PřF AEGOLP Aplikovaná a environmentální geologie
Název anglicky: Applied and environmental geology
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: PřF B-AEG Aplikovaná a environmentální geologie

Úvodní informace / Pokyny

Během studia je nutno získat minimálně 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Ke splnění této podmínky je nutno absolvovat další předměty z nabídky povinně volitelných předmětů (nad rámec minimální volby) nebo z předmětů volitelných.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Student si zapisuje volitelné předměty ze základní nabídky Společného univerzitního základu až do výše 11 kreditů.
https://muni.cz/go/univerzitní základ

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušky JA001 Odborná angličtina - zkouška (bakalářské studium) a JA002 Pokročilá odborná angličtina – zkouška (magisterské studium). Zkoušku JA002 může student splnit už v bakalářském studiu. V tom případě nemusí skládat zkoušku JA001. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA001Odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 3-
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
4 kredity

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Povinné a povinně volitelné předměty

Je nutno splnit podmínky obou bloků (tj. Povinných a Povinně volitelných předmětů).

Povinné předměty

Je nutno splnit všechny předměty uvedené v obou blocích (Bakalářská práce a Povinné předměty odborné).

Bakalářská práce

Je nutno splnit všechny uvedené předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:G4141Akademické dovednosti pro geology R. Melicharzk 1/2/05 5P
PřF:G5041Bakalářská práce - současný stav problému v literatuře R. Melicharz 0/0/08 5P
PřF:G5011Bakalářský seminář I R. Melicharz 0/2/02 5P
PřF:G5051Bakalářská práce I R. Melicharz 0/0/02 5P
PřF:G6011Bakalářský seminář II R. Melicharz 0/22 6P
PřF:G6051Bakalářská práce II - odevzdání R. Melicharz 0/010 6P
29 kreditů
Povinné předměty odborné

Je nutno splnit všechny uvedené předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:G1011Úvodní geologické soustředění J. Leichmannz 0/0/0 3 dny.2 1Z
PřF:G1061Mineralogie Z. Lososzk 2/2/06 1Z
PřF:G1081Paleontologie N. Dolákovázk 2/2/06 1Z
PřF:G1021Geologie dynamická S. Nehybazk 3/1/06 1Z
PřF:G1101Základy geofyziky J. Havířzk 1/1/03 1Z
PřF:G3021Petrografie J. Leichmannzk 2/2/06 2Z
PřF:G5081Geochemie P. Pracnýzk 2/26 2Z
PřF:G3061Historická a stratigrafická geologie J. Kalvodazk 2/2/06 2Z
PřF:G4101Strukturní geologie a geotektonika R. Melicharzk 2/2/06 2Z
PřF:G4121Kvartérní geologie M. Ivanovzk 2/1/05 2Z
PřF:G2031Praktické geologické cvičení J. Cempírekz 0/0 3 dny.2 2-
PřF:G3081Metody praktické geologie a geologického mapování R. Melicharzk 1/3/06 3Z
PřF:G7671Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb M. Knížekzk 1/13 5Z
PřF:G5061Ložisková geologie M. Slobodníkzk 2/2/06 3Z
PřF:G2121Inženýrská geologie M. Knížekzk 2/2/06 3Z
PřF:G2101Hydrogeologie T. Kuchovskýzk 2/2/06 3Z
PřF:G8271Pěší geologická exkurze do okolí Brna T. Kumpanz 0/0/0 3D.2 3-
PřF:G5021Regionální geologie ČR R. Melicharzk 2/26 4Z
PřF:G6141Environmentální geologie E. Geršlovázk 2/26 4Z
PřF:G6301Základy podzemní hydrauliky T. Kuchovskýzk 1/13 6Z
PřF:G9421Ochrana podzemních vod T. Kuchovskýzk 2/15 4Z
103 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Je nutno splnit podmínky obou bloků.

Blok terénní práce

Nutno splnit právě jeden z bloků. Kurz terénní dokumentace je doporučen zejména studentům kombinovaného studia, Kurz geologického mapování je doporučen hlavně studentům prezenčního studia.

Kurz terénní dokumentace
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:G4231Kurz terénní geologické dokumentace T. Kumpanz 0/0 5 dnů.5 --
5 kreditů
Kurz geologického mapování

Pro splnění Kurzu geologického mapování je nutno splnit oba předměty. Předmět G5221 Elektronické zpracování geologie území nelze splnit bez předchozího splnění předmětu G4221 Geovědní dokumentace území.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:G4221Geovědní dokumentace území R. Melicharz 0/0/0 2 týdny.11 4-
PřF:G5221Elektronické zpracování geologie území J. Rezzk 1/2/38 5-
19 kreditů
Blok předmětů rozšiřujících vědní základ

Nutno absolvovat nejméně tři předměty z tohoto bloku.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:G5301Matematická geologie P. Pracnýzk 1/2/05 5-
PřF:G9351Aplikace tenzorové algebry v geologii J. Rezzk 1/1/03 5-
PřF:GA801Chemické základy geologických procesů P. Pracnýzk 1/1/03 5-
PřF:G6101Laboratorní metody v geologii D. Všianskýzk 3/1/05 5-
PřF:G1141Optická mikroskopie v geologii D. Všianskýzk 0/2/03 5-
PřF:G5031Prezentace výsledků bakalářské práce na konferenci M. Knížekz 0/0/01 6-
PřF:G6031Publikace výsledků bakalářské práce M. Knížekz 0/0/03 6-
PřF:G0311Zahraniční stáž (geologie) A. Říčkaz 0/0/0- 5-
23 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JAG01Angličtina pro geology I J. Kubrickáz 0/2/02 1-
PřF:JAG02Angličtina pro geology II J. Kubrickáz 0/2/02 2-
4 kredity