PřF BINFO Bioinformatika
Název anglicky: Bioinformatics
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF B-BIC Biochemie

Společná část (90-120kr.)

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Student si zapisuje volitelné předměty ze základní nabídky Společného univerzitního základu až do výše 11 kreditů.
https://muni.cz/go/univerzitní základ

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušky JA001 Odborná angličtina - zkouška (bakalářské studium) a JA002 Pokročilá odborná angličtina – zkouška (magisterské studium). Zkoušku JA002 může student splnit už v bakalářském studiu. V tom případě nemusí skládat zkoušku JA001. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA001Odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
4 kredity
TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min 10kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C5014Bakalářská práce z biochemie I J. Lochmanz 0/0/55 5P
PřF:C6016Bakalářská práce z biochemie II J. Lochmanz 0/0/1515 6P
20 kreditů

Povinné předměty

Každý akademický rok studia je nutno absolvovat povinný předmět bez kreditového hodnocení C7777 Zacházení s chemickými látkami zakončený zápočtem. Absolvování předmětu C7777 je nutnou podmínkou pro vstup do všech předmětů, ve kterých dochází k manipulaci s chemickými látkami, tzn. laboratorní cvičení, bakalářská práce apod.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi4020Molekulární biologie J. Šmardazk 3/0/03+2 4Z
PřF:C1471Aplikovaná matematika pro biochemiky R. Svobodovázk 1/0/01+2 2-
PřF:C1472Aplikovaná matematika pro biochemiky - seminář R. Svobodováz 0/1/01 2-
PřF:C1601Základy obecné a anorganické chemie M. Nečaszk 2/0/02+2 1Z
PřF:C1605Základy obecné a anorganické chemie - seminář M. Nečasz 0/2/02 1-
PřF:C1660Základy analytické chemie K. Novotnýzk 2/0/02+2 3Z
PřF:C2131Úvod do bioinformatiky M. Wimmerovázk 2/0/02+2 2Z
PřF:C2700Základy organické chemie J. Literákzk 2/0/02+2 2Z
PřF:C2701Základy org. chemie - seminář J. Literákz 0/1/01 2-
PřF:C3150Fyzikální chemie I - seminář M. Munzarováz 0/2/02 2-
PřF:C3181Biochemie I P. Skládalzk 2/0/02+2 3Z
PřF:C4182Biochemie II P. Skládalzk 2/0/02+2 4Z
PřF:C4185Seminář k bakalářské práci I P. Bouchalz 0/2/02 5P
PřF:C4220Biochemie - laboratorní cvičení J. Lochmanz 0/0/77 4P
PřF:C4221Biochemická laboratorní technika J. Lochmanz 0/0/44 2P
PřF:C4222Základní laboratorní výpočty V. Sedláčekz 0/1/02 1P
PřF:C4660Fyzikální chemie I M. Munzarovázk 2/0/02+2 2Z
PřF:C6185Seminář k bakalářské práci II P. Bouchalz 0/2/02 6P
PřF:C7879Zpracování experimentálních dat K. Dadákovázk 1/0/01+2 3P
PřF:F2120Fyzika Z. Bochníčekk 2/1/03+1 1-
PřF:M1035Matematika pro biochemiky M. Čadekzk 2/2/06 1-
72 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Volitelné předměty

Student si zapisuje předměty tak, aby za celé studium získal alespoň 180 kreditů.

Specializační část

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi1051Úvod do matematické biologie II L. Dušekz 1/01 5-
PřF:C2110Operační systém UNIX a základy programování P. Kulhánekk 0/2/02+1 3-
PřF:C2133Úvod do chemoinformatiky R. Svobodovázk 2/0/02+2 1P
PřF:C2135Bioinformatika v praxi L. Malinovskák 0/2/02+1 4P
PřF:C2142Návrh algoritmů pro přírodovědce R. Svobodovázk 1/2/03+2 2-
PřF:C2145Strukturní bioinformatika v praxi R. Svobodovák 0/1/13 5-
PřF:C2150Zpracování informací a vizualizace v chemii a biochemii P. Kulhánekk 0/2/02+1 2-
PřF:C2184Úvod do programování v Pythonu R. Svobodovák 0/2/02+1 1P
PřF:C3210Strukturní bioinformatika M. Wimmerovázk 1/0/01+2 3P
PřF:C4020Fyzikální chemie II M. Munzarovázk 2/0/02+2 3-
PřF:C4040Fyzikální chemie II - seminář M. Munzarováz 0/2/02 3-
PřF:C5020Chemická struktura P. Brožzk 2/0/02+2 5-
PřF:C5030Chemická struktura - seminář P. Brožz 0/1/01 5-
PřF:C9088RNA a DNA sekvenční analýza R. Svobodovázk 1/1/02+2 6P
FI:PB001Úvod do informačních technologií L. Matyskazk 2/0/02+2 1P
47 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student je povinen z výběru povinně volitelných předmětů získat minimálně 19 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C2115Praktický úvod do superpočítání P. Kulhánekk 0/2/02 3-
PřF:C2160Programování v jazyce C pro chemiky M. Wimmerovák 0/2/02+1 4-
PřF:C3220Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky T. Trnkak 0/2/02+1 5-
PřF:C7410Structure and Reactivity P. Klánzk 2/0/02+2 5-
PřF:C7415Structure and Reactivity - seminar P. Klánz 0/1/01 5-
PřF:C9920Úvod do kvantové chemie M. Munzarovázk 2/1/03+2 5-
PřF:C9930Metody kvantové chemie M. Munzarovázk 2/1/03+2 6-
FI:PA081Programování numerických výpočtů A. Křenekzk 2/0/02+2 4-
FI:PB029Elektronická příprava dokumentů P. Sojkazk 2/1/03+2 3-
FI:PB168Základy databázových a informačních systémů P. Zezulazk 2/2/03+2 3-
37 kreditů