PřF FYZG Fyzická geografie
Název anglicky: Physical Geography
bakalářský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF B-GEK Geografie a kartografie

Společná část (90-120kr.)

Společný univerzitní základ (15 kr.)

K úspěšnému zakončení studia student v bakalářských studijních programech získá 15 kr. z předmětů tzv. Společného univerzitního základu. Mezi tyto kredity se počítají 2 kredity z předmětů sportovních aktivit (TV), 4 kredity za cizí jazyk, a 9 kreditů za předměty společensko-vědního či přírodovědného základu – tzv. CORE předmětů. Aktuální nabídka CORE předmětů je k dispozici zde: https://www.muni.cz/studenti/spolecny-univerzitni-zaklad

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Student povinně zapisuje předměty v minimální celkové hodnotě 9 kreditů za celé bakalářské studium ze základní nabídky Společného univerzitního základu. https://www.muni.cz/studenti/spolecny-univerzitni-zaklad

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušku JASUZ Odborná angličtina - zkouška za 4 kredity. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JASUZOdborná angličtina - zkouška A. Bízková Doleželovázk 0/0/04 --
4 kredity
TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:p978Tělesná výchova – Volejbal R. Vychodilováz 0/2/01 3-
FSpS:p972Tělesná výchova – Pilates A. Kostelníkováz 0/2/01 2-
2 kredity

Bakalářská práce (min 10kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z0003Bakalářská práce 1 P. Dobrovolnýz 0/5/05 5-
PřF:Z0004Bakalářská práce z geografie 2 V. Herberz 0/10/010 6-
PřF:Z0004xBakalářská práce z geografie 2 - odevzdání P. Dobrovolnýz 0/0/0- 6-
15 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z1035Geografický proseminář J. Burianováz 0/1/01 1-
PřF:Z1069Statistické metody a zpracování dat 1 L. Řezníčkováz 1/1/03 1-
PřF:Z0026pFyzická geografie D. Nývltzk 4/0/07 1Z
PřF:Z0026cFyzická geografie - cvičení D. Nývltz 0/1/02 1-
PřF:Z3090pHumánní geografie O. Mulíčekzk 4/0/07 1Z
PřF:Z3090cHumánní geografie - cvičení O. Mulíčekz 0/1/02 1-
PřF:Z0135pÚvod do studia planety Země J. Burianovázk 2/0/04 1Z
PřF:Z0135cÚvod do studia planety Země-cvičení J. Burianováz 0/1/01 1-
PřF:Z2062pGeografická kartografie P. Kubíčekzk 2/0/04 1Z
PřF:Z2062cGeografická kartografie-cvičení P. Kubíčekz 0/1/01 1-
PřF:Z0147Základy regionální geografie J. Trojank 1/1/03 4P
PřF:Z0262Geoinformatika P. Kubíčekzk 1/1/03 2Z
PřF:Z2166Úvod do ekologie a ochrany přírody M. Culekzk 2/1/05 2-
PřF:Z2111Metody fyzickogeografického výzkumu M. Šulc Michalkovák 1/1/03 2P
PřF:Z2211Metody sociálně geografického výzkumu O. Mulíčekk 1/1/03 2P
PřF:Z2069Statistické metody a zpracování dat 2 L. Řezníčkováz 1/1/03 2-
PřF:Z2012Regionální geografie ČR M. Jeřábekzk 4/1/08 2P
PřF:Z3104Geodatabáze K. Staněkz 1/2/03 3-
PřF:Z8108Dálkový průzkum Země K. Tajovskázk 2/1/05 4-
PřF:Z0120Geografické myšlení P. Daněkk 1/1/03 2-
PřF:Z5004Akademické dovednosti 1 J. Burianováz 0/11 5-
PřF:Z8118Tvorba tematických map Z. Stachoňzk 2/2/06 5-
PřF:Z6004Akademické dovednosti 2 J. Burianováz 0/1/01 6-
79 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student si volí předměty celkem za 3 kredity

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:XK010Informační výchova (vědecké informace a jejich vyhledávání) Z. Bochníčekz 0/0/0 e-learning.1 2-
PřF:Z0121Terénní praktikum z fyzické geografie Z. Máčkaz 0/0/0 5 dní.2 2-
PřF:Z0122Terénní praktikum z humánní geografie O. Mulíčekz 0/0/0 5 dnů.2 2-
5 kreditů

Specializační část

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z0059Hydrologie M. Šulc Michalkovázk 2/2/06 3P
PřF:Z0076Meteorologie a klimatologie R. Brázdilzk 2/2/06 3P
PřF:Z0086Pedogeografie J. Burianovázk 2/26 4P
PřF:Z0005Biogeografie J. Divíšekzk 2/2/06 3P
PřF:Z0051Geomorfologie Z. Máčkazk 2/2/06 4P
PřF:Z4066Krajinná ekologie M. Culekzk 2/1/05 4P
PřF:Z0064Regionální geografické případové studie V. Herberz 0/0 5 dní.3 4-
PřF:Z0073Terénní cvičení z geomorfologie, pedogeografie a biogeografie J. Divíšekz 0/0 5 dní.2 4-
PřF:Z0124Terénní cvičení z meteorologie, klimatologie a hydrologie K. Láskaz 0/0 5 dní.2 4-
PřF:Z5151Environmentální rizika biodiverzity K. Brabeczk 2/0/04 5-
46 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok - Fyzická geografie

Nutno splnit alespoň 22 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z0025Ekologie a životní prostředí M. Culekzk 2/1/05 3-
PřF:Z0082Mikroklima a mezoklima K. Láskazk 2/1/05 4-
PřF:Z0109Seminář z fyzické geografie V. Herberk 0/2/03 3-
PřF:Z1313Přírodní hrozby a rizika v krajině - online V. Herberz 1/1/02 3-
PřF:Z5790Krajiny jižní Moravy M. Culekzk 2/1/05 6-
PřF:Z6010Geografie Světového oceánu V. Herberk 2/0/03 4-
PřF:Z6666Životní prostředí České republiky J. Burianovázk 1/1/04 5-
PřF:Z7051Environmentální geografie Z. Máčkazk 2/1/05 5-
PřF:Z8105Mapové zdroje M. Konečnýzk 2/1/05 3-
PřF:Z8109Základy geodézie a GPS K. Tajovskázk 1/2/05 4-
PřF:Z8114Digitální zpracování materiálů DPZ K. Tajovskázk 2/2/06 5-
PřF:ZX511Základy geologie pro geografy D. Nývltzk 2/1/05 2-
53 kreditů