PřF EPIDM Epidemiologie a modelování
Název anglicky: Epidemiology and modeling
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF B-MBB Matematická biologie a biomedicína

Společná část (90-120kr.)

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Student si zapisuje volitelné předměty ze základní nabídky Společného univerzitního základu až do výše 11 kreditů.
https://muni.cz/go/univerzitní základ

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušky JA001 Odborná angličtina - zkouška (bakalářské studium) a JA002 Pokročilá odborná angličtina – zkouška (magisterské studium). Zkoušku JA002 může student splnit už v bakalářském studiu. V tom případě nemusí skládat zkoušku JA001. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA001Odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
4 kredity
TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min 10kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:E5012Bakalářská práce z matematické biologie a biomedicíny I L. Dušekz 0/5/05 5Z
PřF:E5013Seminář k bakalářské práci z Matematické biologie a biomedicíny L. Dušekz 0/2/01 5Z
PřF:E6012Bakalářská práce z matematické biologie a biomedicíny II L. Dušekz 0/5/05 6Z
PřF:E6013Seminář k bakalářské práci z Matematické biologie a biomedicíny L. Dušekz 0/2/01 6Z
12 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi1700Buněčná biologie R. Veselskázk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi3060Obecná genetika P. Kuglíkzk 3/0/03+2 1Z
PřF:Bi4010Základy molekulární biologie J. Doškařzk 2/0/02+2 2Z
PřF:Bi6790Biologie živočichů M. Váchazk 2/0/02+2 4Z
PřF:C7777Zacházení s chemickými látkami J. Literákz 0/0/0 2 hodiny školení autorizovanou osobou.- 1-
PřF:E1020Soft-skills I - Počítačová gramotnost P. Šebejz 0/1/01 1-
PřF:E1041Úvod do matematické biologie a biomedicíny I T. Pavlíkz 0/1/01 1-
PřF:E1051Úvod do matematické biologie a biomedicíny II T. Pavlíkz 1/0/01 2-
PřF:E2020Soft-skills II - Informační gramotnost P. Šebejz 0/1/01 2-
PřF:C3580Biochemie P. Bouchalzk 3/0/03+2 3-
PřF:E3011Algoritmizace a programování D. Schwarzk 2/2/04+1 2P
PřF:E3020Soft-skills III - Vědecké myšlení P. Šebejz 0/1/01 3-
PřF:E5046Biostatistika pro matematickou biologii a biomedicínu T. Pavlíkzk 2/1/03+2 4P
PřF:E6090Bakalářská státní závěrečná zkouška z Matematické biologie a biomedicíny L. Dušek- 0/0/0- 6Z
PřF:E7491Regresní modelování T. Pavlíkzk 2/13+2 6P
PřF:E8600Vícerozměrné metody J. Jarkovskýzk 2/1/03+2 5P
PřF:E8600cVícerozměrné metody - cvičení J. Jarkovskýz 0/1/01 5-
PřF:M1101Matematická analýza I P. Hasilzk 4/2/06+3 1Z
PřF:M1111Lineární algebra a geometrie I M. Čadekzk 2/2/04+2 1Z
PřF:M2100Matematická analýza II R. Šimon Hilscherzk 4/2/06+3 2Z
PřF:M2110Lineární algebra a geometrie II J. Pasekazk 2/2/04+2 2Z
PřF:M3121Pravděpodobnost a statistika I J. Koláčekzk 2/2/04+2 3Z
PřF:M4122Pravděpodobnost a statistika II J. Koláčekzk 2/2/04+2 4Z
90 kreditů

Volitelné předměty

Student si vybírá z volitelných předmětů na MU až do celkové výše 180 kreditů za studium. Je doporučeno vybírat z 16 doporučovaných předmětů, které nejlépe odpovídají potřebám studia. Níže uvedený předmět slouží jako osvědčený příklad.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi6180cBiologie rostlin - cvičení M. Balážz 0/2/02 2-
2 kredity

Specializační část

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi2060Základy mikrobiologie M. Vítězovázk 2/0/02+2 4-
PřF:Bi5080Základy ekologie M. Hájekzk 2/0/02+2 3-
PřF:Bi6180Biologie rostlin V. Gloserzk 2/0/02+2 2P
PřF:Bi6340Ekologie společenstev a makroekologie M. Chytrýzk 2/0/02+2 5-
PřF:E0350Epidemiologie M. Bobákzk 2/0/02+2 5P
PřF:E0351Epidemiologie - cvičení M. Bobákz 0/2/02 5-
PřF:E2011Teoretické základy informatiky V. Popovicizk 2/1/03+2 1-
PřF:E3101Úvod do matematického modelování J. Kalinazk 2/0/02+2 3P
PřF:E4015Týmový projekt z Matematické biologie a biomedicíny - epidemiologie a modelování L. Dušekz 0/3/03 4-
PřF:E5440Časové řady J. Holčíkzk 2/2/04+2 4P
PřF:E5447Databázové systémy v biomedicíně L. Dušekzk 1/1/02+2 6-
PřF:M4130Výpočetní matematické systémy J. Koláčekz 2/2/04 3-
PřF:M5858Spojité deterministické modely I Z. Pospíšilzk 2/2/04+2 3P
PřF:M8230Diskrétní deterministické modely Z. Pospíšilzk 2/2/04+2 5P
PřF:MAZRDAplikovaná analýza biomedicínských a geografických dat S. Katinak 0/22 6-
62 kreditů