PřF NANK Fyzika – nanotechnologie
Název anglicky: Physics – nanotechnology
bakalářský kombinovaný jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF B-NAN Fyzika – nanotechnologie

Společný univerzitní základ (15 kr.)

K úspěšnému zakončení studia student v bakalářských studijních programech získá 15 kr. z předmětů tzv. Společného univerzitního základu. Mezi tyto kredity se počítají 2 kredity z předmětů sportovních aktivit (TV), 4 kredity za cizí jazyk, a 9 kreditů za předměty společensko-vědního či přírodovědného základu – tzv. CORE předmětů. Aktuální nabídka CORE předmětů je k dispozici zde: https://www.muni.cz/studenti/spolecny-univerzitni-zaklad

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Student povinně zapisuje předměty v minimální celkové hodnotě 9 kreditů za celé bakalářské studium ze základní nabídky Společného univerzitního základu. https://www.muni.cz/studenti/spolecny-univerzitni-zaklad

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušku JASUZ Odborná angličtina - zkouška za 4 kredity. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JASUZOdborná angličtina - zkouška A. Bízková Doleželovázk 0/0/04 --
4 kredity

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Volitelné předměty

Studenti si zapisují volitelné předměty tak, aby spolu s povinnými předměty, povinně volitelnými předměty, bakalářskými pracemi a společným základem získali během celého bakalářského studia alespoň 180 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi1700Buněčná biologie R. Veselskázk 2/0/02+2 3-
PřF:C1600Základní praktikum z chemie M. Nečasz 0/4/04 2-
PřF:C7080Lasery v analytické chemii K. Novotnýzk 2/0/02+2 5-
PřF:E0220Hmotnostní spektrometrie Z. Šimekzk 2/0/02+2 4-
PřF:F1031Matematika o krok napřed J. Musilováz 2/02 1-
PřF:F1032Mechanika a molekulová fyzika: cvičení plus J. Musilováz 0/22 1-
PřF:F1080Demonstrační experimenty k základnímu kurzu fyziky 1 P. Konečnýk 1/01+1 1-
PřF:F1400aÚlohy z programování J. Humlíčekz 0/1/01 1-
PřF:F1410Technické praktikum P. Sťahelz 0/2/02 1-
PřF:F1421Základní matematické metody ve fyzice 1 J. Musilovázk 3/0/03+2 1-
PřF:F1422Početní praktikum 1 P. Kurfürstzk 0/3/03 1-
PřF:F2130Fyzika v živé přírodě Z. Bochníčekk 2/0/02+1 4-
PřF:F2400Technické praktikum 2 P. Sťahelz 0/2/02 2-
PřF:F3250Moderní témata ve fyzice kondenzovaných látek J. Humlíčekk 2/0/01+1 3-
PřF:F3300Řízení experimentu počítačem Z. Navrátilz 2/0/02 5-
PřF:F3380Analytické metody v nanotechnologiích M. Černákzk 2/0/02+2 5-
PřF:F4120Teoretická mechanika T. Tyczk 2/2/03+2 3-
PřF:F4230Úvod do fyziky vysokých frekvencí V. Kudrlez 2/0/02 4-
PřF:F4250Aplikace elektroniky P. Konečnýz 1/2/02 4-
PřF:F4280Technologie depozice tenkých vrstev a povrchových úprav L. Zajíčkovák 2/1/03+1 4-
PřF:F4900Transfer technologií a patentové právo M. Černákk 1/02 4-
PřF:F5055Bakalářské repetitorium 1 J. Musilovák 1/1/03 5-
PřF:F5060Atomová a molekulová spektroskopie Z. Navrátilzk 2/2/04+2 5-
PřF:F5151Fyzikální praktikum 4 P. Dvořákz 0/3/03 5-
PřF:F5180Měřicí technika P. Sťahelz 2/0/02 5-
PřF:F5330Základní numerické metody J. Chaloupkaz 1/1/03 5-
PřF:F5900Fyzika ve firmě D. Kováčikz 2/0/02 6-
PřF:F6055Bakalářské repetitorium 2 J. Musilovák 1/1/03 6-
PřF:F6122Základy fyziky pevných látek - seminář M. Meduňaz 0/1/01 6-
PřF:F6150Pokročilé numerické metody J. Chaloupkak 2/1/03+1 6-
PřF:F6210Aplikace a experimentální demonstrace holografie I. Ohlídalk 2/0/02+1 6-
PřF:F6450Vakuová fyzika 2 P. Slavíčekzk 2/0/02+2 3-
PřF:F8510Fyzika biopolymerů R. Váchazk 2/0/02+2 6-
PřF:F8632Fyzikální principy přístrojů kolem nás Z. Bochníčekk 2/0/01+1 2-
101 kreditů

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Bakalářská práce 1

Student si zapisuje jeden z předmětů "Bakalářská práce 1".

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F5601EBakalářská práce 1 D. Trunecz 0/0/010 5-
PřF:F5601KBakalářská práce 1 J. Humlíčekz 0/0/010 5-
PřF:F5601TBakalářská práce 1 R. von Ungez 0/0/010 5-
30 kreditů

Bakalářská práce 2

Student si zapisuje jeden z předmětů "Bakalářská práce 2".

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F6250EBakalářská práce 2 D. Trunecz 0/0/010 6-
PřF:F6250KBakalářská práce 2 J. Humlíčekz 0/0/010 6-
PřF:F6250TBakalářská práce 2 R. von Ungez 0/0/010 6-
30 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Student si během studia postupně zapisuje všechny povinné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C1800Chemie pro fyzikální obory M. Munzarovázk 3/1/03+2 4-
PřF:C7777Zacházení s chemickými látkami J. Literákz 0/0/0 2 hodiny školení autorizovanou osobou.- 1-
PřF:F1030Mechanika J. Musilovázk 3/2/04+2 1Z
PřF:F1050Termika a molekulová fyzika A. Lacinazk 2/1/02+2 1Z
PřF:F1610Úvod do fyzikálních měření Z. Bochníčekz 0/1/01 1Z
PřF:F1711Matematika 1 P. Musilovázk 3/3/04+2 1-
PřF:F2050Elektřina a magnetismus D. Truneczk 4/2/05+3 2Z
PřF:F2180Fyzikální praktikum 1 Z. Navrátilz 0/3/05 2-
PřF:F2712Matematika 2 P. Musilovázk 4/3/06+2 2-
PřF:F3060Kmity, vlny, optika V. Holýzk 4/2/06+2 3Z
PřF:F3180Výboje v plynech M. Černákz 1/1/02 3P
PřF:F3200Fyzika materiálů a tenkých vrstev P. Vašinak 3/1/03+1 3P
PřF:F3240Fyzikální praktikum 2 J. Novákz 0/3/05 3-
PřF:F3370Úvod do nanotechnologií P. Součekk 2/0/02+1 1P
PřF:F3390Výroba mikro a nanostruktur O. Jašekzk 2/0/02+2 5P
PřF:F3712Matematika 3 P. Musilovázk 2/2/04+2 3-
PřF:F4050Úvod do fyziky mikrosvěta V. Kudrlezk 4/2/05+3 4Z
PřF:F4160Vakuová fyzika 1 P. Slavíčekzk 2/1/02+2 2P
PřF:F4210Fyzikální praktikum 3 P. Dvořákz 0/3/05 4-
PřF:F5030Základy kvantové mechaniky J. Chaloupkazk 3/2/04+2 5Z
PřF:F5090Elektronika (2a) P. Sťahelzk 2/1/02+2 4P
PřF:F5170Úvod do fyziky plazmatu Z. Bonaventurazk 2/1/02+2 5P
PřF:F6082Termodynamika a statistická fyzika A. Lacinazk 2/1/04 6-
PřF:F6121Základy fyziky pevných látek V. Holýzk 2/1/02+2 6P
PřF:F6270Praktikum z elektroniky (1a) P. Sťahelz 0/3/05 4-
PřF:F6540Základy technologie výroby polovodičů P. Mikulíkk 3/0/03+1 3-
PřF:FSB08Státní zkouška Bc., Nanotechnologie P. Vašina- 0/0/0- 6-
123 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Je třeba absolvovat alespoň jeden z uvedených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F1222C++ pro fyziky J. Vohánkaz 0/2/02 1-
PřF:F1400Programování P. Mikulíkz 1/2/03 1-
PřF:F4500Python pro fyziky F. Hrochk 1/2/03+1 1-
FI:IB111Základy programování N. Benešzk 2/2/25+2 1-
16 kreditů