PřF LEKGEN Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Název anglicky: Medical Genetics and Molecular Diagnostics
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: PřF B-LGM Lékařská genetika a molekulární diagnostika

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi5490Bakalářská práce LGMD I P. Kuglíkz 0/6/06 5-
PřF:Bi6491Bakalářská práce LGMD II P. Kuglíkz 0/6/06 6-
12 kreditů

Společný základ

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušky JA001 Odborná angličtina - zkouška 2 kr. (bakalářské studium) a JA002 Pokročilá odborná angličtina – zkouška 2 kr. (magisterské studium). Zkoušku JA002 může student splnit už v bakalářském studiu. V tom případě nemusí skládat zkoušku JA001. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU. Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií. Celkem za Společný základ student získá 4 kredity.

Povinné předměty (P+PV více než 135kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0311Klinická hematologie M. Penkazk 2/0/02+2 3P
PřF:Bi0311cKlinická hematologie - cvičení M. Penkaz 0/3/03 3P
PřF:Bi0422Morfologická a funkční patologie A. Vaškůzk 2/0/02+2 6P
PřF:Bi0951Základy bioetiky pro biology P. Chlapekzk 2/0/02+2 3-
PřF:Bi1088Úvod do studia programu Lékařská genetika a molekulární diagnostika P. Kuglíkz 0/1/01 1-
PřF:Bi1700Buněčná biologie R. Veselskázk 2/0/02+2 1P
PřF:Bi1700cBuněčná biologie - cvičení J. Neradilz 0/1/0 každý druhý týden 2 hodiny.1 1P
PřF:Bi2120Cytologie, histologie, embryologie P. Vaňharazk 2/0/04 2P
PřF:Bi2120cCytologie, histologie, embryologie cvičení P. Vaňharaz 0/3/03 2P
PřF:Bi2401Metody zpracování bakalářské práce z genetiky a molekulární biologie P. Lízalz 2/13 4-
PřF:Bi3060Obecná genetika P. Kuglíkzk 3/0/03+2 1Z
PřF:Bi3060cObecná genetika - cvičení P. Lízalz 0/2/02 1P
PřF:Bi3390Lékařská mykologie M. Laichmanovázk 1/0/01+2 4P
PřF:Bi3390cLékařská mykologie - cvičení M. Laichmanováz 0/2/02 4P
PřF:Bi4020Molekulární biologie J. Šmardazk 3/0/03+2 4Z
PřF:Bi4020cMolekulární biologie - cvičení T. Botkaz 0/2/02 4P
PřF:Bi4090Obecná mikrobiologie M. Vítězovázk 3/0/03+2 4-
PřF:Bi4090cObecná mikrobiologie - cvičení J. Kučerováz 0/2/02 4-
PřF:Bi5000Bioinformatika R. Pantůčekzk 2/0/02+2 5-
PřF:Bi5220Imunologie L. Kubalazk 2/0/02+2 5P
PřF:Bi5220cImunologie - cvičení L. Kubalaz 0/2/02 6P
PřF:Bi6170Genetika II J. Řepkovázk 2/0/02+2 3Z
PřF:Bi6270Cytogenetika a cytogenomika P. Kuglíkzk 2/0/02+2 6Z
PřF:Bi6270cCytogenetika - cvičení P. Kuglíkz 0/2/02 6P
PřF:Bi6370Základy humánní parazitologie M. Gelnarzk 3/0/03+2 2P
PřF:Bi6400Metody molekulární biologie R. Pantůčekzk 3/0/03+2 6Z
PřF:Bi6400cMetody molekulární biologie - cvičení P. Benešz 0/2/02 6P
PřF:Bi6710Taxonomie patogenních bakterií I. Sedláčekk 1/0/01 4-
PřF:Bi7170Lékařská mikrobiologie I. Kushkevychzk 2/0/02+2 5P
PřF:Bi7170cLékařská mikrobiologie - cvičení I. Kushkevychz 0/4/04 5P
PřF:Bi7665Buněčné a tkáňové kultury V. Bryjazk 1/0/01+2 3-
PřF:Bi9310Úvod do kvantitativní RT-PCR S. Ševčíkovázk 2/0/0 v týdenním bloku.2+2 6P
PřF:Bi9995Základy farmakologie - přednáška B. Říhovák 1/0/01+1 5P
LF:BKZA011pZáklady anatomie M. Joukalzk 3/0/0 45.3 1P
LF:BLHL061pHygiena laborator. provozů - přednáška B. Rezkovázk 1/0/0 15.1 4-
LF:BLPP011cPrvní pomoc - cvičení L. Dadákz 0/1/0 15.1 1-
LF:BLPP011pPrvní pomoc - přednáška L. Dadákk 1/0/0 15.2 1-
LF:BOFY0121pFyziologie I - přednáška P. Babulaz 2/0/0 30.1 3P
LF:BOFY0222pFyziologie II - přednáška P. Babulazk 2/0/0 30.3 4P
PřF:C1600Základní praktikum z chemie M. Nečasz 0/4/04 2-
PřF:C1601Základy obecné a anorganické chemie M. Nečaszk 2/0/02+2 1-
PřF:C2700Základy organické chemie J. Literákzk 2/0/02+2 2-
PřF:C3580Biochemie P. Bouchalzk 3/0/03+2 3-
PřF:C3600Biochemie - laboratorní cvičení J. Lochmanz 0/5/05 3-
PřF:C4222Základní laboratorní výpočty V. Sedláčekz 0/1/02 1-
PřF:C6219Klinická biochemie I pro biology M. Wimmerováz 2/0/02 5-
PřF:C6222Klinická biochemie II M. Wimmerovázk 2/0/02+2 6-
PřF:C7777Zacházení s chemickými látkami J. Literákz 0/0/0 2 hodiny školení autorizovanou osobou.- 1-
PřF:E4070Základy toxikologie pro přírodovědce K. Hilscherovázk 2/0/02+2 4-
PřF:F6342Základy lékařské biofyziky V. Mornsteinzk 2/02+2 2-
PřF:M1030Matematika pro biology Z. Pospíšilz 0/3/04 1-
160 kreditů

Volitelné předměty

Studenti si zapisuji volitelné předměty minimálně do celkového počtu 180 kreditů z nabídky Volitelných předmětů doporučovaných pro studijní program Lékařská genetika a molekulární diagnostika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0001Příběhy vědy: rakovina J. Šmardak 1/0/0 jednou za týden 1 hodina.1+1 --
PřF:Bi0954Bioetika - kazuistiky online P. Chlapekk 0/0/2 online výuka.2+1 --
PřF:Bi2302Zoologická mikrotechnika M. Seifertovák 0/2/03 --
PřF:Bi2900Duševní vlastnictví E. Janouškovcovázk 2/0/02+2 --
PřF:Bi3010Elektronová mikroskopie I. Hodovák 0/2/03 --
PřF:Bi3342Bakalářský seminář Lékařská genetika a molekulární diagnostika 1 P. Kuglíkz 0/2/02 --
PřF:Bi3343Bakalářský seminář Lékařská genetika a molekulární diagnostika 2 P. Kuglíkz 0/2/02 --
PřF:Bi4070Analýza obrazu a mikrofotografie v biologii I. Hodováz 2/0/02 --
PřF:Bi5130Základy práce s lidskou aDNA E. Drozdovázk 2/0/02+2 --
PřF:Bi5599Metody aplikované biochemie a buněčné biologie A. Hyršlová Vaculovázk 2/0/02+2 --
PřF:Bi5599cMetody aplikované biochemie a buněčné biologie - cvičení V. Bryjaz 0/2/02 --
PřF:Bi6140Embryologie M. Buchtovázk 2/0/02+2 --
PřF:Bi6140cEmbryologie - cvičení M. Buchtováz 0/2/02 --
PřF:Bi6290Paleogenetika člověka P. Lízalzk 2/0/02+2 --
PřF:Bi6700Taxonomie prokaryot I. Sedláčekzk 3/0/03+2 --
PřF:Bi6725Moderní metody buněčné biologie A. Kozubíkzk 0/2/02+2 --
PřF:Bi7820Genetika populací P. Lízalzk 2/0/02+2 --
PřF:Bi7820cPraktikum z genetiky populací P. Lízalz 0/2/02 --
PřF:Bi8920Pokročilé mikroskopické metody J. Neradilzk 2/0/02+2 --
PřF:Bi9061Bioinformatika – cvičení J. Damborskýz 0/2/02 --
PřF:Bi9250Speciální imunologické metody L. Kubalazk 2/0/02+2 --
PřF:Bi9260Buněčná a molekulární neurobiologie P. Benešzk 2/0/02+2 --
PřF:Bi9410Strukturní biologie J. Damborskýzk 2/0/02+2 --
PřF:C2701Základy org. chemie - seminář J. Literákz 0/1/01 --
PřF:C6230Klinická biochemie - cvičení J. Tomandlz 0/4/04 --
PřF:C7670Izotopové metody J. Křivohlávekzk 1/0/01+2 --
PřF:E0330Správná laboratorní praxe B. Vranazk 1/0/01+2 --
85 kreditů