PřF GEOZV Geologie základní
Název anglicky: Principles of geology
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PřF N-GEO Geologie

Úvodní informace / Pokyny

Nutno splnit oba bloky a dosáhnout celkem 40 kreditů dostatečnou volbou volitelných (G%) nebo dalších povinně volitelných předmětů.

Povinný předmět

Předmět nutno slnit.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:G7081Regionální geologie světa J. Leichmannzk 2/0/03 --
3 kredity

Povinně-volitelné předměty

Nutno splnit nejméně dva ucelené bloky.

Paleontologie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:G2081Pokročilá paleontologie N. Dolákovázk 2/2/06 1P
PřF:G7381Horninotvorné fosilie N. Dolákovázk 1/1/03 2P
PřF:G9381Paleoekologie Š. Hladilovázk 2/2/06 3Z
PřF:G7221Mikropaleontologie N. Dolákovázk 0/0/0 5 dnů.3 1-
18 kreditů

Historická geologie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:G4061Pokročilá historická geologie J. Kalvodazk 2/1/05 1Z
PřF:G7301Metody stratigrafie O. Bábekzk 2/1/05 2Z
PřF:GA231Holocén M. Ivanovzk 2/1/05 3Z
PřF:G6021Geologie Slovenska J. Hókzk 2/0/03 4-
18 kreditů

Sedimentární geologie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:G8081Sedimentologie S. Nehybazk 2/1/05 1Z
PřF:G8141Pedologie M. Ivanovzk 2/1/05 2Z
PřF:G9301Sedimentární pánve a naftová geologie S. Nehybazk 1/1/03 3Z
PřF:GA401Sedimentární petrologie T. Kumpanzk 2/1/05 4P
18 kreditů

Mineralogie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:G2061Pokročilá mineralogie Z. Lososzk 2/2/06 1Z
PřF:G9901Aplikovaná mineralogie M. Novákzk 2/2/06 2P
PřF:G8761Metody přepočtu chemických analýz pro geology R. Škodazk 1/13 3P
PřF:G8601RTG difraktometrie J. Cempírekzk 1/1/03 4P
18 kreditů

Magmatická a metamorfní petrologie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:G7501Fyzikální geochemie J. Zemanzk 2/1/05 1P
PřF:G4021Magmatická petrologie J. Leichmannzk 2/1/05 2Z
PřF:G9801Metamorfní petrologie J. Kotkovázk 2/1/05 3P
PřF:G7651Instrumentální metody v petrologii J. Leichmannzk 1/1/03 4P
18 kreditů

Strukturní geologie a geotektonika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:G9651Analýza dat orientace v geologii R. Melicharzk 1/1/03 1Z
PřF:G7631Deformace v mikroměřítku P. Špačekzk 2/15 2P
PřF:G5091Pokročilá strukturní geologie R. Melicharzk 1/25 3Z
PřF:G7321Desková tektonika a orogeneze R. Melicharzk 1/25 4Z
18 kreditů

Fyzika Země

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:G8311Fyzika Země a geodynamika P. Špačekzk 2/1/05 1P
PřF:G8461Seismologie a seismotektonika J. Havířzk 2/1/05 2P
PřF:G7521Petrofyzika M. Chadimazk 2/1/05 3-
PřF:G7891Magnetická anizotropie hornin M. Chadimazk 1/1/03 4-
18 kreditů