Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PřF MBG Molekulární biologie a genetika (jednooborový)
Název anglicky: Molecular Biology and Genetics (jednooborový)
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: PřF N-MBG Molekulární biologie a genetika

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0086Diplomová práce Molekulární biologie a genetika IV R. Veselskáz 0/15/015 4Z
PřF:Bi7018Diplomová práce Molekulární biologie a genetika I R. Veselskáz 0/15/015 1Z
PřF:Bi8018Diplomová práce Molekulární biologie a genetika II R. Veselskáz 0/15/015 2Z
PřF:Bi9015Diplomová práce Molekulární biologie a genetika III R. Veselskáz 0/15/015 3Z
60 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0181Magisterská státní závěrečná zkouška z Molekulární biologie a genetiky J. Doškař- 0/0/0- 4P
PřF:Bi0324Diplomový seminář Molekulární biologie a genetika IV J. Šmardaz 0/2/02 4P
PřF:Bi0580Vývojová genetika J. Doškařzk 2/0/02+2 3P
PřF:Bi7090Molekulární biologie eukaryot J. Šmardazk 2/0/02+2 1P
PřF:Bi7120Molekulární biologie prokaryot J. Doškařzk 2/0/02+2 1P
PřF:Bi7140Molekulární biologie virů V. Růžičkovázk 2/0/02+2 1P
PřF:Bi7250Lékařská genetika a genetické poradenství P. Kuglíkzk 2/0/02+2 2P
PřF:Bi7321Diplomový seminář Molekulární biologie a genetika I J. Šmardaz 0/2/02 1P
PřF:Bi7820Genetika populací P. Lízalzk 2/0/02+2 4P
PřF:Bi8090Genové inženýrství J. Doškařzk 2/0/02+2 2P
PřF:Bi8240Genetika rostlin J. Řepkovázk 2/0/02+2 1P
PřF:Bi8280Genetika živočichů J. Relichovázk 3/0/03+2 2P
PřF:Bi8322Diplomový seminář Molekulární biologie a genetika II J. Šmardaz 0/2/02 2P
PřF:Bi9323Diplomový seminář Molekulární biologie a genetika III J. Šmardaz 0/2/02 3P
PřF:C7777Zacházení s chemickými látkami J. Literákz 0/0/0 2 hodiny školení autorizovanou osobou.- 1P
45 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Pokročilý cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JF002Pokročilá odborná francouzština - zkouška D. Veškrnovázk 0/0/02 --
PřF:JN002Pokročilá odborná němčina - zkouška P. Chládkovázk 0/0/02 --
PřF:JR002Pokročilá odborná ruština - zkouška M. Ševečkovázk 0/0/02 --
PřF:JS002Pokročilá odborná španělština - zkouška J. Žváčkovázk 0/0/02 --
10 kreditů
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi7311Praktikum z molekulární biologie prokaryot R. Pantůčekz 0/2/02 1P
PřF:Bi7312Praktikum z molekulární biologie eukaryot J. Šmardaz 0/2/02 1P
PřF:Bi7820cPraktikum z genetiky populací P. Lízalz 0/2/02 4P
PřF:Bi7891Laboratorní seminář Oddělení genetiky a molekulární biologie J. Doškařz 0/11 1P
PřF:Bi8120Aplikovaná buněčná biologie R. Veselskázk 2/02+2 4P
PřF:Bi8312Praktikum z molekulární biologie virů V. Růžičkováz 0/2/02 2P
PřF:Bi8313Praktikum z genového inženýrství R. Pantůčekz 0/2/02 2P
PřF:Bi9325Molekulární genetika člověka J. Doškařzk 2/0/02+2 3P
PřF:Bi9350Imunogenetika a imunogenomika P. Hořínzk 3/03+2 3P
PřF:Bi9910Molekulární biologie nádorů J. Šmardazk 2/0/02+2 2P
28 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0001Příběhy vědy: rakovina J. Šmardak 1/0 jednou za týden 1 hodina.1+1 --
PřF:Bi0124Forenzní genetika E. Drozdovázk 2/0/02+2 --
PřF:Bi0952Bioetika - seminář R. Veselskák 0/2/1 online předmětová diskuse.3+1 --
PřF:Bi0953Bioetika pro pokročilé R. Veselskák 0/1/01+1 --
PřF:Bi0954Bioetika - kazuistiky online R. Veselskák 0/0/2 online výuka.2+1 --
PřF:Bi2800Popularizace a komunikace vědy a výzkumu v praxi P. Lízalk 1/1/02+1 --
PřF:Bi5130Základy práce s lidskou aDNA E. Drozdovázk 2/0/02+2 --
PřF:Bi5180Genetika kvantitativních znaků T. Urbanzk 2/0/02+2 --
PřF:Bi7015Chemické vlastnosti, struktura a interakce nukleových kyselin J. Šmardazk 2/0/02+2 --
PřF:Bi7016Chemie nukleových kyselin - cvičení J. Šmardaz 0/1/01 --
PřF:Bi7240Aplikovaná genetika a šlechtění rostlin J. Řepkovázk 2/02+2 --
PřF:Bi7401Zaměření a zpracování diplomové práce P. Lízalz 2/13 --
PřF:Bi7420Moderní metody pro analýzu genomu J. Šmardak 1/01+1 --
PřF:Bi8150Evoluční biologie M. Macholánzk 3/0/03+2 --
PřF:Bi8241Praktikum z genetiky rostlin J. Řepkováz 0/2/02 --
PřF:Bi8350Evoluční genomika J. Relichovázk 2/0/02+2 --
PřF:Bi8360Molekulární diagnostika mikroorganismů J. Doškařzk 2/02+2 --
PřF:Bi8440Základy klinické onkologie R. Veselskázk 2/0/02+2 --
PřF:Bi8670Principy rostlinných biotechnologií M. Bartákzk 2/0/02+2 --
PřF:Bi8790Molekulární embryologie M. Buchtovázk 2/0/02+2 --
PřF:Bi8870Mechanismy buněčné smrti A. Hyršlová Vaculovázk 2/0/02+2 --
PřF:Bi9260Buněčná a molekulární neurobiologie J. Šmardazk 2/02+2 --
PřF:Bi9310Úvod do kvantitativní RT-PCR J. Šmardazk 2/0/0 v týdenním bloku.2+2 --
PřF:Bi9310cÚvod do kvantitativní RT-PCR - cvičení J. Šmardaz 0/2/0 v týdenním bloku.2 --
PřF:Bi9903Vývojová biologie živočichů V. Bryjazk 2/0/02+2 --
PřF:Bi9906Výjezdní seminář vývojové biologie V. Bryjak 2/0/02+1 --
PřF:Bi9915Speciální seminář z biologie nádorů J. Šmardak 0/1/01+1 --
PřF:C7188Úvod do molekulární medicíny O. Slabýzk 2/0/02+2 --
PřF:C7189Úvod do molekulární medicíny - cvičení O. Slabýz 0/0/33 --
PřF:C7490Molekulární diagnostika vrozených poruch J. Fajkuszk 1/0/01+2 --
PřF:C9041Struktura a funkce eukaryotických chromozomů J. Hejátkozk 2/0/02+2 --
104 kreditů

Další aplikace