PřF ZOOL Zoologie
Název anglicky: Zoology
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: PřF N-ZOL Zoologie

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0834Diplomová práce ze zoologie IV M. Horsákz 0/20/020 4Z
PřF:Bi7831Diplomová práce ze zoologie I M. Horsákz 0/6/06 1Z
PřF:Bi8832Diplomová práce ze zoologie II. S. Pekárz 0/6/06 2Z
PřF:Bi9833Diplomová práce ze zoologie III M. Horsákz 0/8/08 3Z
40 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0187Magisterská státní závěrečná zkouška ze Systematické zoologie a ekologie M. HorsákSZk 0/0/0- 4P
PřF:Bi0805Zoologický seminář VI M. Horsákz 0/2/02 4P
PřF:Bi0999Molekulární ekologie J. Bryjazk 2/0/02+2 3P
PřF:Bi6340Ekologie společenstev a makroekologie M. Chytrýzk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi7680Populační ekologie živočichů S. Pekárzk 2/2/15+2 3Z
PřF:Bi7802Zoologický seminář III M. Horsákz 0/2/02 1P
PřF:Bi7900Genetické metody v zoologii M. Macholánzk 2/1/03+2 2Z
PřF:Bi8803Zoologický seminář IV M. Horsákz 0/2/02 2P
PřF:Bi9804Zoologický seminář V M. Horsákz 0/2/02 3P
PřF:C7777Zacházení s chemickými látkami J. Literákz 0/0/0 2 hodiny školení autorizovanou osobou.- 1-
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 2P
30 kreditů

Povinně volitelné předměty

Oborový seminář 1. semestr

Studenti povinně volí jeden ze seminářů dle zaměření diplomové práce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi4003Pokroky ve výzkumu obratlovců (seminář) III T. Bartoničkaz 0/2/02 1Z
PřF:Bi5023Evertebratologický seminář III S. Pekárz 0/2/02 1Z
PřF:Bi6475Parazitologický seminář III A. Vetešníková Šimkováz 0/2/02 1Z
PřF:Bi7807Hydrobiologický seminář III J. Schenkováz 0/2/02 1Z
8 kreditů

Oborový seminář 2. semestr

Studenti povinně volí jeden ze seminářů dle zaměření diplomové práce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi4004Pokroky ve výzkumu obratlovců (seminář) IV T. Bartoničkaz 0/2/02 2Z
PřF:Bi5024Evertebratologický seminář IV S. Pekárz 0/2/02 2Z
PřF:Bi6476Parazitologický seminář IV A. Vetešníková Šimkováz 0/2/02 2Z
PřF:Bi7808Hydrobiologický seminář IV J. Schenkováz 0/2/02 2Z
8 kreditů

Oborový seminář 3. semestr

Studenti povinně volí jeden ze seminářů dle zaměření diplomové práce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi4005Pokroky ve výzkumu obratlovců (seminář) V T. Bartoničkaz 0/2/02 3Z
PřF:Bi5025Evertebratologický seminář V S. Pekárz 0/2/02 3Z
PřF:Bi6477Parazitologický seminář V A. Vetešníková Šimkováz 0/2/02 3Z
PřF:Bi7809Hydrobiologický seminář V J. Schenkováz 0/2/02 3Z
8 kreditů

Oborový seminář 4. semestr

Studenti povinně volí jeden ze seminářů dle zaměření diplomové práce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi4006Pokroky ve výzkumu obratlovců (seminář) VI T. Bartoničkaz 0/2/02 4Z
PřF:Bi5026Evertebratologický seminář VI S. Pekárz 0/2/02 4Z
PřF:Bi6478Parazitologický seminář VI A. Vetešníková Šimkováz 0/2/02 4Z
PřF:Bi7800Hydrobiologický seminář VI J. Schenkováz 0/2/02 4Z
8 kreditů

Specializační předměty k SZZ

V průběhu 1. roku navazujícího magisterského studia studenti povinně volí alespoň jeden předmět dle svého zaměření - Parazitologie (Bi7450), Hydrobiologie (Bi8040), Chování živočichů (Bi8060), Půdní biologie (Bi8300) a Entomologie (Bi8780). Pokud je vybraný předmět vypisován v dvouleté periodě a v daném roce tím pádem není vypsán, absolvují jej studenti ve 2. roce studia.
Mimo vybraného specializačního předmětu mohou studenti zapsat i další v rámci balíku Další povinně volitelné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi7450Parazitologie A. Vetešníková Šimkovázk 2/2/04+2 1Z
PřF:Bi8040Znečišťování vod a ekologie technických zásahů P. Pařilzk 2/0/02+2 2Z
PřF:Bi8060Behaviorální ekologie T. Bartoničkazk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi8300Příroda ve čtvrtohorách M. Horsákzk 2/0/02+2 2Z
PřF:Bi8780Systém a fylogeneze hmyzu S. Pekárzk 4/0/04+2 2P
24 kreditů

Metodické předměty k SZZ

V 1. roce navazujícího magisterského studia studenti povinně volí alespoň jeden předmět dle charakteru své diplomové práce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0260Taxonomie, fylogenetika a zoologická nomenklatura S. Pekárzk 2/1/03+2 2P
PřF:Bi7540Analýza dat v ekologii společenstev J. Těšitelzk 1/2/03+2 2P
PřF:Bi7920Zpracování biologických dat S. Pekárzk 0/2/02+2 2Z
14 kreditů

Evoluční předměty k SZZ

Ve 2. roce navazujícího magisterského studia studenti povinně volí alespoň jeden předmět dle zaměření své diplomové práce.
Mimo vybraného evolučního předmětu mohou studenti zapsat i další v rámci balíku Další povinně volitelné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi7870Evoluce bezobratlých pro pokročilé M. Horsákzk 1/1/02+2 3Z
PřF:Bi9180Evoluce obratlovců pro pokročilé T. Bartoničkazk 2/0/02+2 3P
8 kreditů

Předměty vyučované v anglickém jazyce

Studenti povinně volí během studia alespoň jeden z nabízených kurzů vyučovaných v anglickém jazyce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi7370Fundamentals of Ecology J. Nekolazk 1/1/02+2 1P
PřF:Bi8370Readings in Conservation Biology J. Nekolazk 1/1/02+2 2P
PřF:Bi6050Introduction to Biostatistics in English J. Těšitelzk 0/2/02+2 2P
12 kreditů

Další povinně volitelné předměty

Studenti povinně zapisují předměty z nabídky "Další povinně volitelné předměty" ve výši minimálně 15 kreditů za celou dobu studia. Jejich výběr podléhá primárně zaměření diplomové práce. Uvedené semestry jsou orientační, předměty je možno zapsat v libovolném roce studia (u předmětů s dvouletou periodou je třeba mít na zřeteli, že v dalším roce nebudou vypsány).
Dále je doporučeno zapisovat i další předměty z tohoto balíku nad rámec minimálního počtu 15 kreditů pro dosažení 120 kreditů za celé studium. V případech, kdy to vyžaduje zaměření diplomové práce, je možno vybírat i z dalších předmětů nabízených mimo uvedený balík.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0055Terénní cvičení z entomologie I. Malenovskýz 0/0/0 3+1D.3 2-
PřF:Bi0662Vybrané problémy z ekologie M. Chytrýz 1/0/01 4-
PřF:Bi5613Evoluce a ekologie parazitů A. Vetešníková Šimkovázk 2/02+2 2-
PřF:Bi6370Základy humánní parazitologie M. Gelnarzk 3/0/03+2 2-
PřF:Bi7004Evoluční ekologie A. Vetešníková Šimkovázk 2/0/02+2 1-
PřF:Bi7112Ochrana živočišných druhů P. Pařilzk 2/0/02+2 3-
PřF:Bi7150Mechanismy mikroevoluce M. Macholánzk 2/0/02+2 2-
PřF:Bi7450Parazitologie A. Vetešníková Šimkovázk 2/2/04+2 1-
PřF:Bi7560Úvod do R J. Těšitelz 0/2/02 1-
PřF:Bi7684Vybrané kapitoly z říční ekologie J. Bojkovázk 2/0/02+2 1-
PřF:Bi7870Evoluce bezobratlých pro pokročilé M. Horsákzk 1/1/02+2 3-
PřF:Bi7960Fauna obratlovců ČR A. Konečnýzk 2/0/02+2 3-
PřF:Bi7980Aplikovaná entomologie I. Malenovskýzk 2/2/06 1-
PřF:Bi8008Malakozoologie M. Horsákzk 1/1/02+2 2-
PřF:Bi8040Znečišťování vod a ekologie technických zásahů P. Pařilzk 2/0/02+2 2-
PřF:Bi8055Arachnologie S. Pekárzk 2/1/03+2 3-
PřF:Bi8060Behaviorální ekologie T. Bartoničkazk 2/0/02+2 1-
PřF:Bi8085Chiropterologie T. Bartoničkazk 2/0/02+2 3-
PřF:Bi8160Speciální botanicko-zoologické cvičení v terénu J. Sychraz 0/0/0 5D.3 2-
PřF:Bi8179Ekologie rašelinišť - cvičení M. Hájekz 0/0/0 4D.2 1-
PřF:Bi8300Příroda ve čtvrtohorách M. Horsákzk 2/0/02+2 2-
PřF:Bi8762Determinace vodních bezobratlých - cvičení J. Schenkováz 0/4/04 2-
PřF:Bi8763Determinace suchozemských bezobratlých - cvičení J. Schlaghamerskýz 0/4/04 3-
PřF:Bi8770Determinační cvičení z obratlovců ČR T. Bartoničkaz 0/2/02 3-
PřF:Bi8780Systém a fylogeneze hmyzu S. Pekárzk 4/0/04+2 2-
PřF:Bi9170Mammaliologie T. Bartoničkazk 2/0/02+2 1-
PřF:Bi9180Evoluce obratlovců pro pokročilé T. Bartoničkazk 2/0/02+2 3-
PřF:Bi9790Entomologie pro pokročilé I. Malenovskýzk 4/0/04+2 3-
111 kreditů