Bi5831 Bakalářská práce z ekologické a evoluční biologie I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/7/0. 7 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. RNDr. Andrea Bardůnek Valigurová, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Miloš Barták, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michal Benovics, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Radim Blažek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jiří Danihelka, Ph.D. (cvičící)
prof. MVDr. Iva Dyková, DrSc. (cvičící)
Assoc. Prof. MVDr. Ivona Foitová, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Milan Gelnar, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Lumír Gvoždík, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Václav Gvoždík, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Michal Hájek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Hájková, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Zuzana Hiadlovská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Iveta Hodová, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Marcel Honza, Dr. (cvičící)
prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Hrouda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Hutňan Chattová, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Adam Konečný, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Alica Košuthová, PhD. (cvičící)
Mgr. Marie Kotasová Adámková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Kristína Křížová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Barbora Loskotová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc. (cvičící)
Mgr. Igor Malenovský, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Šárka Mašová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Eva Mikulášková, Ph.D. (cvičící)
prof. MVDr. David Modrý, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Markéta Ondračková, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Petr Pařil, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Klára Petrželková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Matej Polačik, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marek Polášek, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Petr Procházka, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Martin Reichard, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Roleček, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Eva Řehulková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Mária Seifertová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D. (cvičící)
doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michal Straka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Sychra, Ph.D. (cvičící)
Ing. Pavel Šamonil, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Šmarda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vanda Šorfová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jakub Těšitel, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, PhD. (cvičící)
Mgr. Barbora Winterová (cvičící)
Mgr. Marie Zhai, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jan Zukal, Dr., MBA (cvičící)
RNDr. Bc. Jakub Žák, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Iveta Hodová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( Bi1030 Fylog. a diver. bezobratlých ) && ( Bi2090 Fylog. a diver. obratlovců ) && ( Bi1090 Fylog. a diver. řas a hub ) && ( Bi2030 Fylog. a diver. vyš. rostlin ) && ( Bi5080 Základy ekologie ) && ( JA001 Odborná angličtina - zkouška || JA002 Pokročilá angličtina - zk || NOW ( JA001 Odborná angličtina - zkouška ) || NOW ( JA002 Pokročilá angličtina - zk ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Bakalářská práce I je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání bakalářské práce splňující veškeré požadavky na ni kladené.
Výstupy z učení
Absolvování tohoto kurzu (a kurzu navazujícího) zajistí, že student odevzdá bakalářskou práci odsouhlasenou vedoucím. (Student by tak měl být připraven k úspěšné obhajobě práce.)
Osnova
  • Příprava bakalářské práce podle pokynů stanoveného školitele na jedno z témat vypsaných Ústavem botaniky a zoologie.
  • • Studium literárních pramenů, případně také práce v terénu či laboratoři (sběr materiálu či experimenty), zpracování dat, vědecká prezentace.
  • • Individuální konzultace v průběhu zpracování bakalářské práce.
Literatura
    doporučená literatura
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  • SEIDL, Ivan. Návod na sepsání diplomové práce a české (nejenom vysokoškolské) prostředí. In Umberto Eco, Jak napsat diplomovou praci. Olomouc: Votobia, 1997. s. 5-13. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Samostatná práce studentů pod vedením školitele.
Metody hodnocení
Zápočet je udělený za úspěšný postup v přípravě práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
vedoucí bakalářské práce (cvičící), pro externí vedoucí zapisuje vedoucí příslušného oddělení.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.