F1410 Technické praktikum

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Sťahel, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Pavel Sťahel, Ph.D.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Pavel Sťahel, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Úkolem předmětu je prakticky seznámit studenty se základními laboratorními pracemi. V praktiku si studenti zkusí jednoduché práce s kovem, Al profily i dalšími materiály. Součástí praktika jsou základy technického kreslení a také zhotovení jednoduchého elektronického přístroje.
Výstupy z učení
Student po absolvování praktika schopen samostatně provádět jednoduché mechanické práce s kovem, Al profily i dalšími materiály. Studenti se nauč základům technického kreslení a také po zhotovení jednoduchého elektronického přístroje budou umět vyrobit jednoduché elektronické obvody, dozví se, kde koupit elektronické součástky, naučí se pájet.
Osnova
  • 1.Práce s momentovou vrtačkou. 2.Řezání, pilování, ohýbání plechu, pájení. Vystřihnutí jednoduchého tvaru, zhotovení krabičky. 3 práce s Al profily 4.Seznámení se základy technického kreslení.5.Elektronické práce. Zadání jednoduchého elektronického zapojení, vytvoření plošného spoje, zapájení součástek, oživování.
Literatura
  • Zajímavá zapojení - inspirace konstruktérům - 1.-4. díl, Humlhans Jan, BEN , ISBN 80-7300-150-0
Výukové metody
praktická výuka ve specializovaných dílnách
Metody hodnocení
Praktické práce v dílnách a laboratoři. Předmět je ukončen zápočtem uděleným na základě aktivní účasti.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/F1410