PřF LEKGEN Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Název anglicky: Medical Genetics and Molecular Diagnostics
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: PřF B-LGM Lékařská genetika a molekulární diagnostika

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi5490Bakalářská práce LGMD I P. Kuglíkz 0/6/06 5-
PřF:Bi6491Bakalářská práce LGMD II P. Kuglíkz 0/6/06 6-
12 kreditů

Společný základ

Povinné předměty (P+PV více než 135kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0311Klinická hematologie M. Penkazk 2/0/02+2 3P
PřF:Bi0311cKlinická hematologie - cvičení M. Penkaz 0/3/03 3P
PřF:Bi0422Morfologická a funkční patologie A. Vaškůzk 2/0/02+2 6P
PřF:Bi1088Úvod do studia programu Lékařská genetika a molekulární diagnostika P. Kuglíkz 1/0/01 1-
PřF:Bi1700Buněčná biologie R. Veselskázk 2/0/02+2 1P
PřF:Bi1700cBuněčná biologie - cvičení J. Neradilz 0/1/0 každý druhý týden 2 hodiny.1 1P
PřF:Bi2120Cytologie, histologie, embryologie P. Vaňharazk 2/0/04 2P
PřF:Bi2120cCytologie, histologie, embryologie cvičení P. Vaňharaz 0/3/03 2P
PřF:Bi2401Metody zpracování bakalářské práce z genetiky a molekulární biologie P. Lízalz 2/13 4-
PřF:Bi3060Obecná genetika P. Kuglíkzk 3/0/03+2 1Z
PřF:Bi3060cObecná genetika - cvičení P. Lízalz 0/2/02 1P
PřF:Bi3390Lékařská mykologie M. Laichmanovázk 1/0/01+2 4P
PřF:Bi3390cLékařská mykologie - cvičení M. Laichmanováz 0/2/02 4P
PřF:Bi4020Molekulární biologie J. Šmardazk 3/0/03+2 4Z
PřF:Bi4020cMolekulární biologie - cvičení P. Benešz 0/2/02 4P
PřF:Bi4090Obecná mikrobiologie M. Vítězovázk 3/0/03+2 4-
PřF:Bi4090cObecná mikrobiologie - cvičení J. Kučerováz 0/2/02 4-
PřF:Bi5000Bioinformatika R. Pantůčekzk 2/0/02+2 5-
PřF:Bi5040Biostatistika - základní kurz L. Dušekzk 3/0/03+2 3-
PřF:Bi5220Imunologie L. Kubalazk 2/0/02+2 5P
PřF:Bi5220cImunologie - cvičení L. Kubalaz 0/2/02 6P
PřF:Bi6170Genetika II J. Řepkovázk 2/0/02+2 3Z
PřF:Bi6270Cytogenetika a cytogenomika P. Kuglíkzk 2/0/02+2 6Z
PřF:Bi6270cCytogenetika - cvičení P. Kuglíkz 0/2/02 6P
PřF:Bi6370Základy humánní parazitologie M. Gelnarzk 3/0/03+2 2P
PřF:Bi6400Metody molekulární biologie R. Pantůčekzk 3/0/03+2 6Z
PřF:Bi6400cMetody molekulární biologie - cvičení P. Benešz 0/2/02 6P
PřF:Bi6710Taxonomie patogenních bakterií I. Sedláčekk 1/0/01 4-
PřF:Bi7170Lékařská mikrobiologie I. Kushkevychzk 2/0/02+2 5P
PřF:Bi7170cLékařská mikrobiologie - cvičení I. Kushkevychz 0/4/04 5P
PřF:Bi7665Buněčné a tkáňové kultury V. Bryjazk 1/0/01+2 3-
PřF:Bi9950Úvod do bioetiky R. Veselskázk 2/0/02+2 5-
PřF:Bi9995Základy farmakologie - přednáška B. Říhovák 1/0/01+1 5P
LF:BKZA011pZáklady anatomie M. Joukalzk 3/0/0 45.4 1P
LF:BLHL061pHygiena laborator. provozů - přednáška B. Rezkovázk 1/0/0 15.1 4-
LF:BLPP011cPrvní pomoc - cvičení L. Dadákz 0/1/0 15.1 1-
LF:BLPP011pPrvní pomoc - přednáška L. Dadákk 1/0/0 15.2 1-
LF:BOFY0121pFyziologie I - přednáška P. Babulaz 2/0/0 30.1 3P
LF:BOFY0222pFyziologie II - přednáška P. Babulazk 2/0/0 30.3 4P
PřF:C1600Základní praktikum z chemie M. Nečasz 0/4/04 2-
PřF:C1601Základy obecné a anorganické chemie M. Nečaszk 2/0/02+2 1-
PřF:C2700Základy organické chemie J. Literákzk 2/0/02+2 2-
PřF:C3580Biochemie Z. Glatzzk 3/0/03+2 3-
PřF:C3600Biochemie - laboratorní cvičení J. Lochmanz 0/5/05 3-
PřF:C4222Základní laboratorní výpočty P. Bouchalz 0/1/01 1-
PřF:C6010Toxikologie K. Pickak 1/0/01+1 4-
PřF:C6220Klinická biochemie M. Wimmerovázk 4/0/04+2 5P
PřF:C7777Zacházení s chemickými látkami J. Literákz 0/0/0 2 hodiny školení autorizovanou osobou.- 1-
PřF:F6342Základy lékařské biofyziky V. Mornsteinzk 2/02+2 2-
PřF:M1030Matematika pro biology Z. Pospíšilz 0/3/04 1-
159 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0001Příběhy vědy: rakovina J. Šmardak 1/0/0 jednou za týden 1 hodina.1+1 --
PřF:Bi0954Bioetika - kazuistiky online P. Chlapekk 0/0/2 online výuka.2+1 --
PřF:Bi2302Zoologická mikrotechnika M. Seifertovák 0/2/03 --
PřF:Bi2900Duševní vlastnictví E. Janouškovcovázk 2/0/02+2 --
PřF:Bi3010Elektronová mikroskopie I. Hodovák 0/2/03 --
PřF:Bi3342Bakalářský seminář Lékařská genetika a molekulární diagnostika 1 P. Kuglíkz 0/2/02 --
PřF:Bi3343Bakalářský seminář Lékařská genetika a molekulární diagnostika 2 P. Kuglíkz 0/2/02 --
PřF:Bi4070Analýza obrazu a mikrofotografie v biologii I. Hodováz 2/0/02 --
PřF:Bi5040cBiostatistika – cvičení L. Dušekz 0/1/01 --
PřF:Bi5130Základy práce s lidskou aDNA E. Drozdovázk 2/0/02+2 --
PřF:Bi5599Metody aplikované biochemie a buněčné biologie V. Bryjazk 2/0/02+2 --
PřF:Bi5599cMetody aplikované biochemie a buněčné biologie - cvičení V. Bryjaz 0/2/02 --
PřF:Bi6140Embryologie M. Buchtovázk 2/0/02+2 --
PřF:Bi6290Paleogenetika člověka P. Lízalzk 2/0/02+2 --
PřF:Bi6725Moderní metody buněčné biologie A. Kozubíkzk 0/2/02+2 --
PřF:Bi7820Genetika populací P. Lízalzk 2/0/02+2 --
PřF:Bi7820cPraktikum z genetiky populací P. Lízalz 0/2/02 --
PřF:Bi8920Pokročilé mikroskopické metody J. Neradilzk 2/0/02+2 --
PřF:Bi9061Bioinformatika – cvičení J. Damborskýz 0/2/02 --
PřF:Bi9250Speciální imunologické metody L. Kubalazk 2/0/02+2 --
PřF:Bi9260Buněčná a molekulární neurobiologie P. Benešzk 2/0/02+2 --
PřF:Bi9410Strukturní biologie J. Damborskýzk 2/0/02+2 --
PřF:C2701Základy org. chemie - seminář J. Literákz 0/1/01 --
PřF:C6230Klinická biochemie - cvičení J. Tomandlz 0/4/04 --
PřF:C7670Izotopové metody J. Křivohlávekzk 1/0/01+2 --
PřF:E0330Správná laboratorní praxe B. Vranazk 1/0/01+2 --
79 kreditů