PřF AEGOLK Aplikovaná a environmentální geologie
Název anglicky: Applied and environmental geology
navazující kombinovaný jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF N-AEG Aplikovaná a environmentální geologie

Společné povinné a povinně volitelné předměty

Nutno splnit podmínky všech čtyř bloků společných povinných a povinně volitelných předmětů.

Diplomová práce

Nutno absolvovat všechny předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:G7021kDiplomový seminář I J. Kalvodaz 0/2/02 1P
PřF:G7041Diplomová práce I R. Melicharz 0/02 1P
PřF:G8021kDiplomový seminář II J. Kalvodaz 0/2/02 2P
PřF:G8041Diplomová práce II R. Melicharz 0/04 2P
PřF:G8031Diplomová práce - současný stav problému v literatuře R. Melicharz 0/06 2P
PřF:G9021kDiplomový seminář III J. Kalvodaz 0/2/02 3P
PřF:G9041Diplomová práce III R. Melicharz 0/0/08 3P
PřF:GA021kDiplomový seminář IV J. Kalvodaz 0/2/02 4P
PřF:GA041Diplomová práce IV - odevzdání R. Melicharz 0/010 4P
38 kreditů

Společné povinné předměty

Nutno absolvovat všechny předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:G7081Regionální geologie světa J. Leichmannzk 2/0/03 4Z
PřF:G7791Seminář k přípravě publikace M. Novákz 0/2/02 1P
PřF:G7931Legislativa v geologii M. Slobodníkzk 2/0/03 1Z
PřF:G8201Kurz dokumentace geologických průzkumných prací M. Slobodníkz 0/0/0 5 dnů.4 --
12 kreditů

Společné povinně volitelné předměty

Nutno absolvovat alespoň jeden z předmětů z následujícího seznamu (předmět nelze uznat z předchozího studia).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:G5031Prezentace výsledků bakalářské práce na konferenci M. Knížekz 0/0/01 --
PřF:G7031Prezentace výsledků diplomové práce na konferenci M. Knížekz 0/0/02 --
PřF:G6031Publikace výsledků bakalářské práce M. Knížekz 0/0/03 --
PřF:G9031Publikace výsledků diplomové práce M. Knížekz 0/0/04 --
PřF:G0311Zahraniční stáž (geologie) A. Říčkaz 0/0/0- --
10 kreditů

Povinně volitelná zkouška z pokročilého jazyka

Nutno absolvovat alespoň jeden z předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JF002Pokročilá odborná francouzština - zkouška D. Veškrnovázk 0/0/02 --
PřF:JN002Pokročilá odborná němčina - zkouška P. Chládkovázk 0/0/02 --
PřF:JR002Pokročilá odborná ruština - zkouška M. Ševečkovázk 0/0/02 --
PřF:JS002Pokročilá odborná španělština - zkouška J. Žváčkovázk 0/0/02 --
10 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student si podle svého zaměření volí nejméně tři bloky výuky předmětů ke státní zkoušce, z toho nejméně dva bloky musí být "aplokované" (tj. Ložisková geologie, Inženýrská geologie, Hydrogeologie nebo Environmentální geologie), třetí blok může být z aplikované geologie nebo teoretický (tj. Paleontologie, Historická geologie, Sedimentární geologie, Mineralogie, Magmatická a metamorfní petrologie, Strukturní geologie a geotektonika nebo Fyzika Země).

Ložisková geologie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:G6061Pokročilá ložisková geologie M. Slobodníkzk 2/2/06 1Z
PřF:G8101kNerostné zdroje světa M. Slobodníkzk 2/2/06 2Z
PřF:G6981Projekty průzkumu a těžby nerostných surovin J. Cempírekzk 1/1/03 3Z
PrF:MVV13468KHorní právo J. Hanákk 1/1/03 4-
18 kreditů

Inženýrská geologie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:G7941kPředpisy v inženýrské geologii M. Knížekzk 2/0/03 1P
PřF:GA251Pokročilá inženýrská geologie M. Knížekzk 1/2/05 2P
PřF:GT0F2Mechanika zemin M. Knížekzk 2/2/05 3-
PřF:GT0F5Zakládání staveb M. Knížekzk 3/2/05 4-
18 kreditů

Hydrogeologie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:G5981Hydrogeologické modelování A. Říčkazk 1/2/05 1P
PřF:GA321Praktická hydrogeologie T. Kuchovskýzk 2/1/05 4P
PřF:G7401Metody hydrogeologického výzkumu T. Kuchovskýzk 1/2/05 2P
PřF:GA751kLegislativa v hydrogeologii T. Kuchovskýzk 1/1/03 3-
18 kreditů

Environmentální geologie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:G9811Geochemie exogenních procesů P. Pracnýzk 2/1/05 1P
PřF:G8581Hydrogeochemie P. Pracnýzk 1/2/05 3P
PřF:GA921Geochemie životního prostředí E. Geršlovázk 2/1/04 2Z
PřF:Bi7710Právo a státní správa v ochraně přírody L. Tichýzk 2/0/02+2 4-
18 kreditů

Povinně volitelný blok teoretické geologie

Lze absolvovat jeden z bloků.

Paleontologie
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:G2081kPokročilá paleontologie N. Dolákovázk 2/2/06 --
PřF:G7381kHorninotvorné fosilie N. Dolákovázk 1/1/03 --
PřF:G9381kPaleoekologie Š. Hladilovázk 2/2/06 --
PřF:G7221Mikropaleontologie N. Dolákovázk 0/0/0 5 dnů.3 --
18 kreditů
Historická geologie
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:G4061kPokročilá historická geologie J. Kalvodazk 2/1/05 --
PřF:G7301Metody stratigrafie O. Bábekzk 2/1/05 --
PřF:GA231Holocén M. Ivanovzk 2/1/05 --
PřF:G6021Geologie Slovenska J. Hókzk 2/0/03 --
18 kreditů
Sedimentární geologie
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:GA401Sedimentární petrologie T. Kumpanzk 2/1/05 --
PřF:G8081Sedimentologie S. Nehybazk 2/1/05 --
PřF:G9301Sedimentární pánve a naftová geologie S. Nehybazk 1/1/03 --
PřF:G8141kPedologie M. Ivanovzk 2/1/05 --
18 kreditů
Mineralogie
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:G2061kPokročilá mineralogie Z. Lososzk 2/2/06 --
PřF:G9901Aplikovaná mineralogie M. Novákzk 2/2/06 --
PřF:G8761Metody přepočtu chemických analýz pro geology R. Škodazk 1/13 --
PřF:G8601kRTG difraktometrie J. Cempírekzk 2/0/03 --
18 kreditů
Magmatická a metamorfní petrologie
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:G7501Fyzikální geochemie J. Zemanzk 2/1/05 --
PřF:G4021kMagmatická petrologie J. Leichmannzk 2/1/05 --
PřF:G9801kMetamorfní petrologie J. Kotkovázk 2/1/05 --
PřF:G7651Instrumentální metody v petrologii J. Leichmannzk 1/1/03 --
18 kreditů
Strukturní geologie a geotektonika
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:G9651kAnalýza dat orientace v geologii R. Melicharzk 1/1/03 --
PřF:G7631Deformace v mikroměřítku P. Špačekzk 2/15 --
PřF:G5091kPokročilá strukturní geologie R. Melicharzk 2/15 --
PřF:G7321kDesková tektonika a orogeneze R. Melicharzk 2/15 --
18 kreditů
Fyzika Země
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:G8311Fyzika Země a geodynamika P. Špačekzk 2/1/05 --
PřF:G8461Seismologie a seismotektonika J. Havířzk 2/1/05 --
PřF:G7521Petrofyzika M. Chadimazk 2/1/05 --
PřF:G7891Magnetická anizotropie hornin M. Chadimazk 1/1/03 --
18 kreditů

Volitelné předměty

Volitelné předměty si student volí z nabídky všech geologických předmětů, předmětů PřF MU nebo celé MU tak, aby celkový počet kreditů za studium byl nejméně 120.