Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PřF M20710 Experimentální biologie živočichů a imunologie (na dostudování)
Název anglicky: Experimental Animal Biology and Immunology (graduation)
bakalářský prezenční na dostudování
Zahrnut v programu: PřF B-EMB Experimentální a molekulární biologie

Povinné předměty

Studenti jsou povinni v průběhu studia absolvovat všechny zde uvedené povinné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0005Úvod do studia Speciální biologie M. Váchaz 0/1/01 1P
PřF:Bi1700Buněčná biologie R. Veselskázk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi1700cBuněčná biologie - cvičení J. Neradilz 0/1/0 každý druhý týden 2 hodiny.1 1-
PřF:Bi2000Fylogeneze a diverzita živočichů J. Schlaghamerskýzk 3/03+2 2-
PřF:Bi2080Histologie a organologie M. Váchazk 2/0/02+2 1P
PřF:Bi2080cHistologie a organologie - cvičení M. Váchaz 0/2/02 1-
PřF:Bi3060Obecná genetika P. Kuglíkzk 3/0/03+2 1Z
PřF:C1601Základy obecné a anorganické chemie M. Nečaszk 2/0/02+2 1-
PřF:C1600Základní praktikum z chemie M. Nečasz 0/4/04 2-
PřF:C2700Základy organické chemie P. Pazderazk 2/0/02+2 2-
PřF:Bi1010Fylogeneze a diverzita rostlin V. Grulichzk 3/03+2 1-
PřF:Bi1060Cytologie a anatomie rostlin M. Kummerovázk 2/0/02+2 3P
PřF:Bi1060cCytologie a anatomie rostlin - cvičení V. Gloserz 0/2/02 3-
PřF:Bi3001Bakalářská práce z Experimentální a molekulární biologie 1 R. Veselskáz 0/5/05 5P
PřF:Bi3002Bakalářská práce z Experimentální a molekulární biologie 2 R. Veselskáz 0/10/010 6P
PřF:Bi3030Fyziologie živočichů M. Váchazk 2/0/02+2 3P
PřF:Bi3030cFyziologie živočichů - cvičení M. Váchaz 0/2/02 3-
PřF:C1660Základy analytické chemie J. Komárekzk 2/0/02+2 3-
PřF:C3580Biochemie Z. Glatzzk 3/0/03+2 3-
PřF:C3620Biochemie - laboratorní cvičení Z. Glatzz 0/3/03 3-
PřF:Bi3332Specializační seminář Experimentální biologie živočichů a imunologie 1 M. Váchaz 0/2/02 5P
PřF:Bi3333Specializační seminář Experimentální biologie živočichů a imunologie 2 M. Váchaz 0/2/02 6P
PřF:Bi4020Molekulární biologie J. Doškařzk 3/0/03+2 4Z
PřF:Bi4035Praktikum z molekulární biologie J. Doškařz 0/2/02 4-
PřF:Bi4060Fyziologie rostlin V. Gloserzk 2/0/02+2 4P
PřF:Bi4060cFyziologie rostlin - cvičení V. Gloserz 0/2/02 4-
PřF:Bi4090Obecná mikrobiologie M. Vítězovázk 3/0/03+2 4P
PřF:Bi4090cObecná mikrobiologie - cvičení M. Vítězováz 0/2/02 4-
PřF:Bi5611cSpeciální metody fyziologie živočichů M. Duškováz 0/2/02 4P
PřF:Bi5040Biostatistika - základní kurz L. Dušekzk 3/0/03+2 5P
PřF:Bi5220Imunologie L. Kubalazk 2/0/02+2 5P
PřF:Bi5599Metody aplikované biochemie a buněčné biologie V. Bryjakz 2/0/02 5P
PřF:Bi6140Embryologie J. Pacherníkzk 2/0/02+2 5P
PřF:Bi6140cEmbryologie - cvičení J. Pacherníkz 0/2/02 5-
PřF:Bi6725Moderní metody buněčné biologie A. Kozubíkkz 0/2/02 5P
PřF:Bi1110Biologie živočišné buňky V. Bryjazk 2/0/02+2 6P
PřF:Bi5220cImunologie - cvičení L. Kubalaz 0/2/02 6-
PřF:Bi8200Mikroskopická anatomie obratlovců M. Váchazk 2/0/02+2 6P
PřF:Bi8200cMikroskopická anatomie obratlovců - cvičení M. Váchaz 0/2/02 6-
135 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi2000cFylogeneze a diverzita živočichů - cvičení J. Sychraz 0/22 2-
PřF:Bi2140Terénní cvičení ze zoologie J. Schenkovázk 0/0 5D.3+2 2-
PřF:Bi2302Zoologická mikrotechnika M. Seifertovák 0/2/03 3-
PřF:Bi3060cObecná genetika - cvičení P. Lízalz 0/2/02 1-
PřF:Bi5040cBiostatistika – cvičení L. Dušekz 0/1/01 5-
PřF:Bi5120Antropologie E. Drozdovázk 2/0/02+2 2-
PřF:Bi5353Metodika vědecké práce v biologii živočichů J. Medalováz 0/2/02 3-
PřF:Bi5420Obecná virologie I. Rudolfzk 2/0/02+2 4-
PřF:Bi5610Využití informačních technologií v biologii P. Hyršlz 0/2/02 3-
PřF:Bi6270Cytogenetika P. Kuglíkzk 2/0/02+2 6-
PřF:Bi6270cCytogenetika - cvičení P. Kuglíkz 0/2/02 6-
PřF:Bi8150Evoluční biologie M. Macholánzk 3/0/03+2 5-
PřF:Bi8920Pokročilé mikroskopické metody J. Neradilzk 1/0/02+2 2-
PřF:Bi8920cPokročilé mikroskopické metody - cvičení J. Neradilz 0/2/01 2-
41 kreditů

Další aplikace