Bi0952 Bioetika - seminář

Přírodovědecká fakulta
jaro 2025
Rozsah
0/2/1. online předmětová diskuse. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Petr Chlapek, DiS., Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Petr Chlapek, DiS., Ph.D.
Ústav experimentální biologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Petr Chlapek, DiS., Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi9950 Úvod do bioetiky || Bi0951 Základy bioetiky pro biology || LF:CORE015 Bioetika I: etika života || LF:CORE021 Bioetika II: možnosti na hraně || LF:BLET051p Zdravotnická etika - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Výuka seminární skupiny bude realizována pouze v případě, že se do skupiny zapíše 9 až 12 studentů
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kursu je rozvíjet základní teoretické poznatky z oblasti bioetiky. V průběhu výuky si studenti dle svého zájmu připraví prezentace kazuistik na zvolená témata včetně analýzy etické argumentace, tyto kazuistiky pak budou diskutovány na semináři v rámci studijní skupiny. Součástí kursu je i online předmětová diskuse, v níž budou studenti analyzovat modelové kazuistiky prezentované vyučujícími.
Výstupy z učení
Student bude schopen identifikovat etická dilemata v modelových kazuistikách.
Osnova
 • 1. VÝZKUM NA ZVÍŘATECH (volba vhodného modelového objektu, dodržování principu 3R)
 • 2. VÝZKUM NA LIDSKÉM SUBJEKTU (terapeutický a neterapeutický výzkum, klinické hodnocení léčiv, pozorovací a behaviorální studie, účast zranitelných skupin)
 • 3. TRANSPLANTAČNÍ MEDICÍNA (odběr tkání a orgánů pro transplantační účely a pro výzkum, princip předpokládaného ne/souhlasu, principy alokace)
 • 4. BIOBANKING (přístup k biologickému materiálu pro výzkumné účely, problematika informovaného souhlasu, banky biologického materiálu a vzorků DNA)
 • 5. BUNĚČNÉ TECHNOLOGIE (výzkum na embryích, tvorba chimér, kmenové buňky, klonování a koncept reprodukční svobody)
 • 6. ASISTOVANÁ REPRODUKCE (dostupnost metod asistované reprodukce, dárcovství gamet, náhradní mateřství, věkové a sociální limity)
 • 7. GENETICKÁ DIAGNOSTIKA PŘED NAROZENÍM (preimplantační diagnostika, prenatální diagnostika, problematika interrupcí z genetických indikací vs. péče o extrémně nezralé novorozence)
 • 8. POSTNATÁLNÍ GENETICKÁ DIAGNOSTIKA (genetický screening, presymptomatické testování, testování genetických predispozic k onemocněním)
 • 9. GENETICKÉ TESTOVÁNÍ PRO NEMEDICÍNSKÉ ÚČELY (forenzní genetika, testování paternity, "rekreační" genetika)
 • 10. GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY (transgenoze pro výzkumné a komerční účely, GM potraviny a produkty)
 • 11. EUGENIKA A ENHANCEMENT ČLOVĚKA (eugenika a dysgenika, genová terapie vs. genový enhancement, negenetické vylepšování člověka)
 • 12. ETIKA VĚDECKÉ PRÁCE (autorství a duševní vlastnictví, zveřejňování výsledků, expertní činnost)
Literatura
  doporučená literatura
 • MURPHY, Timothy F. Case studies in biomedical research ethics. 1st ed. Cambridge: MIT Press, 2004, xvii, 340. ISBN 0262134373. info
 • PENCE, Gregory E. Classic cases in medical ethics : accounts of cases that have shaped medical ethics, with philosophical, legal, and historical backgrounds. 4th ed. Boston: McGraw Hill, 2004, xviii, 470. ISBN 0072829354. info
Výukové metody
Výuka bude probíhat ve dvou formách: 1) diskusní semináře (2 h týdně), do nichž si studenti sami budou připravovat prezentace kazuistik k jednotlivým tématům (harmonogram bude upřesněn na začátku semestru; 2) online předmětová diskuse (1 h týdně), kde budou studenti diskutovat kazuistiky prezentované vyučujícím.
Metody hodnocení
Předpokladem úspěšného ukončení předmětu je aktivní participace studentů na diskusních seminářích i v online předmětové diskusi. Předmět je ukončen kolokviem.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.