G5091k Pokročilá strukturní geologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/1. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Pá 15. 10. 9:00–12:00 Gp,02006, Pá 22. 10. 9:00–16:00 G1,01004, Pá 12. 11. 9:00–10:00 Gp,02006
Předpoklady
! G5091 Pokročilá strukturní geologie && ! NOW ( G5091 Pokročilá strukturní geologie ) && ( G4101k Strukturní geologie a geotekt. || G4101 Strukturní geologie a geotekt. ) && ((!( PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Posluchač by měl být seznámen se základní terminologií strukturní geologie. Absolvování předmětu G4101 Strukturní geologie a geotektonika je pro posluchače bakalářského studia Geologie podmínkou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním obsahem předmětu je praktické provedení a procvičení nejdůležitějších metod zpracování tektonických dat. Předmět je určen posluchačům bakalářského se zájmem o poznání základních metod tektonického výzkumu a posluchačům magisterského studia, kteří hodlají složit státní zkoušku z tektoniky. Posluchačům, kteří se chtějí odborně (bakalářská, diplomová práce) věnovat tektonice, je absolvování předmětu doporučeno již ve třetím ročníku.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- rozumět pojmům z pokročilé strukturní geologie
- používat metody ke zpracování tektonických dat
- zpracovávat a interpretovat tektonická data
- chápat 3D stavbu v geologii
Osnova
 • Směrová analýza.
 • Řešení 3D geometrie geologické stavby (ukloněná stavba).
 • Balacované řezy.
 • Síla, napětí, izostáze.
 • Napjatost a rupturní deformace (přímá úloha).
 • Paleonapjatostní analýza žil a stylolitů.
 • Paleonapjatostní analýza homogenního souboru zlomů (nepřímá úloha).
 • Separace generací zlomů.
 • Tvarová analýza vrás.
 • Mocnostní analýza vrás.
 • Deformační analýza - homogenní deformace, natažení.
 • Deformační analýza - homogenní deformace, deformace úhlů.
 • Deformační analýza - homogenní deformace, eliptické částice.
 • Vznik přednostní orientace rotací rigidních částic.
 • Duktilní střižné zóny - velikost posunutí.
Literatura
 • MUKHERJEE, Soumyajit. Atlas of structural geology. Boston: Elsevier, 2015. xv, 165. ISBN 9780124201521. info
 • PARK, R. G. Foundations of structural geology. 3rd ed. London: Chapman & Hall, 1997. xii, 202. ISBN 0412644002. info
 • DE PAOR, Declan G. Structural geology and personal computers. 1st ed. Oxford: Pergamon, 1996. xvi, 527. ISBN 0080431100. info
 • TWISS, Robert J. a Eldridge M. MOORES. Structural geology. New York: W.H. Freeman, 1992. 532 s. ISBN 0716722526. info
Výukové metody
Přednášky a praktická cvičení.
Metody hodnocení
praktické vyřešení úlohy (písemný test)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřeno v podzimním semestru 2021/2022.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2021/G5091k