PřF CHEMIE Chemie
Název anglicky: Chemistry
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF B-CHE Chemie

Společná část (90-120kr.)

Společný univerzitní základ (15 kr.)

K úspěšnému zakončení studia student v bakalářských studijních programech získá 15 kr. z předmětů tzv. Společného univerzitního základu. Mezi tyto kredity se počítají 2 kredity z předmětů sportovních aktivit (TV), 4 kredity za cizí jazyk, a 9 kreditů za předměty společensko-vědního či přírodovědného základu – tzv. CORE předmětů. Aktuální nabídka CORE předmětů je k dispozici zde: https://www.muni.cz/studenti/spolecny-univerzitni-zaklad

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Student povinně zapisuje předměty v minimální celkové hodnotě 9 kreditů za celé bakalářské studium ze základní nabídky Společného univerzitního základu. https://www.muni.cz/studenti/spolecny-univerzitni-zaklad

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušku JASUZ Odborná angličtina - zkouška za 4 kredity. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JASUZOdborná angličtina - zkouška A. Bízková Doleželovázk 0/0/04 --
4 kredity
TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min 10kr.)

Student si volí téma bakalářské práce z nabídky průběžně aktualizované v rozpisech témat v IS. Na začátku 4. semestru studenti povinně absolvují blokovou přednášku C6005, kde jednotlivá témata představí školitelé Ústavu chemie a případně dalších pracovišť MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C6005Projekty a bakalářské práce M. Nečasz blokově - začátkem semestru- 4-
PřF:C6013Bakalářská práce z chemie M. Nečasz 0/0/1010 6P
10 kreditů

Povinné předměty

Matematicko-fyzikální základ
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M1010Matematika I Z. Došlázk 3/0/03+2 1-
PřF:M1020Matematika I - seminář Z. Došláz 0/3/03 1-
PřF:M2010Matematika II Z. Došlázk 2/0/02+2 2-
PřF:M2020Matematika II - seminář Z. Došláz 0/2/02 2-
PřF:F1240Fyzika pro chemiky I Z. Bochníčekzk 2/0/02+2 1-
PřF:F1241Fyzika pro chemiky I, seminář Z. Bochníčekz 0/1/01 1-
PřF:F2090Fyzika pro chemiky II P. Mikulíkzk 3/0/03+2 2-
PřF:F2091Fyzika pro chemiky II, seminář P. Mikulíkz 0/1/01 2-
25 kreditů
Základní chemické kurzy
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C1020Obecná chemie J. Pinkaszk 4/0/04+2 1Z
PřF:C1040Obecná chemie - seminář J. Pinkasz 0/2/02 1-
PřF:C1061Anorganická chemie I A. Stýskalíkzk 2/0/02+2 1Z
PřF:C2062Anorganická chemie II Z. Moraveczk 2/0/02+2 2Z
PřF:C2021Organická chemie I K. Paruchzk 2/0/02+2 2Z
PřF:C3050Organická chemie II K. Paruchzk 2/0/02+2 3Z
PřF:C4660Fyzikální chemie I M. Munzarovázk 2/0/02+2 2Z
PřF:C4020Fyzikální chemie II D. Hegerzk 2/0/02+2 3Z
PřF:C3100Analytická chemie I V. Kanickýzk 2/0/02+2 3Z
PřF:C4050Analytická chemie II P. Lubalzk 2/0/02+2 4Z
PřF:C3181Biochemie I P. Skládalzk 2/0/02+2 3-
PřF:C4182Biochemie II P. Skládalzk 2/0/02+2 4-
48 kreditů
Praktika
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C1100Laboratorní technika S. Jankůz 0/0/66 3P
PřF:C3120Analytická chemie - praktikum P. Lubalz 0/0/22 4P
8 kreditů
Ostatní
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C3705Správná laboratorní praxe v chemické laboratoři M. Farkovázk 1/0/01+2 4P
3 kredity

Povinně volitelné předměty

Student si vybírá z nabídky povinně volitelných předmětů tak, aby za předměty společné části studijního programu získal celkem alespoň 120 kreditů.

Semináře k základním chemickým kurzům
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C1062Anorganická chemie I - seminář A. Stýskalíkz 0/1/01 1-
PřF:C2070Anorganická chemie II - seminář Z. Moravecz 0/1/01 2-
PřF:C2022Organická chemie I - seminář S. Jankůz 0/2/02 2-
PřF:C3055Organická chemie II - seminář S. Jankůz 0/2/02 3-
PřF:C3150Fyzikální chemie I - seminář H. Semrádz 0/2/02 2-
PřF:C4040Fyzikální chemie II - seminář H. Semrádz 0/2/02 3-
PřF:C3110Analytická chemie I - seminář V. Kanickýz 0/1/01 3-
PřF:C6160Analytická chemie II - seminář P. Lubalz 0/2/02 4-
PřF:C3190Biochemie I - seminář Z. Farkaz 0/1/01 3-
PřF:C4200Biochemie II - seminář Z. Farkaz 0/1/01 4-
15 kreditů
Ostatní
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C2170Statistické metody v chemii D. Hegerzk 1/2/03+2 6-
PřF:C3200Chemická literatura C. Mazalzk 1/0/01+2 5-
PřF:C3706Správná laboratorní praxe v chemické laboratoři - cvičení M. Farkováz 0/2/02 4-
PřF:C5000Samostatný projekt z chemie M. Nečasz 0/0/55 5-
PřF:F2210Fyzikální praktikum pro nefyzikální obory Z. Bochníčekz 0/0/33 2-
18 kreditů

Povinné a povinně volitelné předměty nad rámec společné části

Povinné předměty

Přednášky
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C5040Jaderná chemie J. Křivohlávekzk 2/0/02+2 5-
PřF:C4120Makromolekulární chemie V. Šindelářzk 2/0/02+2 5-
PřF:E1220Environmental Pollutants J. Klánovázk 2/0/02+2 5-
12 kreditů
Praktika
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C2200Chemická syntéza - praktikum S. Jankůz 0/0/88 4P
PřF:C5160Fyzikální chemie - praktikum J. Sopoušekz 0/0/55 5P
PřF:C5190Instrumentální analytická chemie - praktikum M. Farkováz 0/0/55 5P
18 kreditů

Povinně volitelné předměty

Za povinně volitelné předměty nadstavbové části studijního plánu je třeba získat alespoň 15 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C8700Technologie chemických výrob V. Šindelářzk 2/0/02+2 4-
PřF:C9500Užitá chemie R. Kopeckák 2/0/02+1 5-
PřF:E4070Základy toxikologie pro přírodovědce K. Hilscherovázk 2/0/02+2 6-
PřF:C4220Biochemie - laboratorní cvičení J. Lochmanz 0/0/77 4-
PřF:C6020Jaderná chemie - praktikum J. Příhodaz 0/0/33 6-
PřF:E1020Soft-skills I - Počítačová gramotnost P. Šebejz 0/1/01 5-
PřF:E2020Soft-skills II - Informační gramotnost P. Šebejz 0/1/01 6-
PřF:E3020Soft-skills III - Vědecké myšlení P. Šebejz 0/1/01 5-
PřF:E4020Soft-skills IV - Prezentační dovednosti J. Uríkz 0/1/01 6-
PřF:E6050Osud toxických látek v prostředí P. Šebejzk 2/0/02+2 6-
PřF:E6051Osud toxických látek v prostředí - cvičení P. Šebejz 0/1/01 6-
PřF:C2133Úvod do chemoinformatiky R. Svobodovázk 2/0/02+2 6-
PřF:GE091Mineralogie a geochemie Z. Lososzk 2/0/03 5-
FI:PB029Elektronická příprava dokumentů P. Sojkazk 2/1/03+2 5-
42 kreditů

Volitelné předměty

Student si dále vybírá z nabídky volitelných předmětů Přírodovědecké fakulty MU tak, aby za celé studium získal celkem alespoň 180 kreditů.