Z1313 Přírodní hrozby a rizika v krajině - online

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
RNDr. Vladimír Herber, CSc. (přednášející)
Garance
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 40 ) || PROGRAM ( N - UCZ )|| PROGRAM ( N - UCZH )|| PROGRAM ( N - UCM )|| PROGRAM ( N - UCB ) || PROGRAM ( N - UCC ) || PROGRAM ( N - UCF )|| PROGRAM ( N - UCFV ) || PROGRAM ( N - UCCH )|| PROGRAM ( N - UCBH )
Předmět je určen hlavně studentům studijních programů Geografie a kartografie a Aplikovaná geografie, ale i dalším zájemcům. Předpokládají se znalosti z fyzické geografie na úrovni předměty Z0026 Fyzická geografie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 180 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 22/180, pouze zareg.: 0/180, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/180
Mateřské obory/plány
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přírodní hrozby patří mezi přírodní procesy, které překročily určitou prahovou hodnotu a negativně se projevují v životě a činnostech lidské společnosti. Stejně jako mezi přírodními procesy, tak i mezi katastrofami existuje vzájemná souvislost. Jedna ovlivňuje druhou, někdy dokonce první katastrofa spustí další. Ke všem katastrofám, jako by jich ještě nebylo dost, přistupují i druhotné účinky související s lidskou činností - požáry, výbuchy plynu, protržení nebo přelití přehradních hrází, vyhubení dobytka, otrávení pastvin a studní, hladomor, epidemie. Cílem předmětu je pochopení příčin vzniku jednotlivých ničivých přírodních procesů, popis jejich průběh, studium vzájemné souvislosti a provázanosti, možnosti a metody předpovědi a předcházení či snížení negativních dopadů.
Výstupy z učení
Student pochopil příčiny vzniku jednotlivých ničivých přírodních procesů, vysvětlí jejich průběh, včetně vzájemné souvislosti a provázanosti. Je seznámen s možnostmi a metodami předpovědi a předcházení či snížení negativních dopadů.
Osnova
 • 1. úvod do problematiky - přírodní hrozby, hazardy a rizika - základní pojmy, členění
 • 2. zemětřesení
 • 3. vulkanismus/sopečné výbuchy
 • 4. sesuvy půdy
 • 5. vlny horka/sucha, studené vpády
 • 6. tornáda, hurikány/ tajfuny, vichřice/bouře
 • 7. říční povodně a záplavy
 • 8. mořské záplavy/povodně, tsunami
 • 9. glaciální hazardy, sněhové bouře/laviny
 • 10. přírodní požáry
 • 11. chemické hazardy, ionizující záření
 • 12. přenosné choroby, biotické/biologické hazardy
 • 13. hodnocení a řízení rizik
 • 14. využití metod DPZ
Literatura
 • KUKAL, Zdeněk. Přírodní katastrofy. Vyd. 2. Praha: Horizont, 1983. 259 s. URL info
 • REICHARDT, Hans. Naturkatastrophen (Orig.) : Přírodní katastrofy. info
 • JAKEŠ, Petr a Jan KOZÁK. Vlny hrůzy : zemětřesení, sopky a tsunami. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 221 s. ISBN 8071067725. info
 • SMITH, Keith. Environmental hazards : assessing risk and reducing disaster. 4th ed. London: Routledge, 2004. xiv, 306. ISBN 0415318033. info
 • BRYANT, Edward. Natural hazards. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. xvi, 312. ISBN 0521537436. info
 • BRÁZDIL, Rudolf, Ladislav BŘEZINA, Petr DOBROVOLNÝ, Martin DUBROVSKÝ, Olga HALÁSOVÁ, Jiří HOSTÝNEK, Kateřina CHROMÁ, Jana JANDERKOVÁ, Zdeněk KALÁB, Kateřina KEPRTOVÁ, Karel KIRCHNER, Oldřich KOTYZA, Oldřich KREJČÍ, Josef KUNC, Jan LACINA, Zdeněk LEPKA, Aleš LÉTAL, Jarmila MACKOVÁ, Zdeněk MÁČKA, Ondřej MULÍČEK, Pavel ROŠTÍNSKÝ, Tomáš ŘEHÁNEK, Daniel SEIDENGLANZ, Daniela SEMERÁDOVÁ, Zbyněk SOKOL, Eva SOUKALOVÁ, Josef ŠTEKL, Miroslav TRNKA, Hubert VALÁŠEK, Antonín VĚŽNÍK, Vít VOŽENÍLEK a Zdeněk ŽALUD. Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku. Brno, Praha, Ostrava: Masarykova universita, Český hydrometeorologický ústav, Ústav geoniky Akademie věd ČR, v.v.i., 2007. 432 s. ISBN 978-80-210-4173-8. info
Výukové metody
on-line kurz - výuka pomocí aplikace Informačního systému MU
Metody hodnocení
Výuka se koná pouze online v prostředí Informačního systému MU formou samostudia. Předmět je ukončen standardně zápočtem při splnění podmínek uvedených v interaktivní osnově - vyplnění všech Odpovědníků, průměrný zisk alespoň 60 % z celkového možného počtu bodů.
Informace učitele
Pro předmět jsou k dispozici učební texty multimediálního charakteru přístupné prostřednictvím počítačové sítě Internet v Informačním systému MU - v Interaktivní osnově předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: možnost prezenční i distanční formy ukončení - volba mezi oběma možnostmi podle "semaforu"
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: Veškerá výuka probíhá online.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/Z1313