PřF GEPRO Genomika a Proteomika
Název anglicky: Genomics and Proteomics
navazující prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF N-BIC Biochemie

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C8210Diplomová práce II (BC) P. Skládalz 0/0/1010 2P
PřF:C9300Diplomová práce I (BC) P. Skládalz 0/0/55 1P
PřF:C9310Diplomová práce III (BC) P. Skládalz 0/0/1010 3P
PřF:CA340Diplomová práce IV (BC) P. Skládalz 0/0/2525 4P
50 kreditů

Povinné předměty

Každý akademický rok studia je nutno absolvovat povinný předmět bez kreditového hodnocení C7777 Zacházení s chemickými látkami zakončený zápočtem. Absolvování předmětu C7777 je nutnou podmínkou pro vstup do všech předmětů, ve kterých dochází k manipulaci s chemickými látkami, tzn. laboratorní cvičení, diplomová práce apod.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C6215Pokročilá biochemie a její metody I. Kučerazk 2/0/04 1P
PřF:C7010Oborový seminář z biochemie I J. Lochmanz 0/2/02 1P
PřF:C8010Oborový seminář z biochemie II T. Kašparovskýz 0/2/02 2P
PřF:C9002Oborový seminář z biochemie III M. Mandlz 0/2/02 3P
PřF:CA010Oborový seminář z biochemie IV M. Mandlz 0/2/02 4P
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 4-
14 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Volitelné předměty

Student si zapisuje předměty tak, aby za celé studium získal alespoň 120 kreditů.

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C9041Struktura a funkce eukaryotických chromozomů J. Fajkuszk 2/0/02+2 2Z
PřF:CG010Proteomika J. Havlišzk 2/0/02+2 1Z
PřF:CG020Genomika J. Hejátkozk 2/0/02+2 1Z
PřF:CG030Struktura a funkce proteinových komplexů J. Palečekzk 2/02+2 2Z
PřF:CG080Metody v genomice J. Fajkuszk 2/0/02+2 2Z
PřF:CG090Metody v proteomice Z. Zdráhalzk 2/0/02+2 2Z
PřF:CZMGPStátní závěrečna magisterská zkouška z oboru Genomika a proteomika Z. GlatzSZk 0/0/0- 4-
24 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student je povinen z výběru povinně volitelných předmětů získat minimálně 16 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi5130Základy práce s lidskou aDNA E. Drozdovázk 2/0/02+2 3P
PřF:Bi9690enSynthetic Biology K. Říhazk 2/0/02+2 3P
PřF:C2135Bioinformatika v praxi L. Malinovskák 0/2/02+1 2P
PřF:C2138Pokročilá bioinformatika M. Wimmerovázk 2/0/02+2 4P
PřF:C2139Pokročilá bioinformatika - seminář M. Wimmerováz 0/1/01 4P
PřF:C7015Chemické vlastnosti, struktura a interakce nukleových kyselin M. Fojtazk 2/0/04+2 3P
PřF:C7175DNA diagnostika O. Šerýzk 2/0/04 2P
PřF:C7230Fluorescenční metody ve vědách o životě - cesta od molekuly k buňce C. Hofrzk 2/0/02+2 1P
PřF:C7250Charakterizace proteinů hmotnostní spektrometrií Z. Zdráhalk 1/0/01+1 3P
PřF:C7301Základy genomiky - cvičení J. Hejátkok 0/0/33 1P
PřF:C7350Charakterizace proteinů hmotnostní spektrometrií - cvičení Z. Zdráhalz 0/1/01 3P
PřF:C7490Molekulární diagnostika vrozených poruch J. Fajkuszk 1/0/01+2 1P
PřF:C7872Aplikovaná biostatistika M. Mandlzk 2/0/04 3P
PřF:C8302Základy proteomiky - cvičení J. Hejátkok 0/0/33 2P
PřF:C8545Vývojová biologie J. Hejátkozk 2/0/02+2 4P
PřF:C8980Příprava a charakterizace proteinů I - Exprese a purifikace B. Pekárovázk 2/0/02+2 2P
PřF:CB070Proteinová krystalografie J. Marekzk 1/0/01+2 3P
57 kreditů