PřF MIKROB Mikrobiologie
Název anglicky: Microbiology
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF B-EMB Experimentální a molekulární biologie

Společná část (90-120kr.)

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Student si zapisuje předměty ze základní nabídky Společného univerzitního základu v celkové hodnotě nejméně 11 kreditů.
https://muni.cz/go/univerzitní základ

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušky JA001 Odborná angličtina - zkouška (bakalářské studium) a JA002 Pokročilá odborná angličtina – zkouška (magisterské studium). Zkoušku JA002 může student splnit už v bakalářském studiu. V tom případě nemusí skládat zkoušku JA001. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA001Odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
4 kredity
TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min 10kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi3001Bakalářská práce z Experimentální a molekulární biologie 1 R. Veselskáz 0/5/05 5P
PřF:Bi3002Bakalářská práce z Experimentální a molekulární biologie 2 R. Veselskáz 0/10/010 6P
15 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi1010Fylogeneze a diverzita rostlin P. Hroudazk 3/0/03+2 1-
PřF:Bi1060Cytologie a anatomie rostlin M. Balážzk 2/0/02+2 3P
PřF:Bi1700Buněčná biologie R. Veselskázk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi1700cBuněčná biologie - cvičení J. Neradilz 0/1/0 každý druhý týden 2 hodiny.1 1-
PřF:Bi2000Fylogeneze a diverzita živočichů J. Schlaghamerskýzk 3/0/03+2 2-
PřF:Bi2080Histologie a organologie M. Duškovázk 2/0/02+2 1P
PřF:Bi3030Fyziologie živočichů M. Váchazk 2/0/02+2 3P
PřF:Bi3060Obecná genetika P. Kuglíkzk 3/0/03+2 1Z
PřF:Bi4020Molekulární biologie J. Šmardazk 3/0/03+2 4Z
PřF:Bi4020cMolekulární biologie - cvičení T. Botkaz 0/2/02 4-
PřF:Bi4060Fyziologie rostlin V. Gloserzk 2/0/02+2 4P
PřF:Bi4090Obecná mikrobiologie M. Vítězovázk 3/0/03+2 4P
PřF:Bi5120Antropologie E. Drozdovázk 2/0/02+2 2P
PřF:Bi5420Obecná virologie I. Rudolfzk 2/0/02+2 4P
PřF:Bi8150Evoluční biologie M. Macholánzk 3/0/03+2 5-
PřF:C1600Základní praktikum z chemie M. Nečasz 0/4/04 2-
PřF:C1601Základy obecné a anorganické chemie M. Nečaszk 2/0/02+2 1-
PřF:C2700Základy organické chemie J. Literákzk 2/0/02+2 2-
PřF:C3580Biochemie P. Bouchalzk 3/0/03+2 3-
PřF:C3600Biochemie - laboratorní cvičení J. Lochmanz 0/5/05 3-
PřF:C4223Základní laboratorní výpočty pro biology V. Sedláčekz 0/1/01 1-
PřF:C7777Zacházení s chemickými látkami J. Literákz 0/0/0 2 hodiny školení autorizovanou osobou.- 1-
PřF:E5540Biostatistika - základní kurz L. Dušekzk 3/0/03+2 3P
89 kreditů

Specializační část

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi1044Úvod do studia specializace Mikrobiologie I. Kushkevychz 0/1/01 1-
PřF:Bi2080cHistologie a organologie - cvičení M. Váchaz 0/2/02 1-
PřF:Bi3005Bakalářská státní závěrečná zkouška z Experimentální a molekulární biologie - specializace Mikrobiologie R. Veselská- 0/0/0- 6-
PřF:Bi3334Specializační seminář Mikrobiologie 1 M. Vítězováz 0/2/02 5P
PřF:Bi3335Specializační seminář Mikrobiologie 2 M. Vítězováz 0/2/02 6P
PřF:Bi4080Metodika vědecké práce v mikrobiologii M. Vítězovák 1/1/02+1 2-
PřF:Bi4091cPraktikum z obecné mikrobiologie I. Kushkevychz 0/4/04 4-
PřF:Bi5000Bioinformatika R. Pantůčekzk 2/0/02+2 5P
PřF:Bi5220Imunologie L. Kubalazk 2/0/02+2 5-
PřF:Bi6400Metody molekulární biologie R. Pantůčekzk 3/0/03+2 6P
PřF:Bi6620Mikroskopické houby M. Vítězovák 1/0/01+1 6P
PřF:Bi6620cMikroskopické houby - cvičení M. Vítězováz 0/2/02 6-
PřF:Bi6700Taxonomie prokaryot I. Sedláčekzk 3/0/03+2 5P
PřF:Bi6700cTaxonomie prokaryot - cvičení I. Sedláčekz 0/4/04 5-
PřF:Bi7330Cytologie a morfologie bakterií I. Kushkevychk 2/0/02+1 6P
PřF:Bi7330cCytologie a morfologie bakterií - cvičení I. Kushkevychz 0/2/02 6-
45 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student si vybírá z nabídky povinně volitelných předmětů pro specializaci Mikrobiologie do výše 18 kreditů za studium.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi1060cCytologie a anatomie rostlin - cvičení M. Balážz 0/2/02 3-
PřF:Bi3030cFyziologie živočichů - cvičení M. Váchaz 0/2/02 3-
PřF:Bi3060cObecná genetika - cvičení P. Lízalz 0/2/02 1-
PřF:Bi4060cFyziologie rostlin - cvičení V. Gloserz 0/2/02 4-
PřF:Bi5000cBioinformatika - cvičení J. Damborskýz 0/2/02 5-
PřF:Bi5220cImunologie - cvičení L. Kubalaz 0/2/02 6-
PřF:Bi6400cMetody molekulární biologie - cvičení P. Benešz 0/2/02 6-
PřF:Bi8920Pokročilé mikroskopické metody J. Neradilzk 2/0/02+2 2-
PřF:Bi8920cPokročilé mikroskopické metody - cvičení J. Neradilz 0/2/02 2-
PřF:Bi9410Strukturní biologie J. Damborskýzk 2/0/02+2 5-
PřF:C1605Základy obecné a anorganické chemie - seminář M. Nečasz 0/2/02 1-
PřF:C2701Základy org. chemie - seminář J. Literákz 0/1/01 2-
PřF:E5540cBiostatistika - cvičení L. Dušekz 0/1/01 3-
28 kreditů