PřF CHMATR Materiálová chemie
Název anglicky: Material Chemistry
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF N-CHE Chemie

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C7001Diplomová práce I P. Lubalz 0/0/33 1P
PřF:C8001Diplomová práce II P. Lubalz 0/0/55 2P
PřF:C9001Diplomová práce III P. Lubalz 0/0/1212 3P
PřF:CA001Diplomová práce IV P. Lubalz 0/0/2020 4P
40 kreditů

Diplomové semináře, školení, exkurze, praxe

Každý akademický rok studia je nutno absolvovat povinný předmět bez kreditového hodnocení C7777 Zacházení s chemickými látkami. Zápočet z tohoto kurzu je udělován na základě úspěšného vykonání testu a je nutnou podmínkou pro vstup do všech předmětů, ve kterých dochází k manipulaci s chemickými látkami (laboratorní cvičení, diplomová práce apod.).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C6950Chemická exkurze S. Jankůz 0/0/0 1 týden.- 2-
PřF:C6960Odborná praxe J. Pinkasz 0/0/0 3 týdny.- 2-
PřF:C7000Oborový seminář I P. Lubalz 0/2/02 1-
PřF:C8000Oborový seminář II P. Lubalz 0/2/02 2-
PřF:C9000Oborový seminář III P. Lubalz 0/2/02 3-
PřF:CA000Oborový seminář IV P. Lubalz 0/2/02 4-
8 kreditů

Jazyková zkouška

Každý student musí před státní závěrečnou zkouškou absolvovat alespoň jeden z uvedených předmětů pokročilé jazykové zkoušky. Na tuto zkoušku se student připravuje buď individuálně, nebo může využít nabídky volitelných předmětů JAC03/JAC04 Angličtina pro chemiky 3/4 či jejich obdoby pro jiné jazyky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 4-
PřF:JF002Pokročilá odborná francouzština - zkouška D. Veškrnovázk 0/0/02 --
PřF:JN002Pokročilá odborná němčina - zkouška P. Chládkovázk 0/0/02 --
PřF:JR002Pokročilá odborná ruština - zkouška M. Ševečkovázk 0/0/02 --
PřF:JS002Pokročilá odborná španělština - zkouška J. Žváčkovázk 0/0/02 --
10 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C5020Chemická struktura P. Brožzk 2/0/02+2 1Z
PřF:C5030Chemická struktura - seminář P. Brožz 0/1/01 1-
PřF:C5060Metody chemického výzkumu P. Táborskýzk 2/0/02+2 1Z
PřF:C6250Metody chemického výzkumu - praktikum P. Táborskýz 0/0/55 2P
PřF:C9920Úvod do kvantové chemie M. Munzarovázk 2/1/03+2 1-
19 kreditů

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C6750Materiálová chemie kovů P. Brožzk 2/0/02+2 2P
PřF:C7780Inorganic Materials Chemistry J. Pinkaszk 2/0/02+2 1P
PřF:C8870Syntéza a analýza nových materiálů J. Pinkasz 0/5/05 2-
PřF:C6335Nanočástice J. Sopoušekzk 2/0/02+2 3-
PřF:C6730Fázové rovnováhy J. Sopoušekzk 2/0/02+2 1-
PřF:F7130Mechanické vlastnosti pevných látek D. Munzark 2/0/02+1 1-
PřF:F7460Fyzika pevných látek pro nefyzikální obory J. Humlíčekzk 2/02+2 3-
28 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student si vybírá z nabídky povinně volitelných předmětů tak, aby za celé studium získal celkem alespoň 120 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C4010Inorganic Chemistry III J. Pinkaszk 2/0/02+2 --
PřF:C6170Analýza materiálů - praktikum J. Komárekz 0/0/55 --
PřF:C6320Chemická kinetika J. Sopoušekzk 2/0/02+2 --
PřF:C6330Chemická kinetika - seminář J. Sopoušekz 0/1/01 --
PřF:C6790Hmotnostní spektrometrie P. Brožzk 2/0/02+2 --
PřF:C7740Organokovové sloučeniny M. Nečaszk 2/0/02+2 --
PřF:C8080Analytická elektronová mikroskopie J. Buršíkzk 2/0/02+2 --
PřF:C8880Vybrané metody analýzy pevných látek V. Kanickýzk 1/0/01+2 --
PřF:C8885Supramolekulární chemie C. Mazalzk 2/0/02+2 --
PřF:C8888Nanochemistry J. Pinkaszk 1/01+2 --
PřF:C9906Spektroskopické metody charakterizace nanomateriálů L. Špaňhelzk 2/0/02+2 --
PřF:C9907Koloidní a sol-gelová nanochemie L. Špaňhelzk 2/0/02+2 --
PřF:C9930Metody kvantové chemie M. Munzarovázk 2/1/03+2 --
PřF:C9981Heterogeneous catalysis A. Stýskalíkzk 2/0/02+2 --
PřF:F3180Výboje v plynech M. Černákz 1/1/02 --
PřF:GE091Mineralogie a geochemie Z. Lososzk 2/0/03 --
PřF:G8601RTG difraktometrie J. Cempírekzk 1/1/03 --
61 kreditů