PřF GEPRA Genomics and Proteomics
Název anglicky: Genomics and Proteomics
doktorský prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Zahrnut v programu: PřF D-GEPRA_ Genomics and Proteomics

Required

Student works on the thesis throughout the studies. Student must publish first-author paper. During studies, student must present her/his results at seminars and conferences. She/he should learn how to transfer knowledge to new generations (by participating in teaching).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C9950Seminář oddělení FGP J. Fajkusz 0/22 --
2 kredity

Selective

Student subscribes those subjects which prepare him for the Final state exam in Genomics and proteomics. She/he shall choose subjects best fitting to students curriculum to become real specialist.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:CG020Genomika J. Hejátkozk 2/0/02+2 --
PřF:C2131Úvod do bioinformatiky M. Wimmerovázk 2/0/02+2 --
PřF:C2132Úvod do bioinformatiky - seminář M. Wimmerováz 0/1/01 --
PřF:C2135Bioinformatika v praxi L. Malinovskák 0/2/02+1 --
PřF:C2138Pokročilá bioinformatika M. Wimmerovázk 2/0/02+2 --
PřF:C2139Pokročilá bioinformatika - seminář M. Wimmerováz 0/1/01 --
PřF:C7301Základy genomiky - cvičení J. Hejátkok 0/0/33 --
PřF:C9025Evoluční a srovnávací genomika rostlin J. Fajkuszk 2/02+2 --
PřF:C9035Evoluční a srovnávací cytogenetika rostlin - cvičení J. Fajkusk 0/2/02 --
PřF:C9041Struktura a funkce eukaryotických chromozomů J. Fajkuszk 2/0/02+2 --
PřF:C9042Analýza struktury chromatinu - praktikum J. Fajkusz 0/0/22 --
PřF:C8202Základy proteomiky J. Fajkuszk 1/0/01+2 --
PřF:C8302Základy proteomiky - cvičení J. Hejátkok 0/0/33 --
PřF:C9530Strukturní biochemie L. Žídekzk 2/0/02+2 --
PřF:C9531Strukturní biochemie - seminář L. Žídekz 0/2/02 --
PřF:CG010Proteomika J. Havlišzk 2/0/02+2 --
PřF:CG030Struktura a funkce proteinových komplexů J. Palečekzk 2/02+2 --
PřF:CG080Metody v genomice J. Fajkuszk 2/0/02+2 --
PřF:CG090Metody v proteomice Z. Zdráhalzk 2/0/02+2 --
PřF:CG031Cvičení z modelování proteinových komplexů J. Palečekz 0/2/02 --
PřF:C7250Charakterizace proteinů hmotnostní spektrometrií Z. Zdráhalk 1/0/01+1 --
PřF:C7350Charakterizace proteinů hmotnostní spektrometrií - cvičení Z. Zdráhalz 0/1/01 --
65 kreditů

Elective

Following subjects wider their offer to cultivate student's soft skills, English competences and in-depth knowledge.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi8350Evoluční genomika R. Hobzazk 2/0/02+2 --
PřF:C3900Molekulární mechanismy buněčného stárnutí P. Procházková Schrumpfovázk 2/0/02+2 --
PřF:C6210Biotechnologie M. Mandlzk 2/0/02+2 --
PřF:C7072Bioanalytika II - Analytické metody v klinické praxi J. Havlišzk 2/0/02+2 --
PřF:C7073Bioanalytika I - Biomakromolekuly J. Havlišzk 2/0/02+2 --
PřF:C7230Fluorescenční metody ve vědách o životě - cesta od molekuly k buňce C. Hofrzk 2/0/02+2 --
PřF:C7235Fluorescenční metody ve vědách o životě - cvičení C. Hofrk 0/2/02+1 --
PřF:C7250Charakterizace proteinů hmotnostní spektrometrií Z. Zdráhalk 1/0/01+1 --
PřF:C7490Molekulární diagnostika vrozených poruch J. Fajkuszk 1/0/01+2 --
PřF:C8857Protein Preparation and Characterization III - Protein-Mediated Interaction L. Krejčízk 1/0/01+2 --
PřF:C8980Příprava a charakterizace proteinů I - Exprese a purifikace B. Pekárovázk 2/0/02+2 --
PřF:C9045Biologie kvasinek J. Palečekzk 2/0/02+2 --
PřF:C9085Protein-RNA interactions R. Šteflzk 1/0/01+2 --
PřF:C9142Biologie kvasinek - cvičení J. Palečekz 0/2/02 --
PřF:C9285Praxe vědy a výzkumu - publikace a projekty J. Fajkusk 2/0/02 --
PřF:F8310Molekulové interakce a jejich úloha v biologii a chemii V. Brabeck 2/03+1 --
PřF:JA003Výběrová angličtina pro přírodovědce H. Němcovák 0/2/0 + online.3 --
PřF:S1001Chemical properties, structure and interactions of nucleic acids M. Fojtazk 3/03+2 --
PřF:S2008Developmental and cellular biology of plants J. Frimlzk 4/0/04+2 --
PřF:S2011Hormones in plant development J. Fajkuszk 2/0/02+2 --
PřF:S4001International performance L. Štěpánekzk 2/0/02+2 --
PřF:S4002Law, ethics and philosophy of science J. Havlišk 2/0/02+2 --
PřF:S2009Mendel Centre Seminars in the Bio-omics J. Havlišz 0/2/02 --
PřF:S5020Life Science PI Seminars V. Sklenářz 2/0/0- --
PřF:XD010MU Life Sciences Seminar V. Bryjaz 0/2/02 --
84 kreditů