Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
PřF MATV Aplikovaná matematika (vedlejší)
Název anglicky: Applied Mathematics (vedlejší)
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PřF N-APM Aplikovaná matematika

Povinné předměty (P+PV 40 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M5170Matematické programování R. Šimon Hilscherzk 2/1/03+2 3-
PřF:M6444Stochastické modely markovského typu S. Katinazk 2/1/03+2 --
PřF:M7222Zobecněné lineární modely S. Katinazk 2/2/04+2 1-
PřF:M7986Statistická inference I S. Katinazk 2/24+2 1-
PřF:MF002Stochastická analýza S. Katinazk 2/24+2 2-
28 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M0122Časové řady II S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:M6444Stochastické modely markovského typu S. Katinazk 2/1/03+2 --
PřF:M6868Spojité deterministické modely II Z. Pospíšilk 2/2/04+1 --
PřF:M7116Maticové populační modely Z. Pospíšilk 2/02+1 --
PřF:M7777 -- 0/0- --
PřF:M7960Dynamické systémy J. Kalaszk 2/2/04+2 --
PřF:M7985Analýza přežití S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:M8751Pokročilé regresní modely I S. Katinazk 2/24+2 --
PřF:M8752Pokročilé regresní modely II S. Katinazk 2/24+2 --
PřF:M8986Statistická inference II S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:M9121Časové řady I S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:M9211Bayesovské metody S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:M9301Matematická ekonomie J. Pasekak 2/1/03+1 --
PřF:M9750Robustní a neparametrické statistické metody S. Katinazk 2/24+2 --
PřF:M9DM2Data mining II M. Kolářzk 2/2/04+2 --
PřF:MF004Matematické modely ve financích I. Horovázk 2/0/02+2 --
81 kreditů