PřF GEPRO Genomika a Proteomika
Název anglicky: Genomics and Proteomics
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF N-BIC Biochemie

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C9041Struktura a funkce eukaryotických chromozomů J. Fajkuszk 2/0/02+2 2Z
PřF:CG010Proteomika J. Havlišzk 2/0/02+2 1Z
PřF:CG020Genomika J. Hejátkozk 2/0/02+2 1Z
PřF:CG030Struktura a funkce proteinových komplexů J. Palečekzk 2/02+2 2Z
PřF:CG080Metody v genomice J. Fajkuszk 2/0/02+2 2Z
PřF:CG090Metody v proteomice Z. Zdráhalzk 2/0/02+2 2Z
PřF:CZMGPStátní závěrečna magisterská zkouška z oboru Genomika a proteomika Z. Glatz- 0/0- 4-
24 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student je povinen si zapsat minimálně 12 kreditů z výběru povinně volitelných předmětů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi5000Bioinformatika R. Pantůčekzk 2/0/02+2 3P
PřF:Bi9060Bioinformatika II – proteiny J. Damborskýk 1/0/01+1 3P
PřF:Bi9061Bioinformatika – cvičení J. Damborskýz 0/2/02 3P
PřF:C7301Základy genomiky - cvičení J. Hejátkok 0/0/33 1P
PřF:C7870Biometrika M. Mandlzk 2/0/02+2 3P
PřF:C8302Základy proteomiky - cvičení J. Hejátkok 0/0/33 2P
PřF:C8545Vývojová biologie J. Hejátkozk 2/0/02+2 4P
22 kreditů

Volitelné předměty

Student si zapisuje volitelné předměty až do výše 20 kreditů.

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C8210Diplomová práce II (BC) P. Skládalz 0/0/1010 2P
PřF:C9300Diplomová práce I (BC) P. Skládalz 0/0/55 1P
PřF:C9310Diplomová práce III (BC) P. Skládalz 0/0/1010 3P
PřF:CA340Diplomová práce IV (BC) P. Skládalz 0/0/2525 4P
50 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C6215Pokročilá biochemie a její metody I. Kučerazk 2/0/04 1P
PřF:C7010Oborový seminář z biochemie I J. Lochmanz 0/2/02 1P
PřF:C8010Oborový seminář z biochemie II T. Kašparovskýz 0/2/02 2P
PřF:C9002Oborový seminář z biochemie III M. Mandlz 0/2/02 3P
PřF:CA010Oborový seminář z biochemie IV M. Mandlz 0/2/02 4P
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 4P
14 kreditů

Povinně-volitelné předměty