PřF UCFV Učitelství fyziky pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Physics (vedlejší)
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PřF N-UCF Učitelství fyziky pro střední školy

Praxe

Povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F9001Pedagogická praxe z fyziky 1 Z. Bochníčekz 0/0/30 30h.3 --
PřF:F9022Pedagogická praxe z fyziky 2 Z. Bochníčekz 0/0/30 30h.3 --
PřF:XS230Reflexe pedagogické praxe H. Tesák Vrtalaz 0/1/01 --
PřF:XS430Reflektivní seminář 2 Z. Bochníčekz 0/2/02 --
9 kreditů

Povinně volitelné

Student vybírá předměty za min 2 kredity a to tak, že volí předmět XS120 jednou nebo XS190 opakovaně.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:XS120Analyticko-didaktické praktikum Z. Bochníčekz 0/22 --
PřF:XS190Zájmová a projektová praxe Z. Bochníčekz 0/01 --
3 kredity

Oborové předměty

povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F8210Struktura a vlastnosti látek Z. Bochníčekzk 2/1/02+2 --
PřF:F9090Astrofyzika V. Šteflzk 2/1/01+2 --
PřF:F9360Historie fyziky 1 V. Šteflz 2/0/02 --
9 kreditů

volitelné

Student vybírá předměty tak, aby za studijní plán dosáhl 40 kreditů. Uvedeny volitelné předměty jen jako příklad, nabídka je větší.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:FA332Repetitorium fyziky 2 J. Musilovák 2/0/01+1 4-
PřF:F8632Fyzikální principy přístrojů kolem nás Z. Bochníčekk 2/0/01+1 3-
PřF:F9331Repetitorium fyziky 1 J. Musilovák 2/0/01+1 3-
6 kreditů

Oborová didaktika

povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F7641Didaktika fyziky 1 Z. Bochníčekzk 2/0/01+2 1P
PřF:F8642Didaktika fyziky 2 Z. Bochníčekk 2/1/02+1 2P
PřF:F7661Praktikum školních pokusů 1 Z. Bochníčekzk 0/4/05 1P
PřF:F8662Praktikum školních pokusů 2 Z. Bochníčekzk 0/4/05 2P
16 kreditů

volitelné

Student vybírá předměty tak, aby za studijní plán dosáhl 40 kreditů. Uvedeny volitelné předměty jen jako příklad, nabídka je větší.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:FA432Středoškolská fyzika v příkladech 2 J. Jurmanováz 0/2/02 4-
PřF:F9420Praktikum školních pokusů 3 P. Konečnýz 0/3/03 1-
PřF:F9431Středoškolská fyzika v příkladech 1 J. Jurmanováz 0/2/02 3-
7 kreditů