PřF EXBR Experimentální biologie rostlin
Název anglicky: Experimental Plant Biology
navazující prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF N-EBR Experimentální biologie rostlin

Diplomová práce (min 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi7461Diplomová práce z Experimentální biologie rostlin I V. Gloserz 0/9/09 1P
PřF:Bi8462Diplomová práce z Experimentální biologie rostlin II V. Gloserz 0/11/011 2P
PřF:Bi9441Diplomová práce z Experimentální biologie rostlin III V. Gloserz 0/3/03 3P
PřF:Bi0442Diplomová práce z Experimentální biologie rostlin IV V. Gloserz 0/17/017 4P
40 kreditů

Povinné předměty (více než 90 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi7270Rostlinná embryologie H. Cempírkovázk 2/0/02+2 1P
PřF:Bi7270cRostlinná embryologie - cvičení H. Cempírkováz 0/3/03 1P
PřF:Bi7433Diplomový seminář z Experimentální biologie rostlin I M. Kummerováz 0/2/02 1P
PřF:C7777Zacházení s chemickými látkami J. Literákz 0/0/0 2 hodiny školení autorizovanou osobou.-*2 1-
PřF:Bi5880Pokročilé metody indukované fluorescence chlorofylu M. Bartákzk 2/0/02+2 3-
PřF:Bi5880cPokročilé metody indukované fluorescence chlorofylu - cvičení M. Bartákz 0/2 Možno zadat studentovi / -ce projekt individuálně po dohodě s přednášejícím a cvičícím.2 3-
PřF:Bi0077English for Plant Biologists M. Bartákzk 1/01+2 1P
PřF:Bi0077cEnglish for Plant Biologists - practice M. Bartákz 0/11 1P
PřF:Bi8080Molekulární fyziologie rostlin M. Šámalovázk 3/0/03+2 2P
PřF:Bi8180Fyziologie a kultivace řas a sinic P. Váczizk 1/0/01+2 2P
PřF:Bi8434Diplomový seminář z Experimentální biologie rostlin II M. Kummerováz 0/2/02 2P
PřF:Bi8670Principy rostlinných biotechnologií M. Bartákzk 2/0/02+2 2-
PřF:Bi8030Produkční biologie M. Bartákzk 2/0/02+2 3-
PřF:Bi8030cProdukční biologie - cvičení M. Bartákz 0/2/02 3-
PřF:Bi9001Statistická analýza experimentálních dat M. Balážzk 2/0/02+2 1P
PřF:Bi9001cStatistická analýza experimentálních dat - cvičení M. Balážz 0/2/02 1P
PřF:Bi9435Diplomový seminář z Experimentální biologie rostlin III M. Kummerováz 0/2/02 3P
PřF:Bi0007Ekofyziologie fotosyntézy vyšších rostlin M. Bartákzk 1/0/01+2 4P
PřF:Bi0007cEkofyziologie fotosyntézy vyšších rostlin - cvičení M. Bartákz 0/3/03 4P
PřF:Bi0182Magisterská státní závěrečná zkouška z Fyziologie rostlin V. Gloser- 0/0/0- 4-
PřF:Bi0321Polární biologie rostlin M. Bartákzk 2/0/02+2 4-
PřF:Bi0436Diplomový seminář EBR IV M. Kummerováz 0/2/02 4P
PřF:Bi6130Stresová fyziologie rostlin M. Bartákzk 2/0/02+2 4-
PřF:Bi6130cStresová fyziologie rostlin - cvičení M. Bartákz 0/2/0 projekt možný v kombinaci s přednáškou.2 4-
PřF:Bi8080cMolekulární fyziologie rostlin - cvičení M. Šámalováz 0/2/02 2-
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 3-
69 kreditů

Volitelné předměty

Student si vybírá z nabídky volitelných předmětů MU do celkových 120 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi8240Genetika rostlin J. Řepkovázk 2/0/02+2 1-
PřF:Bi6400Metody molekulární biologie R. Pantůčekzk 3/0/03+2 2-
PřF:Bi4321Terénní cvičení z experimentální biologie rostlin P. Vácziz 0/0/0 3 dny.2 2-
PřF:Bi8004Pokročilá biologie rostlinné buňky M. Pernisovázk 2/0/02+2 2-
PřF:Bi8180cFyziologie a kultivace řas a sinic - cvičení P. Vácziz 0/2/02 2-
17 kreditů