomový seminář 1 M. Šulc Michalkováz 0/2/02 1-
PřF:Z0018FDiplomový seminář 2 M. Šulc Michalkováz 0/2/02 3-
PřF:Z7017FOborový geografický seminář 1 R. Brázdilz 0/22 2-
PřF:Z9017FOborový geografický seminář 2 R. Brázdilz 0/22 4-
8 kreditů
Blok 2

Blok povinně zapisují studenti, kteří mají DP zaměřenou sociálněgeograficky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z0017HDiplomový seminář 1 O. Mulíčekz 0/22 1-
PřF:Z0018HDiplomový seminář 2 O. Mulíčekz 0/22 3-
PřF:Z7017HOborový geografický seminář 1 P. Daněkz 0/22 2-
PřF:Z9017HOborový geografický seminář 2 P. Daněkz 0/22 4-
8 kreditů
Blok 3

Blok povinně zapisují studenti, kteří mají geoinformaticky zaměřenou DP.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z0017KDiplomový seminář 1 P. Kubíčekz 0/2/02 1-
PřF:Z0018KDiplomový seminář 2 P. Kubíčekz 0/2/02 3-
PřF:Z8181Oborový seminář z kartografie 1 M. Konečnýz 0/2/02 2-
PřF:Z8196Oborový seminář z kartografie 2 M. Konečnýz 0/2/02 4-
8 kreditů

Volitelné předměty

Student si volí předměty minimálně za 26 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z0075Měřící technika v meteorologii a klimatologii K. Láskazk 2/1/05 --
PřF:Z0084Ochrana a čistota atmosféry L. Dolákzk 2/15 --
PřF:Z0138Socioekonomické změny regionů České republiky O. Šerýk 1/23 --
PřF:Z0151Změny a kolísání podnebí R. Brázdilzk 2/15 4-
PřF:Z0152Terénní výzkum mikroregionu P. Daněkz 0/0 5 dní.2 --
PřF:Z4107Vybrané kapitoly městského a regionálního plánování O. Mulíčekk 1/1/03 --
PřF:Z6035Využití obnovitelných zdrojů energie K. Láskazk 2/15 --
PřF:Z7777Právo životního prostředí O. Svobodovázk 2/1/05 --
PřF:Z7887Environmentální historie L. Dolákk 2/1/04 --
PřF:Z7891Každodenní mobilita O. Mulíčekk 2/1/04 --
PřF:Z7894Geoinformační technologie v sociální geografii P. Kubíčekzk 2/1/05 --
PřF:Z8086Současné změny pedosféry J. Burianovázk 2/15 --
PřF:Z8117Metainformace v kartografii T. Řezníkzk 1/1/04 --
PřF:Z8210Introduction to spatial data infrastructures in Europe T. Řezníkk 2/0/04 --
PřF:Z8222Geografie času R. Osmank 2/1/04 --
PřF:Z8307Bioklimatologie a agrometeorologie L. Řezníčkovázk 2/1/05 --
PřF:Z8309Antropogenní geomorfologie F. Kudazk 2/1/05 4-
PřF:Z83113D modelování a vizualizace Z. Stachoňzk 1/2/05 --
PřF:Z8778Povodňová rizika Z. Máčkazk 1/2/05 --
PřF:Z8825Ekologické vazby vodních toků na okolní krajinu K. Brabeczk 1/1/04 2-
PřF:Z8989Vybrané problémy kartografické vizualizace Z. Stachoňzk 2/1/05 3-
PřF:Z9876Pohraničí a přeshraniční spolupráce M. Jeřábekzk 2/1/05 --
PřF:Z9877Sociogeografický výzkum českého pohraničí M. Jeřábekk 1/13 --
100 kreditů