PřF UCFH Učitelství fyziky pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Physics
navazující prezenční hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF N-UCF Učitelství fyziky pro střední školy

Společný fakultní základ

Povinně volitelné jazykové

Student si vybírá jeden předmět za 2 kredity z nabídky Centra jazykového vzdělávání MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JF002Pokročilá odborná francouzština - zkouška D. Veškrnovázk 0/0/02 --
PřF:JN002Pokročilá odborná němčina - zkouška P. Chládkovázk 0/0/02 --
PřF:JR002Pokročilá odborná ruština - zkouška M. Ševečkovázk 0/0/02 --
PřF:JS002Pokročilá odborná španělština - zkouška J. Žváčkovázk 0/0/02 --
10 kreditů

Povinně volitelné fakultní

Student si vybírá z nabídky předmětů Univerzitní základ-přírodovědný blok v minimální hodnotě 5 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi5080Základy ekologie M. Hájekzk 2/0/02+2 --
PřF:Bi8710Ochrana přírody J. Schlaghamerskýzk 2/0/02+2 --
PřF:C9500Užitá chemie R. Kopeckák 2/0/02+1 --
PřF:F2130Fyzika v živé přírodě Z. Bochníčekk 2/0/02+1 --
PřF:F7200Moderní fyzika a její aplikace Z. Navrátilz 2/0/02 --
PřF:M0001Matematika kolem nás E. Fuchsz 0/2/02 --
PřF:ZX401Klimatické změny J. Burianovázk 2/1/05 --
PřF:ZX402Globální problémy lidstva V. Herberk 2/0/03 --
26 kreditů

Společný PPD základ

Povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:XS080Speciální pedagogika M. Vítkováz 0/2/03 1Z
PřF:XS150Pedagogická psychologie B. Lazarováz 1/12 1Z
5 kreditů

Povinně volitelné

Pedagogicko-psychologický blok (4 kredity)

Student vybírá předměty za min. 4 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6004Teorie a metodika výchovy J. Německ 1/0/02 2P
PdF:SZ6016Metodika respektující výchovy J. Nehybaz 0/2/02 2P
PřF:XS093Pedagogická činnost s nadanými žáky E. Klimeckák 2/0/02 1P
PřF:XS095Seminář z praktické pedagogiky J. Jurmanováz 0/2/02 2P
PřF:XS130Psychologie osobnosti B. Lazarováz 1/12 2P
PřF:XS152Pedagogická komunikace K. Šeďováz 1/1/02 1P
PřF:XS490Didaktika environmentální výchovy Z. Lososováz 0/2/02 2-
14 kreditů
Blok komunikačních a prezentačních dovedností (2 kredity)

Student vybírá předměty za min. 2 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C8995Týmová práce, komunikace a řízení J. Literákz 0/2/02 1-
PřF:XS021Inspiratorium pro učitele 2 H. Tesák Vrtalaz 0/2/02 2-
PřF:XS350Práce se skupinovou dynamikou H. Tesák Vrtalaz 0/2/02 1-
PřF:XS450Komunikační trénink H. Tesák Vrtalaz 0/2/02 2-
PřF:XS450aCommunication skills training H. Tesák Vrtalaz 0/2/02 2-
PřF:XS451Komunikační trénink 2 H. Tesák Vrtalaz 0/2/02 1-
PřF:XS451aCommunication skills training 2 H. Tesák Vrtalaz 0/0/02 1-
PřF:XS460Sebezkušenostní kurz H. Tesák Vrtalaz 0/2/02 2-
PřF:XS470Komunikace v konfliktních situacích H. Tesák Vrtalaz 0/2/02 2-
18 kreditů
Profesní blok (2 kredity)

Student vybírá předměty za min. 2 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C7660Multimedia ve výuce I V. Švandováz 0/0/45 1-
PřF:XS092Školský management J. Kratochvílovák 2/0/02 1-
PřF:XS100Učitel a provoz školy J. Hermanz 0/2/02 1-
PřF:XS170Didaktická technika Z. Navrátilz 0/2/02 1-
PřF:XS950Začínající učitel Z. Bochníčekz 0/0/0 6 H.1 1-
12 kreditů

Diplomová práce

Student volí blok předmětů v souladu se zaměřením své diplomové práce.

Diplomová práce UFE

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F7750EDiplomová práce 1 D. Trunecz 0/0/04 1P
PřF:F8750EDiplomová práce 2 D. Trunecz 0/0/04 2P
PřF:F9750EDiplomová práce 3 D. Trunecz 0/0/06 3P
PřF:FA750EDiplomová práce 4 D. Trunecz 0/0/012 3P
26 kreditů

Praxe

Povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F9001Pedagogická praxe z fyziky 1 Z. Bochníčekz 0/0/30 30h.3 2P
PřF:F9022Pedagogická praxe z fyziky 2 Z. Bochníčekz 0/0/30 30h.3 3P
PřF:XS330Reflektivní seminář 1 Z. Bochníčekz 0/2/02 1P
PřF:XS900Souvislá pedagogická praxe Z. Bochníčekz 0/0/0 2 souvislé týdny.3 4P
11 kreditů

Volitelné

Student vybírá předměty tak, aby dosáhl min 80 kreditů za hlavní studijní plán.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:XS120Analyticko-didaktické praktikum Z. Bochníčekz 0/22 --
PřF:XS190Zájmová a projektová praxe Z. Bochníčekz 0/0/01 --
3 kredity

Oborové předměty

povinné

Předměty Diplomový seminář 1 a 2 povinně zapisují studenti, kteří si zvolili diplomovou práci z fyziky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F8210Struktura a vlastnosti látek Z. Bochníčekzk 2/1/02+2 1Z
PřF:F9090Astrofyzika V. Šteflzk 2/1/01+2 2Z
PřF:F9360Historie fyziky 1 V. Šteflz 2/0/02 3Z
PřF:F9752Diplomový seminář 1 Z. Bochníčekz 0/1/01 --
PřF:FA753Diplomový seminář 2 Z. Bochníčekz 0/1/01 --
11 kreditů

volitelné

Student vybírá předměty tak, aby za studijní plán dosáhl 80 kreditů. Uvedeny volitelné předměty jen jako příklad, nabídka je větší.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:FA332Repetitorium fyziky 2 J. Musilovák 2/0/01+1 4-
PřF:F8632Fyzikální principy přístrojů kolem nás Z. Bochníčekk 2/0/01+1 3-
PřF:F9331Repetitorium fyziky 1 J. Musilovák 2/0/01+1 3-
6 kreditů

Oborová didaktika

povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F7641Didaktika fyziky 1 V. Piskačzk 2/0/01+2 1P
PřF:F8642Didaktika fyziky 2 T. Nečask 2/1/02+1 2P
PřF:F7661Praktikum školních pokusů 1 Z. Navrátilzk 0/4/05 1P
PřF:F8662Praktikum školních pokusů 2 Z. Navrátilzk 0/4/05 2P
16 kreditů

volitelné

Student vybírá předměty tak, aby za studijní plán dosáhl min. 80 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:FA432Středoškolská fyzika v příkladech 2 J. Jurmanováz 0/2/02 4-
PřF:F9420Praktikum školních pokusů 3 Z. Bochníčekz 0/33 1-
PřF:F9431Středoškolská fyzika v příkladech 1 J. Jurmanováz 0/2/02 3-
7 kreditů