PřF TEORFA Teoretická fyzika
Název anglicky: Theoretical physics
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF N-FYZ Fyzika

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F7040Quantum electrodynamics (Kvantová elektrodynamika) F. Hinterleitnerzk 2/1/02+2 3P
PřF:F7070Statistická fyzika a termodynamika J. Krtičkazk 2/1/04 1P
PřF:F7591Úlohy z teoretické fyziky R. von Ungezk 1/3/04 1P
PřF:F9220Moderní experimentální metody C T. Tyck 2/0/01+1 1P
PřF:F8592Pokročilé úlohy z teoretické fyziky R. von Ungezk 1/3/06 2P
20 kreditů

Povinně volitelné předměty

Pro potřeby zápisu v tomto bloku lze akceptovat také předmety z bloku 'Společné' ve Společné časti studia. Student si vybírá z povinně-volitelných předmětů za celkem 28 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F7135Kinetická teorie a hydrodynamika J. Klusoňzk 1/1/02 3-
PřF:F7140Obecná teorie relativity R. von Ungezk 2/1/03+2 1-
PřF:F7550Lieovy grupy, Lieovy algebry a kalibrační pole F. Hinterleitnerzk 2/0/02+2 1-
PřF:F7780Nonlinear waves and solitons J. Wulffk 2/1/02+1 2-
PřF:F8135Mechanika spojitého prostředí J. Klusoňzk 1/1/02 2-
PřF:F8290Kosmologie J. Klusoňk 2/0/02+1 2-
PřF:F8600Lie groups in physics K. Bering Larsenk 2/0/02+1 2-
PřF:F9888High Energy Astrophysics N. Wernerzk 2/0/02+2 3-
PřF:M7110Diferenciální geometrie M. Čadekzk 2/2/06 1-
PřF:M8300Parciální diferenciální rovnice P. Nguyenzk 4/2/210 2-
42 kreditů

Společná část (60-80 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F9451Diplomový seminář V. Kudrlez 0/2/02 --
PřF:FA462Diplomový seminář J. Humlíčekz 0/2/02 --
4 kredity
Společné

Z bloku "Společné" zvolí student předměty za nejméně 10 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F3063Integrování forem J. Musilovázk 2/2/04 1Z
PřF:F4260Variační počet a jeho aplikace M. Krbekk 2/1/03+1 2Z
PřF:F5066Funkce komplexní proměnné J. Musilováz 2/2/04 1Z
PřF:F5330Základní numerické metody J. Chaloupkaz 1/1/03 1Z
PřF:F6050Pokročilá kvantová mechanika R. von Ungezk 2/1/04 2Z
PřF:F6150Pokročilé numerické metody J. Chaloupkak 2/1/03+1 2Z
PřF:F7070Statistická fyzika a termodynamika J. Krtičkazk 2/1/04 1Z
PřF:F7270Matematické metody zpracování měření D. Munzark 2/1/03+1 2Z
PřF:F7390Elementární srážkové procesy v plazmatu 1 D. Truneck 2/0/02+1 1Z
PřF:F7591Úlohy z teoretické fyziky R. von Ungezk 1/3/04 1Z
PřF:F8370Moderní metody modelování ve fyzice D. Munzark 2/1/03+1 --
42 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Z bloku povinně volitelných předmětů si student vybere jeden blok obvykle podle pracoviště příslušejícího vedoucímu diplomové práce. Semináře jednotlivých ústavů student navštěvuje každý semestr.

ÚFE
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F6710Seminář ÚFTP D. Trunecz 0/1/02*4 --
PřF:F7740EDiplomová práce 1 D. Trunecz 0/0/06 1Z
PřF:F8740EDiplomová práce 2 D. Trunecz 0/0/06 2Z
PřF:F9740EDiplomová práce 3 D. Trunecz 0/0/010 3Z
PřF:FA740EDiplomová práce 4 D. Trunecz 0/0/020 4Z
50 kreditů
ÚFKL
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F6720Seminář ÚFKL D. Munzarz 0/1/02*4 --
PřF:F7740KDiplomová práce 1 J. Humlíčekz 0/0/06 1Z
PřF:F8740KDiplomová práce 2 J. Humlíčekz 0/0/06 2Z
PřF:F9740KDiplomová práce 3 J. Humlíčekz 0/0/010 3Z
PřF:FA740KDiplomová práce 4 J. Humlíčekz 0/0/020 4Z
50 kreditů
ÚTFA
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F6730Seminář ÚTFA R. von Ungez 0/1/02*4 --
PřF:F7740TDiplomová práce 1 R. von Ungez 0/0/06 1Z
PřF:F8740TDiplomová práce 2 R. von Ungez 0/0/06 2Z
PřF:F9740TDiplomová práce 3 R. von Ungez 0/0/010 3Z
PřF:FA740TDiplomová práce 4 R. von Ungez 0/0/020 4Z
50 kreditů

Jazyková příprava

Student si vybírá z nabídky Centra jazykového vzdělávání MU jeden z předmětů v hodnotě 2 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JF002Pokročilá odborná francouzština - zkouška D. Veškrnovázk 0/0/02 --
PřF:JN002Pokročilá odborná němčina - zkouška P. Chládkovázk 0/0/02 --
PřF:JR002Pokročilá odborná ruština - zkouška M. Ševečkovázk 0/0/02 --
PřF:JS002Pokročilá odborná španělština - zkouška J. Žváčkovázk 0/0/02 --
10 kreditů

Volitelné

Student si vybere mezi předměty začínajícími kódem F tak, aby celkový počet kreditů za studium činil nejméně 120.