PřF RADFY Radiologická fyzika
Název anglicky: Radiological Physics
navazující prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF N-RFY Radiologická fyzika

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:FRFD02Diplomová práce I D. Munzarz 0/0/64 2P
PřF:FRFD03Diplomová práce II D. Munzarz 0/0/106 3P
PřF:FRFD04Diplomová práce III D. Munzarz 0/0/2020 4P
30 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F5320Theoretical concepts of NMR L. Žídekzk 0/0/0 7x 2 hod.1+2 2P
PřF:F6800Úvod do jaderné fyziky a fyziky ionizujícího záření V. Mazánkovázk 4/1/05 1P
PřF:F6801Detekce a měření ionizujícího záření V. Mazánkovázk 2/0/02 1P
PřF:F6802Detekce a měření ionizujícího záření - praktikum V. Mazánkováz 0/2/02 1P
PřF:F7560Modelování metodou Monte Carlo D. Trunecz 1/1/02 1Z
PřF:FR004Neionizující záření v zobrazovacích metodách - přednáška V. Mornsteinzk 1/0/02 1Z
PřF:FRF010Dozimetrie ionizujícího záření K. Katovskýzk 2/1/03 1P
PřF:FRF020Ochrana před ionizujícím zářením K. Katovskýzk 2/1/03 1P
PřF:FRF030Radioterapie I J. Ptáčekzk 2/1/03 2P
PřF:FRF110Instrumentace v RF V. Mazánkováz 0/2/02 2P
PřF:FRF120Rentgenová diagnostika L. Súkupovázk 2/1/03 2P
PřF:FRF130Radioterapie II P. Šlampazk 2/1/03 3P
PřF:FRF140Praxe z radiologické fyziky (radiodiagnostika) L. Súkupováz 0/0/0 2 týdny.4 2P
PřF:FRF210Nukleární medicína J. Ptáčekzk 2/1/03 3P
PřF:FRF220Radiační ochrana ve zdravotnictví a legislativa K. Katovskýzk 2/1/03 3P
PřF:FRFD13Seminář k Diplomové práci II D. Munzarz 0/0/22 3Z
PřF:FRFD14Seminář k diplomové práci III D. Munzarz 0/0/22 4Z
LF:MRBC0111pBiochemie - přednáška H. Paulovázk 2/0/0 30.2 1P
LF:MRFA0411cFarmakologie - cvičení R. Demlováz 0/0.5/0- 4Z
LF:MRFA0411pFarmakologie - přednáška R. Demlovázk 0.5/0/01 4Z
LF:MRFY0311cFyziologie - cvičení P. Babulaz 0/1/01 3P
LF:MRFY0311pFyziologie - přednáška P. Babulazk 2/0/03 3P
LF:MRHE0411pHygiena a epidemiologie - přednáška Z. Derflerová Brázdováz 1/0/01 4Z
PřF:MRIS0211pInformatika a systém řízení jakosti ve zdravotnictví A. Bourekz 2/0/02 2P
LF:MRPA0221pPatologie, Anatomie a fyziologie v zobrazovacích metodách I V. Válekzk 2/0/03 2Z
LF:MRPA0322pPatologie, Anatomie a fyziologie v zobrazovacích metodách II V. Válekzk 2/0/03 3Z
PřF:MRPE0411Zdravotnické právo a etika zdravotnického povolání - přednáška M. Koščíkzk 1/0/01+2 4P
PřF:MRPN0411Praxe z radiologické fyziky (nukleární medicína) J. Ptáčekz 0/0/0 2 týdny.4 4P
LF:MRPP0111cZáklady první pomoci - cvičení M. Kyasováz 0/1/01 1Z
LF:MRPP0111pZáklady první pomoci - přednáška M. Kyasováz 1/0/01 1Z
LF:MRPR0311xPraxe z radiologické fyziky (radioterapie) P. Šlampaz 0/0/0 2 týdny celkem.4 3P
LF:MRRB0411pRadiobiologie - přednáška V. Mornsteinzk 2/0/03 4Z
PřF:MRZA0111pZáklady anatomie - přednáška M. Joukalzk 3/0/03+2 1P
FI:PB130Úvod do digitálního zpracování obrazu P. Matulazk 2/1/03+2 3Z
89 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Jazyk

Každý student musí před státní závěrečnou zkouškou absolvovat alespoň jeden z uvedených předmětů (2 kr.) pokročilé jazykové zkoušky. Pokud student absolvoval zkoušku JA002 již v bakalářském studiu, vybírá z ostatních uvedených jazyků nebo z bloku Volitelných předmětů fakult.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JF002Pokročilá odborná francouzština - zkouška D. Veškrnovázk 0/0/02 --
PřF:JN002Pokročilá odborná němčina - zkouška P. Chládkovázk 0/0/02 --
PřF:JR002Pokročilá odborná ruština - zkouška M. Ševečkovázk 0/0/02 --
PřF:JS002Pokročilá odborná španělština - zkouška J. Žváčkovázk 0/0/02 --
10 kreditů

Volitelné předměty fakult

Student si zapisuje předměty fakulty Lékařské, Přírodovědecké nebo informatiky podle zaměření své diplomové práce, do celkové výše 120 kr. za studium.