Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PřF CHBIOF Biofyzikální chemie
Název anglicky: Biophysical Chemistry
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF N-CHE Chemie

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C7001Diplomová práce I J. Pinkasz 0/0/33 1P
PřF:C8001Diplomová práce II J. Pinkasz 0/0/55 2P
PřF:C9001Diplomová práce III J. Pinkasz 0/0/1212 3P
PřF:CA001Diplomová práce IV J. Pinkasz 0/0/2020 4P
40 kreditů

Diplomové semináře, školení, exkurze, praxe

Každý akademický rok studia je nutno absolvovat povinný předmět bez kreditového hodnocení C7777 Zacházení s chemickými látkami. Zápočet z tohoto kurzu je udělován na základě úspěšného vykonání testu a je nutnou podmínkou pro vstup do všech předmětů, ve kterých dochází k manipulaci s chemickými látkami (laboratorní cvičení, diplomová práce apod.).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C6950Chemická exkurze S. Jankůz 0/0/0 1 týden.- 2-
PřF:C6960Odborná praxe J. Pinkasz 0/0/0 3 týdny.- 2-
PřF:C7000Oborový seminář I J. Pinkasz 0/2/02 1-
PřF:C8000Oborový seminář II J. Pinkasz 0/2/02 2-
PřF:C9000Oborový seminář III J. Pinkasz 0/2/02 3-
PřF:CA000Oborový seminář IV J. Pinkasz 0/2/02 4-
8 kreditů

Jazyková zkouška

Každý student musí před státní závěrečnou zkouškou absolvovat alespoň jeden z uvedených předmětů pokročilé jazykové zkoušky. Na tuto zkoušku se student připravuje buď individuálně, nebo může využít nabídky volitelných předmětů JAC03/JAC04 Angličtina pro chemiky 3/4 či jejich obdoby pro jiné jazyky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 4-
PřF:JF002Pokročilá odborná francouzština - zkouška D. Veškrnovázk 0/0/02 --
PřF:JN002Pokročilá odborná němčina - zkouška P. Chládkovázk 0/0/02 --
PřF:JR002Pokročilá odborná ruština - zkouška M. Ševečkovázk 0/0/02 --
PřF:JS002Pokročilá odborná španělština - zkouška J. Žváčkovázk 0/0/02 --
10 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C5020Chemická struktura P. Brožzk 2/0/02+2 1Z
PřF:C5030Chemická struktura - seminář P. Brožz 0/1/01 1-
PřF:C5060Metody chemického výzkumu P. Táborskýzk 2/0/02+2 1Z
PřF:C6250Metody chemického výzkumu - praktikum P. Táborskýkz 0/0/55 2P
PřF:C9920Úvod do kvantové chemie a elektronové struktury molekul M. Munzarovázk 2/1/03+2 1-
19 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C5845Pokročilá biofyzikální chemie - teoretické metody L. Trnkovázk 2/1/03+2 1P
PřF:C5846Pokročilá biofyzikální chemie - experimentální metody L. Trnkovázk 2/1/03+2 2P
PřF:Bi4020Molekulární biologie J. Doškařzk 3/0/03+2 2-
PřF:C9530Strukturní biochemie L. Žídekzk 2/0/02+2 3-
PřF:C9320Metody biochemického výzkumu O. Janiczekz 0/0/66 1-
PřF:C9930Metody kvantové chemie M. Munzarovázk 1/1/02+2 2-
29 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student si vybírá z nabídky povinně volitelných předmětů tak, aby za celé studium získal celkem alespoň 120 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C8140Bioenergetika I. Kučerazk 2/0/02+2 --
PřF:C8150Bioenergetika - seminář I. Kučeraz 0/2/02 --
PřF:Bi5000Bioinformatika J. Damborskýzk 1/0/02+2 --
PřF:Bi5000cBioinformatika – cvičení J. Damborskýz 0/2/02 --
PřF:C7410Struktura a reaktivita P. Klánzk 2/0/02+2 --
PřF:C7415Struktura a reaktivita - seminář P. Klánz 0/1/01 --
PřF:C7072Bioanalytika II - Analytické metody v klinické praxi J. Havlišzk 2/0/02+2 --
PřF:C9100Biosenzory P. Skládalzk 2/0/02+2 --
PřF:F7790Seminář z biofyziky a biofyzikální chemie J. Humlíčekz 1/01 --
PřF:C9531Strukturní biochemie - seminář L. Žídekz 0/2/02 --
PřF:C9550Pokročilá kvantová chemie a molekulová spektroskopie M. Munzarovázk 2/0/02+2 --
PřF:C8950NMR - Strukturní analýza R. Marekzk 2/0/02+2 --
PřF:C8953NMR - Strukturní analýza - seminář R. Marekz 0/2/02 --
PřF:F7270Matematické metody zpracování měření D. Munzarkz 2/1/03 --
41 kreditů

Další aplikace