PřF EEBIO Ekologická a evoluční biologie
Název anglicky: Ecological and Evolutionary Biology
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: PřF B-EKB Ekologická a evoluční biologie

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Student si zapisuje volitelné předměty ze základní nabídky Společného univerzitního základu až do výše 11 kreditů.
https://muni.cz/go/univerzitní základ

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušky JA001 Odborná angličtina - zkouška (bakalářské studium) a JA002 Pokročilá odborná angličtina – zkouška (magisterské studium). Zkoušku JA002 může student splnit už v bakalářském studiu. V tom případě nemusí skládat zkoušku JA001. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA001Odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
4 kredity

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi5831Bakalářská práce z ekologické a evoluční biologie I J. Schlaghamerskýz 0/7/07 5P
PřF:Bi6832Bakalářská práce z ekologické a evoluční biologie II J. Schlaghamerskýz 0/8/08 6P
15 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi1000Úvod do studia ekologické a evoluční biologie M. Chytrýz 0/1/01 1-
PřF:Bi1030Fylogeneze a diverzita bezobratlých M. Horsákzk 3/0/03+2 1Z
PřF:Bi1030cFylogeneze a diverzita bezobratlých - cvičení J. Schenkováz 0/2/02 1P
PřF:Bi1090Fylogeneze a diverzita řas a hub P. Hroudazk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi1090cFylogeneze a diverzita řas a hub - cvičení P. Hroudaz 0/2/02 1P
PřF:Bi1700Buněčná biologie R. Veselskázk 2/0/02+2 1-
PřF:Bi1700cBuněčná biologie - cvičení J. Neradilz 0/1/0 každý druhý týden 2 hodiny.1 1-
PřF:Bi2030Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin P. Burešzk 3/0/03+2 2Z
PřF:Bi2030cFylogeneze a diverzita vyšších rostlin - cvičení O. Rotreklováz 0/2/02 2P
PřF:Bi2090Fylogeneze a diverzita obratlovců T. Bartoničkazk 3/0/03+2 2Z
PřF:Bi2090cFylogeneze a diverzita obratlovců - cvičení T. Bartoničkaz 0/2/02 2P
PřF:Bi2130Terénní cvičení k systematické botanice J. Danihelkazk 0/0/0 5 dnů.3+2 2P
PřF:Bi2140Terénní cvičení ze zoologie J. Schenkovázk 0/0/0 5D.3+2 2P
PřF:Bi3060Obecná genetika P. Kuglíkzk 3/0/03+2 1-
PřF:Bi3060cObecná genetika - cvičení P. Lízalz 0/2/02 1-
PřF:Bi4010Základy molekulární biologie J. Doškařzk 2/0/02+2 4-
PřF:Bi4010cZáklady molekulární biologie - seminář R. Pantůčekz 0/1/01 4-
PřF:Bi5080Základy ekologie M. Hájekzk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi5560Základy statistiky pro biology S. Pekárzk 2/1/03+2 5-
PřF:Bi6083Bakalářská státní závěrečná zkouška z ekologické a evoluční biologie J. Schlaghamerský- 0/0/0- 6-
PřF:Bi7560Úvod do R J. Těšitelz 0/2/02 4-
PřF:Bi8150Evoluční biologie M. Macholánzk 3/0/03+2 5-
PřF:Bi8705Vědecká práce v botanice a zoologii J. Danihelkaz 0/1/01 5P
PřF:Bi8710Ochrana přírody J. Schlaghamerskýzk 2/0/02+2 3Z
PřF:C7777Zacházení s chemickými látkami J. Literákz 0/0/0 2 hodiny školení autorizovanou osobou.- 1-
76 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Povinně volitelné předměty 2. semestr (základní metody)

Studenti povinně zapisují alespoň jeden z uvedených předmětů. Pro studenty botanického zaměření je doporučený předmět Bi6450, pro studenty zoologického zaměření je doporučený předmět Bi8761.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi6450Základní metody terénní botaniky J. Danihelkaz 1/1/02 2-
PřF:Bi8761Úvod do terénní zoologie bezobratlých J. Schenkovák 1/1/02+1 2-
5 kreditů

Povinně volitelné předměty 3. semestr

Z tohoto bloku povinně volitelných předmětů student povinně volí alespoň v rozsahu 4 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi1301Botanická mikrotechnika H. Cempírkováz 0/2/02 3-
PřF:Bi2302Zoologická mikrotechnika M. Seifertovák 0/2/03 3-
PřF:Bi3560Pokročilá práce s daty v Excelu K. Kintrováz 0/2/02 3-
PřF:C3580Biochemie P. Bouchalzk 3/0/03+2 3-
PřF:C3620Biochemie - laboratorní cvičení J. Lochmanz 0/3/03 3-
PřF:M1030Matematika pro biology Z. Pospíšilz 0/3/04 3-
19 kreditů

Povinně volitelné předměty 4.-6. semestr

Z tohoto bloku povinně volitelných předmětů student povinně volí alespoň v rozsahu 7 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi2060Základy mikrobiologie M. Vítězovázk 2/0/02+2 4-
PřF:Bi2060cZáklady mikrobiologie - cvičení J. Kučerováz 0/1/01 4-
PřF:Bi3010Elektronová mikroskopie I. Hodovák 0/2/03 6-
PřF:Bi4060Fyziologie rostlin V. Gloserzk 2/0/02+2 4-
PřF:Bi4060cFyziologie rostlin - cvičení V. Gloserz 0/2/02 4-
PřF:Bi9000Geografické informační systémy v botanice a zoologii L. Tichýk 1/2/03+1 6-
18 kreditů

Blok odborného zaměření

Doporučený studijní plán je společný pro 1. ročník studia; od 2. ročníku studenti vybírají mezi bloky odborného zaměření Botanika nebo Zoologie. Liší se skladbou doporučených předmětů, které odrážejí rozdílné metodické a teoretické znalosti potřebné k vypracování bakalářské práce zaměřené na botaniku nebo zoologii. Rozhodnutí, na základě kterého se přihlásí ke konkrétnímu zaměření, učiní studenti na konci 1. ročníku (před registrací do podzimního semestru 2. ročníku, optimálně po absolvování terénních cvičení z botaniky i zoologie).

Botanika
Povinné předměty zaměření botanika
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi1060Cytologie a anatomie rostlin M. Balážzk 2/0/02+2 3-
PřF:Bi1060cCytologie a anatomie rostlin - cvičení M. Balážz 0/2/02 3-
PřF:Bi1180Morfologie rostlin P. Hroudak 2/0/02+1 3-
PřF:Bi2210Informační zdroje v botanice P. Burešz 0/1/01 4-
PřF:Bi4115Systém krytosemenných rostlin I. Axmanovázk 2/0/02+2 4-
PřF:Bi5210Populační ekologie rostlin L. Tichýzk 1/0/01+2 4-
PřF:Bi5690Botanický seminář I Z. Lososováz 0/2/02 5-
PřF:Bi6549Zpracování základních botanických dat L. Tichýz 2/0/02 4-
PřF:Bi6580Taxonomie rostlin P. Šmardazk 1/0/01+2 6P
PřF:Bi6651Botanický seminář II Z. Lososováz 0/2/02 6-
26 kreditů
Povinně volitelné předměty
Botanická terénní cvičení

Během bakalářského a navazujícího magisterského studia botaniky je student povinen absolvovat alespoň jednou všechna tato terénní cvičení, přičemž minimálně dvě z těchto cvičení musí absolvovat v rámci bakalářského studia (předměty Bi6631, Bi6671 a Bi6691 lze zapisovat opakovaně).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi6631Floristický kurs České botanické společnosti J. Danihelkaz 0/0/0 6D.3 1-
PřF:Bi6661Terénní cvičení z geobotaniky L. Tichýz 0/0/0 5D.3 2-
PřF:Bi6671Terénní cvičení ke květeně ČR P. Novákz 0/0/0 5D.3 2-
PřF:Bi6691Zahraniční botanická exkurze M. Chytrýz 0/0/0 7D.3 3-
12 kreditů
Oborový seminář 5. semestr

Studenti povinně volí jeden z dvojice seminářů dle zaměření bakalářské práce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi5659Geobotanický seminář I Z. Lososováz 0/2/02 5P
PřF:Bi5672Biosystematický seminář I P. Burešz 0/2/02 5P
4 kredity
Oborový seminář 6. semestr

Studenti povinně volí jeden z dvojice seminářů dle zaměření bakalářské práce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi6660Geobotanický seminář II Z. Lososováz 0/2/02 6P
PřF:Bi6673Biosystematický seminář II P. Burešz 0/2/02 6P
4 kredity
Povinně volitelné předměty 3.-6. semestr

Z povinně volitelných předmětů všech semestrů 2. a 3. roku studia student povinně volí alespoň v rozsahu 11 kreditů. Pokud je vybraný předmět vypisován v dvouleté periodě a ve 2. roce tím pádem není vypsán, mohou jej studenti absolvovat ve 3. roce studia.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi6589Laboratorní a bioinformatické metody rostlinné biosystematiky P. Burešk 0/3/03+1 3-
PřF:Bi6640Bryologické praktikum M. Chytrýz 0/3/03 6-
PřF:Bi7180Evoluční morfologie rostlin P. Burešk 1/0/01+1 5-
PřF:Bi7529Metody mykologického výzkumu P. Hroudaz 1/1/02 3-
PřF:Bi7530Mykologická exkurze P. Hroudaz 0/0/0 4D.2 5-
PřF:Bi8165Ekologie mokřadů M. Hájekzk 1/0/01+2 4-
PřF:Bi8169Ekologie mokřadů - cvičení M. Hájekz 0/0/0 4D.2 4-
PřF:Bi8175Ekologie rašelinišť M. Hájekzk 1/0/01+2 3-
PřF:Bi8179Ekologie rašelinišť - cvičení M. Hájekz 0/0/0 4D.2 3-
PřF:Bi8185Ekologie lesa J. Rolečekzk 2/0/02+2 3-
PřF:Bi9520Fykologická exkurze B. Hutňan Chattováz 0/0/0 4D.2 3-
PřF:Bi9529Metody terénní fykologie B. Hutňan Chattováz 1/3/04 4-
33 kreditů
Zoologie
Povinné předměty zaměření zoologie
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi2080Histologie a organologie M. Duškovázk 2/0/02+2 3-
PřF:Bi2080cHistologie a organologie - cvičení M. Váchaz 0/2/02 3-
PřF:Bi2220Informační zdroje v zoologii S. Pekárk 0/1/01+1 4-
PřF:Bi3030Fyziologie živočichů M. Váchazk 2/0/02+2 3-
PřF:Bi3030cFyziologie živočichů - cvičení M. Váchaz 0/2/02 3-
PřF:Bi6800Zoologický seminář I M. Horsákz 0/2/02 5-
PřF:Bi6801Zoologický seminář II M. Horsákz 0/2/02 6-
18 kreditů
Oborový seminář 5. semestr

Studenti povinně volí jeden ze seminářů dle zaměření bakalářské práce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi4001Pokroky ve výzkumu obratlovců (seminář) I T. Bartoničkaz 0/2/02 5P
PřF:Bi5021Evertebratologický seminář I S. Pekárz 0/2/02 5P
PřF:Bi6473Parazitologický seminář I A. Vetešníková Šimkováz 0/2/02 5P
PřF:Bi7805Hydrobiologický seminář I J. Schenkováz 0/2/02 5P
8 kreditů
Oborový seminář 6. semestr

Studenti povinně volí jeden ze seminářů dle zaměření bakalářské práce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi4002Pokroky ve výzkumu obratlovců (seminář) II T. Bartoničkaz 0/2/02 6P
PřF:Bi5022Evertebratologický seminář II S. Pekárz 0/2/02 6P
PřF:Bi6474Parazitologický seminář II A. Vetešníková Šimkováz 0/2/02 6P
PřF:Bi7806Hydrobiologický seminář II J. Schenkováz 0/2/02 6P
8 kreditů
Základní specializační předměty

Studenti volí povinně ve 4. semestru jeden ze specializačních předmětů podle zaměření své bakalářské práce - parazitologie (Bi6330), hydrobiologie (Bi6360), vertebratologie (Bi8130), evertebratologie - půdní biologie (Bi8001) a entomologie (Bi6760). Pokud je vybraný předmět vypisován v dvouleté periodě a v daném roce tím pádem není vypsán, absolvují jej studenti v 6. semestru.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi6330Obecná parazitologie A. Vetešníková Šimkovázk 2/0/02+2 4P
PřF:Bi6360Hydrobiologie J. Bojkovázk 2/0/02+2 4P
PřF:Bi6760Základy entomologie A. Špalek Tóthovázk 2/2/04+2 4P
PřF:Bi8001Pedobiologie J. Schlaghamerskýzk 2/0/02+2 4P
PřF:Bi8130Etologie J. Zukalzk 2/0/02+2 4P
22 kreditů
Povinně volitelné předměty 3.-5. semestr

Z povinně volitelných předmětů 3. a 5. semestru student povinně volí alespoň v rozsahu 9 kreditů. Pokud je vybraný předmět vypisován v dvouleté periodě a ve 2. roce tím pádem není vypsán, mohou jej studenti absolvovat ve 3. roce studia.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi3130Srovnávací morfologie obratlovců A. Konečnýzk 2/0/02+2 5-
PřF:Bi4061Biogeografie pro zoology M. Reichardzk 2/0/02+2 5-
PřF:Bi7770Metodologie molekulární taxonomie a fylogeneze hmyzu A. Špalek Tóthováz 1/2/03 5-
PřF:Bi7980Aplikovaná entomologie I. Malenovskýzk 2/2/06 5-
PřF:Bi8055Arachnologie S. Pekárzk 2/1/03+2 3-
PřF:Bi8085Chiropterologie T. Bartoničkazk 2/0/02+2 5-
PřF:Bi8763Determinace suchozemských bezobratlých - cvičení J. Schlaghamerskýz 0/4/04 3-
PřF:Bi8770Determinační cvičení z obratlovců ČR T. Bartoničkaz 0/2/02 3-
PřF:Bi9170Mammaliologie T. Bartoničkazk 2/0/02+2 3-
36 kreditů
Povinně volitelné předměty 4.-6. semestr

Z povinně volitelných předmětů 4. a 6. semestru student povinně volí alespoň v rozsahu 9 kreditů. Pokud je vybraný předmět vypisován v dvouleté periodě a ve 2. roce tím pádem není vypsán, mohou jej studenti absolvovat ve 3. roce studia.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0055Terénní cvičení z entomologie I. Malenovskýz 0/0/0 3+1D.3 4-
PřF:Bi4280Speciální histologie živočichů I. Hodovázk 1/12+2 4-
PřF:Bi6370Základy humánní parazitologie M. Gelnarzk 3/0/03+2 6-
PřF:Bi6750Základní limnologické metody P. Pařilz 0/2/02 4-
PřF:Bi7451Biologie vodních bezobratlých P. Pařilzk 2/0/02+2 6-
PřF:Bi8008Malakozoologie M. Horsákzk 1/1/02+2 6-
PřF:Bi8762Determinace vodních bezobratlých - cvičení J. Schenkováz 0/4/04 4-
PřF:Bi8780Systém a fylogeneze hmyzu S. Pekárzk 4/0/04+2 6-
32 kreditů

Volitelné předměty

Z nabídky dalších předmětů studenti volí tak, aby naplnili celkový počet 180 kreditů v bakalářském studiu. Pro naplnění tohoto počtu studenti mohou zapisovat i další předměty z nabídky povinně volitelných (nad rámec minimálního potřebného počtu kreditů) ve společné části i v zaměření botanika nebo zoologie. Jejich výběr podléhá primárně zaměření bakalářské práce; v případech, kdy to zaměření BP vyžaduje, je možno vybírat i z dalších předmětů nabízených mimo zmíněné nabídky. Uvedené semestry jsou orientační, předměty je možno zapsat v libovolném roce studia (u předmětů s dvouletou periodou je třeba mít na zřeteli, že v dalším roce nebudou vypsány).