PřF OPZOO Ochrana přírody - zoologie
Název anglicky: Nature Conservation - Zoology
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF N-OCH Ochrana přírody

Společná část (60-80 kr.)

Kdykoli v průběhu studia (v kterémkoli ze čtyř semestrů) je doporučeno absolvovat volitelný předmět Bi9730 Odborná stáž v ochraně přírody.

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0734Diplomová práce z ochrany přírody IV L. Tichýz 0/20/020 3P
PřF:Bi7731Diplomová práce z ochrany přírody I L. Tichýz 0/6/06 1P
PřF:Bi8732Diplomová práce z ochrany přírody II L. Tichýz 0/6/06 2P
PřF:Bi9733Diplomová práce z ochrany přírody III L. Tichýz 0/8/08 3P
40 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi6340Ekologie společenstev a makroekologie M. Chytrýzk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi7111Terénní exkurze k environmentálním problémům P. Pařilk 0/0/0 5D.2+1 4P
PřF:Bi7113Management ohrožených ekosystémů P. Pařilzk 2/0/02+2 3P
PřF:Bi7710Právo a státní správa v ochraně přírody L. Tichýzk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi7720Biologický monitoring a veřejné zakázky L. Tichýzk 2/0/02+2 3Z
PřF:Bi8160Speciální botanicko-zoologické cvičení v terénu J. Sychraz 0/0/0 5D.3 2P
PřF:Bi8300Příroda ve čtvrtohorách M. Horsákzk 2/0/02+2 4Z
PřF:Bi8880Chráněná území ČR J. Rolečekzk 2/0/02+2 3P
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 1-
32 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Metodické předměty

V průběhu 2.-3. semestru navazujícího magisterského studia studenti povinně volí alespoň jeden předmět dle charakteru své diplomové práce. Těm, kteří si z metodických předmětů zvolí pouze předmět Bi9000 Geografické informační systémy v botanice a zoologii, je doporučeno zvolit si předmět Bi6050 Introduction to Biostatistics in English ze sekce 'Předměty vyučované v angličtině'.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi7540Analýza dat v ekologii společenstev J. Těšitelk 1/2/03+1 2P
PřF:Bi7680Populační ekologie živočichů S. Pekárzk 2/2/15+2 3P
PřF:Bi7920Zpracování biologických dat S. Pekárzk 0/2/02+2 2P
PřF:Bi9000Geografické informační systémy v botanice a zoologii L. Tichýk 1/2/03+1 2P
19 kreditů
Předměty vyučované v angličtině

V průběhu 1.-2. semestru navazujícího magisterského studia studenti povinně volí alespoň jeden z uvedených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi6050Introduction to Biostatistics in English J. Těšitelzk 0/2/02+2 2-
PřF:Bi7370Fundamentals of Ecology J. Nekolazk 1/1/02+2 1-
PřF:Bi8370Readings in Conservation Biology J. Nekolazk 1/1/02+2 2-
12 kreditů

Volitelné předměty

Kdykoli v průběhu studia (v kterémkoli ze čtyř semestrů) je doporučeno absolvovat volitelný předmět Bi9730 Odborná stáž v ochraně přírody. Pro zvýšení právního povědomí je studentům doporučeno absolvovat předmět PrF:MX001Zk Základy práva životního prostředí pro neprávníky. Studentům, kteří absolvovali Bi6000 Geografické informační systémy v botanice a zoologii, je doporučeno absolvovat také navazující předmět Bi9009 Geografické informační systémy v botanice a zoologii pro pokročilé.

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0805Zoologický seminář VI M. Horsákz 0/2/02 3P
PřF:Bi7112Ochrana živočišných druhů P. Pařilzk 2/0/02+2 1P
PřF:Bi7802Zoologický seminář III M. Horsákz 0/2/02 1P
PřF:Bi7900Genetické metody v zoologii M. Macholánzk 2/1/03+2 2P
PřF:Bi8770Determinační cvičení z obratlovců ČR T. Bartoničkaz 0/2/02 3P
PřF:Bi8803Zoologický seminář IV M. Horsákz 0/2/02 2P
PřF:Bi9804Zoologický seminář V M. Horsákz 0/2/02 3P
19 kreditů

Povinně volitelné předměty

Specializační předměty

V 1. roce navazujícího magisterského studia studenti povinně volí alespoň jeden předmět dle svého zaměření.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi7870Evoluce bezobratlých pro pokročilé M. Horsákzk 1/1/02+2 1Z
PřF:Bi7960Fauna obratlovců ČR A. Konečnýzk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi8780Systém a fylogeneze hmyzu S. Pekárzk 4/0/04+2 2P
14 kreditů
Determinační cvičení

Ve 2.-3. semestru navazujícího magisterského studia studenti povinně volí alespoň jeden předmět dle svého zaměření.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi8762Determinace vodních bezobratlých - cvičení J. Schenkováz 0/4/04 2P
PřF:Bi8763Determinace suchozemských bezobratlých - cvičení J. Schlaghamerskýz 0/4/04 3P
8 kreditů
Terénní cvičení

V 1. až 2. roce navazujícího magisterského studia studenti povinně volí předmět(y) dle svého zaměření v celkovém počtu 5 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0055Terénní cvičení z entomologie I. Malenovskýz 0/0/0 3+1D.3 2P
PřF:Bi6661Terénní cvičení z geobotaniky L. Tichýz 0/0/0 5D.3 2P
PřF:Bi8057Terénní cvičení ze zoologie pro pokročilé S. Pekárk 0/0/0 7 dnů.4+1 2P
11 kreditů
Oborový seminář 1. semestr

Studenti povinně volí jeden ze seminářů dle zaměření diplomové práce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi4003Pokroky ve výzkumu obratlovců (seminář) III T. Bartoničkaz 0/2/02 1P
PřF:Bi5023Evertebratologický seminář III S. Pekárz 0/2/02 1P
PřF:Bi6475Parazitologický seminář III A. Vetešníková Šimkováz 0/2/02 1P
PřF:Bi7807Hydrobiologický seminář III J. Schenkováz 0/2/02 1P
8 kreditů
Oborový seminář 2. semestr

Studenti povinně volí jeden ze seminářů dle zaměření diplomové práce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi4004Pokroky ve výzkumu obratlovců (seminář) IV T. Bartoničkaz 0/2/02 2P
PřF:Bi5024Evertebratologický seminář IV S. Pekárz 0/2/02 2P
PřF:Bi6476Parazitologický seminář IV A. Vetešníková Šimkováz 0/2/02 2P
PřF:Bi7808Hydrobiologický seminář IV J. Schenkováz 0/2/02 2P
8 kreditů
Oborový seminář 3. semestr

Studenti povinně volí jeden ze seminářů dle zaměření diplomové práce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi4005Pokroky ve výzkumu obratlovců (seminář) V T. Bartoničkaz 0/2/02 3P
PřF:Bi5025Evertebratologický seminář V S. Pekárz 0/2/02 3P
PřF:Bi6477Parazitologický seminář V A. Vetešníková Šimkováz 0/2/02 3P
PřF:Bi7809Hydrobiologický seminář V J. Schenkováz 0/2/02 3P
8 kreditů
Oborový seminář 4. semestr

Studenti povinně volí jeden ze seminářů dle zaměření diplomové práce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi4006Pokroky ve výzkumu obratlovců (seminář) VI T. Bartoničkaz 0/2/02 4P
PřF:Bi5026Evertebratologický seminář VI S. Pekárz 0/2/02 4P
PřF:Bi6478Parazitologický seminář VI A. Vetešníková Šimkováz 0/2/02 4P
PřF:Bi7800Hydrobiologický seminář VI J. Schenkováz 0/2/02 4P
8 kreditů