PřF CHBIOF Biofyzikální chemie
Název anglicky: Biophysical Chemistry
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF N-CHE Chemie

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C7001Diplomová práce I P. Lubalz 0/0/33 1P
PřF:C8001Diplomová práce II P. Lubalz 0/0/55 2P
PřF:C9001Diplomová práce III P. Lubalz 0/0/1212 3P
PřF:CA001Diplomová práce IV P. Lubalz 0/0/2020 4P
40 kreditů

Diplomové semináře, školení, exkurze, praxe

Každý akademický rok studia je nutno absolvovat povinný předmět bez kreditového hodnocení C7777 Zacházení s chemickými látkami. Zápočet z tohoto kurzu je udělován na základě úspěšného vykonání testu a je nutnou podmínkou pro vstup do všech předmětů, ve kterých dochází k manipulaci s chemickými látkami (laboratorní cvičení, diplomová práce apod.).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C6950Chemická exkurze S. Jankůz 0/0/0 1 týden.- 2-
PřF:C6960Odborná praxe J. Pinkasz 0/0/0 3 týdny.- 2-
PřF:C7000Oborový seminář I P. Lubalz 0/2/02 1-
PřF:C8000Oborový seminář II P. Lubalz 0/2/02 2-
PřF:C9000Oborový seminář III P. Lubalz 0/2/02 3-
PřF:CA000Oborový seminář IV P. Lubalz 0/2/02 4-
8 kreditů

Jazyková zkouška

Každý student musí před státní závěrečnou zkouškou absolvovat alespoň jeden z uvedených předmětů pokročilé jazykové zkoušky. Na tuto zkoušku se student připravuje buď individuálně, nebo může využít nabídky volitelných předmětů JAC03/JAC04 Angličtina pro chemiky 3/4 či jejich obdoby pro jiné jazyky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 4-
PřF:JF002Pokročilá odborná francouzština - zkouška D. Veškrnovázk 0/0/02 --
PřF:JN002Pokročilá odborná němčina - zkouška P. Chládkovázk 0/0/02 --
PřF:JR002Pokročilá odborná ruština - zkouška M. Ševečkovázk 0/0/02 --
PřF:JS002Pokročilá odborná španělština - zkouška J. Žváčkovázk 0/0/02 --
10 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C5020Chemická struktura P. Brožzk 2/0/02+2 1Z
PřF:C5030Chemická struktura - seminář P. Brožz 0/1/01 1-
PřF:C5060Metody chemického výzkumu P. Táborskýzk 2/0/02+2 1Z
PřF:C6250Metody chemického výzkumu - praktikum P. Táborskýz 0/0/55 2P
PřF:C9920Úvod do kvantové chemie M. Munzarovázk 2/1/03+2 1-
19 kreditů

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C5845Pokročilá biofyzikální chemie - teoretické metody J. Hritzzk 2/1/03+2 1P
PřF:C5846Pokročilá biofyzikální chemie - experimentální metody J. Hritzzk 2/1/03+2 2P
PřF:Bi4020Molekulární biologie J. Šmardazk 3/0/03+2 2-
PřF:C9320Metody biochemického výzkumu Z. Farkaz 0/0/66 1-
PřF:C9930Metody kvantové chemie M. Munzarovázk 2/1/03+2 2-
26 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student si vybírá z nabídky povinně volitelných předmětů tak, aby za celé studium získal celkem alespoň 120 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi5000Bioinformatika R. Pantůčekzk 2/0/02+2 --
PřF:Bi5000cBioinformatika - cvičení J. Damborskýz 0/2/02 --
PřF:C2160Programování v jazyce C pro chemiky M. Wimmerovák 0/2/02+1 --
PřF:C6745Fyzikálně-chemické aspekty elektrochemických metod L. Trnkovázk 2/0/02+2 --
PřF:C7072Bioanalytika II - Analytické metody v klinické praxi J. Havlišzk 2/0/02+2 --
PřF:C7073Bioanalytika I - Biomakromolekuly J. Havlišzk 2/0/02+2 --
PřF:C7410Structure and Reactivity P. Klánzk 2/0/02+2 --
PřF:C7415Structure and Reactivity - seminar P. Klánz 0/1/01 --
PřF:C8140Bioenergetika I. Kučerazk 2/0/02+2 --
PřF:C8150Bioenergetika - seminář I. Kučeraz 0/2/02 --
PřF:C8950NMR - Strukturní analýza R. Marekzk 2/0/02+2 --
PřF:C8953NMR - Strukturní analýza - seminář R. Marekz 0/2/02 --
PřF:C8980Příprava a charakterizace proteinů I - Exprese a purifikace B. Pekárovázk 2/0/02+2 --
PřF:C8980cPříprava a charakterizace proteinů I - cvičení J. Fajkusz 0/2 blok 5 dnů.2 --
PřF:C9100Biosenzory P. Skládalzk 2/0/02+2 --
PřF:C9550Quantum Chemistry and Spectroscopy M. Munzarovázk 2/0/02+2 --
PřF:FA602Strukturní biologie: biofyzikální aspekty K. Kubíčekk 1/0/01+1 --
PřF:F7270Matematické metody zpracování měření D. Munzark 2/1/03+1 --
PřF:F7790Seminář z biofyziky a biofyzikální chemie K. Kubíčekz 2/0/01 --
59 kreditů