PřF CHANAL Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Název anglicky: Analytical Chemist - Manager of Chemical Laboratory
bakalářský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF B-CHE Chemie

Společná část (90-120kr.)

Společný univerzitní základ (15 kr.)

K úspěšnému zakončení studia student v bakalářských studijních programech získá 15 kr. z předmětů tzv. Společného univerzitního základu. Mezi tyto kredity se počítají 2 kredity z předmětů sportovních aktivit (TV), 4 kredity za cizí jazyk, a 9 kreditů za předměty společensko-vědního či přírodovědného základu – tzv. CORE předmětů. Aktuální nabídka CORE předmětů je k dispozici zde: https://www.muni.cz/studenti/spolecny-univerzitni-zaklad

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Student povinně zapisuje předměty v minimální celkové hodnotě 9 kreditů za celé bakalářské studium ze základní nabídky Společného univerzitního základu. https://www.muni.cz/studenti/spolecny-univerzitni-zaklad

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušku JASUZ Odborná angličtina - zkouška za 4 kredity. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JASUZOdborná angličtina - zkouška A. Bízková Doleželovázk 0/0/04 --
4 kredity
TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min 10kr.)

Student si volí téma bakalářské práce z nabídky průběžně aktualizované v rozpisech témat v IS. Na začátku 4. semestru studenti povinně absolvují blokovou přednášku C6005, kde jednotlivá témata představí školitelé Ústavu chemie a případně dalších pracovišť MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C6005Projekty a bakalářské práce M. Nečasz blokově - začátkem semestru- 4-
PřF:C6013Bakalářská práce z chemie M. Nečasz 0/0/1010 6P
10 kreditů

Povinné předměty

Matematicko-fyzikální základ
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M1010Matematika I Z. Došlázk 3/0/03+2 1-
PřF:M1020Matematika I - seminář Z. Došláz 0/3/03 1-
PřF:M2010Matematika II Z. Došlázk 2/0/02+2 2-
PřF:M2020Matematika II - seminář Z. Došláz 0/2/02 2-
PřF:F1240Fyzika pro chemiky I Z. Bochníčekzk 2/0/02+2 1-
PřF:F1241Fyzika pro chemiky I, seminář Z. Bochníčekz 0/1/01 1-
PřF:F2090Fyzika pro chemiky II P. Mikulíkzk 3/0/03+2 2-
PřF:F2091Fyzika pro chemiky II, seminář P. Mikulíkz 0/1/01 2-
25 kreditů
Základní chemické kurzy
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C1020Obecná chemie J. Pinkaszk 4/0/04+2 1Z
PřF:C1040Obecná chemie - seminář J. Pinkasz 0/2/02 1-
PřF:C1061Anorganická chemie I A. Stýskalíkzk 2/0/02+2 1P
PřF:C2062Anorganická chemie II Z. Moraveczk 2/0/02+2 2P
PřF:C2021Organická chemie I K. Paruchzk 2/0/02+2 2P
PřF:C3050Organická chemie II K. Paruchzk 2/0/02+2 3P
PřF:C4660Fyzikální chemie I M. Munzarovázk 2/0/02+2 2Z
PřF:C4020Fyzikální chemie II M. Munzarovázk 2/0/02+2 3Z
PřF:C3100Analytická chemie I V. Kanickýzk 2/0/02+2 3Z
PřF:C4050Analytická chemie II P. Lubalzk 2/0/02+2 4Z
PřF:C3181Biochemie I P. Skládalzk 2/0/02+2 3P
PřF:C4182Biochemie II P. Skládalzk 2/0/02+2 4P
48 kreditů
Praktika
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C1100Laboratorní technika S. Jankůz 0/0/66 3P
PřF:C3120Analytická chemie - praktikum P. Lubalz 0/0/22 4P
8 kreditů
Ostatní
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C3705Správná laboratorní praxe v chemické laboratoři M. Farkovázk 1/0/01+2 4P
PřF:C3706Správná laboratorní praxe v chemické laboratoři - cvičení M. Farkováz 0/2/02 4-
5 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student si vybírá z nabídky povinně volitelných předmětů tak, aby za předměty společné části studijního programu získal celkem alespoň 120 kreditů.

Semináře k základním chemickým kurzům
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C1062Anorganická chemie I - seminář A. Stýskalíkz 0/1/01 1-
PřF:C2070Anorganická chemie II - seminář Z. Moravecz 0/1/01 2-
PřF:C2022Organická chemie I - seminář S. Jankůz 0/2/02 2-
PřF:C3055Organická chemie II - seminář S. Jankůz 0/2/02 3-
PřF:C3150Fyzikální chemie I - seminář H. Semrádz 0/2/02 2-
PřF:C4040Fyzikální chemie II - seminář M. Munzarováz 0/2/02 3-
PřF:C3110Analytická chemie I - seminář V. Kanickýz 0/1/01 3-
PřF:C6160Analytická chemie II - seminář P. Lubalz 0/2/02 4-
PřF:C3190Biochemie I - seminář Z. Farkaz 0/1/01 3-
PřF:C4200Biochemie II - seminář Z. Farkaz 0/1/01 4-
15 kreditů
Ostatní
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C3200Chemická literatura C. Mazalzk 1/0/01+2 5-
PřF:C5000Samostatný projekt z chemie M. Nečasz 0/0/55 5-
PřF:F2210Fyzikální praktikum pro nefyzikální obory Z. Bochníčekz 0/0/33 2-
11 kreditů

Specializační část

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:BPH_EKOREkonomika organizací P. Suchánekzk 2/2/08 3-
ESF:BPH_POEKPodniková ekonomika P. Suchánekzk 2/2/07 4-
ESF:BPH_ZMANZáklady managementu J. Procházkazk 2/1/05 5-
PřF:C6140Optimalizace a hodnocení analytických metod M. Farkovázk 2/0/02+2 4P
PřF:C5145Management kvality v bioanalytické laboratoři M. Bittovázk 2/0/02+2 5P
PřF:C5120Počítače v chemii a chemometrie M. Farkovák 1/0/01+1 5P
PřF:C5140Počítače v chemii a chemometrie - cvičení M. Farkováz 0/2/02 5-
PřF:C5190Instrumentální analytická chemie - praktikum M. Farkováz 0/0/55 5P
PřF:C2105Počítač v analytické laboratoři M. Farkováz 0/2/02 6-
39 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student si vybírá z nabídky povinně volitelných předmětů tak, aby za předměty specializační části získal celkem alespoň 60 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:BPP_ZAPRZáklady práva P. Dvořákovázk 1/2/04 5-
PřF:C3700Jakost v analytické laboratoři P. Lubalzk 1/2/03+2 6-
PřF:C5350Analytická chemie III P. Lubalzk 2/0/02+2 5-
PřF:C5355Analytická chemie III - seminář P. Lubalz 0/1/01 5-
PřF:C7021Separační metody A J. Havlišzk 2/0/02+2 5-
PřF:C8022Separační metody B J. Havlišzk 2/0/02+2 6-
PřF:C7031Atomová spektrometrie V. Kanickýzk 2/0/02+2 6-
PřF:C7041Molekulová spektrometrie V. Kanickýzk 2/0/02+2 4-
PřF:E2220Environmentální analytická chemie J. Klánovázk 2/0/02+2 6-
PřF:E2221Environmentální analytická chemie - cvičení J. Klánováz 0/0/33 6-
PřF:E5040Složky životního prostředí a jejich znečištění B. Vranazk 2/0/02+2 5-
PřF:E6050Osud toxických látek v prostředí P. Šebejzk 2/0/02+2 6-
PřF:E6051Osud toxických látek v prostředí - cvičení P. Šebejz 0/1/01 6-
46 kreditů