Bi0951 Základy bioetiky pro biology

Přírodovědecká fakulta
podzim 2024
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Petr Chlapek, DiS., Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Petr Chlapek, DiS., Ph.D.
Ústav experimentální biologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Petr Chlapek, DiS., Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! Bi9950 Úvod do bioetiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kursu je poskytnout všeobecné základy bioetiky a upozornit na etické aspekty biomedicíny včetně některých souvisejících klinických aplikací.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen: - identifikovat, analyzovat a řešit morální dilema zdravotní péče a jednotlivých oblastí biomedicíny - aplikovat etické principy na danou situaci − poskytnout základní přehled o relevantních etických kodexech a standardech
Osnova
 • 1) Bioetika (historie, metodické přístupy)
 • 2) Vztahy ve zdravotnictví (vztah lékaře a pacienta, práva pacienta, financování zdravotnictví)
 • 3) Výzkum na zvířatech a výzkum na lidském subjektu (princip 3R, pravidla práce s laboratorními zvířaty, terapeutický a neterapeutický výzkum, klinické hodnocení léčiv, nábor účastníků výzkumu)
 • 4) Použití lidského biologického materiálu (transplantace, využití pro výzkum, princip předpokládaného ne/souhlasu, identifikovatelnost vzorků, biobanking)
 • 5) Reprodukční medicína (principy a metody asistované reprodukce, dostupnost metod asistované reprodukce, dárcovství gamet, náhradní mateřství, věkové a sociální limity)
 • 6) Genetické testování (etické aspekty prenatální a preimplantační diagnostiky, genetický screening, prediktivní a presymptomatické testování, rekreační genetika)
 • 7) Biotechnologie a bioetika (kmenové buňky, tvorba chimér, klonování, zásahy do genomu)
 • 8) Vylepšování člověka (eugenika a dysgenika, genová terapie vs. genový enhancement, negenetické vylepšování člověka, doping, spojení člověka a techniky)
 • 9) Etika v péči o smrtelně nemocné a umírající (kategorizace kvality života, ukončování léčby, problematika bolesti, Euthanasie, asistované suicidium)
 • 10) Etika vědecké práce (autorství, zveřejňování výsledků, expertní činnost)
 • 11) Regulace biomedicínského výzkumu (patentová ochrana, mezinárodní regulace výzkumu, právní regulace výzkumu v ČR, etické komise)
Literatura
  doporučená literatura
 • VEATCH, Robert M., Amy Marie HADDAD a Dan C. ENGLISH. Case studies in biomedical ethics : decision-making, principles, and cases. New York: Oxford University Press, 2010, xxiv, 456. ISBN 9780195309720. info
 • JONSEN, Albert R., Mark SIEGLER a William J. WINSLADE. Clinical ethics : a practical approach to ethical decisions in clinical medicine. 7th ed. New York: McGraw-Hill Medical, 2010, vi, 228. ISBN 9780071634144. info
 • Ethical issues in modern medicine : contemporary readings in bioethics. Edited by Bonnie Steinbock - John D. Arras - Alex John London. 7th ed. Boston: McGraw-Hill, 2009, xxii, 914. ISBN 9780073407357. info
 • Medical ethics today : the BMA'shandbook of ethics and law. Edited by Veronica English - Romano Romano-Critchley. 2nd ed. London: BMJ Publishing, 2008, xxv, 822. ISBN 9780727917447. info
 • The Oxford handbook of bioethics. Edited by Bonnie Steinbock. 1st pub. in pbk. Oxford: Oxford University Press, 2007, xviii, 747. ISBN 9780199562411. info
 • GLANNON, Walter. Biomedical ethics. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2005, x, 176. ISBN 0195144317. info
 • SHAPIRO, Michael H. Cases, materials and problems on bioethics and law. 2nd ed. St. Paul: Thomson, 2003, liii, 1495. ISBN 0314066004. info
 • Contemporary issues in bioethics. Edited by Tom L. Beauchamp - LeRoy Walters. 6th ed. Belmont: Thomson learning, 2003, x, 800 s. ISBN 0-534-58441-1. info
 • Bioethics for scientists. Edited by J. A. Bryant. 1st ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2002, xi, 360. ISBN 0471495328. info
Výukové metody
Výuka bude probíhat formou přednášek na dané téma.
Metody hodnocení
písemný test a ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2024/Bi0951