PřF BTCHE Biotechnologie
Název anglicky: Biotechnology
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: PřF N-BTC Biotechnologie

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C9301Diplomová práce z biotechnologie I M. Mandlz 0/0/11 1P
PřF:C8211Diplomová práce z biotechnologie II M. Mandlz 0/0/44 2P
PřF:C9311Diplomová práce z biotechnologie III M. Mandlz 0/0/2222 3P
PřF:CA341Diplomová práce z biotechnologie IV M. Mandlz 0/0/2323 4P
50 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C7872Aplikovaná biostatistika M. Mandlzk 2/0/04 1P
PřF:C7873Oborový seminář z biotechnologie I J. Lochmanz 0/2/02 1P
PřF:C7874Oborový seminář z biotechnologie III M. Mandlz 0/2/02 3P
PřF:C7875Genové technologie J. Lochmanzk 2/0/04 1Z
PřF:C7876Genové technologie - cvičení J. Lochmanz 0/0/55 2P
PřF:C7877Praxe z biotechnologie M. Mandlz 0/0/1010 3P
PřF:C7878Biotechnologické procesy T. Kašparovskýzk 2/0/04 2Z
PřF:C8111Bioinženýrství M. Mandlzk 2/0/04 1Z
PřF:C8112Enzymová biotechnologie I. Kučerazk 2/0/04 2P
PřF:C8113Metody v biotechnologii J. Kučeraz 0/0/55 2P
PřF:C8114Oborový seminář z biotechnologie II T. Kašparovskýz 0/2/02 2P
PřF:C8115Oborový seminář z biotechnologie IV M. Mandlz 0/2/02 4P
PřF:C9100Biosenzory P. Skládalzk 2/0/02+2 1P
PřF:C9220Seminář k diplomové práci I T. Kašparovskýz 0/2/02 3P
PřF:CA220Seminář k diplomové práci II T. Kašparovskýz 0/2/02 4P
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 3-
PřF:C3002Nanobiotechnology P. Skládalzk 2/0/02+2 2P
62 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Volitelné předměty

Student vybírá z uvedených volitelných předmětů do celkové hodnoty min. 120 kreditů za studium. Níže uvádíme příklady doporučených volitelných předmětů:

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi2900Duševní vlastnictví E. Janouškovcovázk 2/0/02+2 --
PřF:Bi7034Úvod do metabolického inženýrství a syntetické biologie mikroorganismů P. Dvořákzk 2/0/02+2 --
PřF:Bi7430Molekulární biotechnologie J. Damborskýzk 2/0/02+2 --
PřF:Bi7430cMolekulární biotechnologie - cvičení J. Damborskýz 0/4/04 --
PřF:Bi9540Biotechnologie a praktické využití řas a hub P. Hroudazk 2/0/02+2 --
ESF:BPE_ZEKOZáklady ekonomie M. Jandovázk 2/0/04 --
PřF:C4840Metody značení a imobilizace biomolekul P. Skládalzk 2/0/02+2 --
PřF:C5340Nerovnovážné systémy I. Kučerazk 2/0/02+2 --
PřF:C6206Vybrané biochemické metody Z. Glatzz 0/0/44 --
PřF:C8155Buněčné signalizace T. Kašparovskýzk 2/0/02+2 --
PřF:C7150Regulace metabolismu T. Kašparovskýzk 2/0/02+2 --
PřF:C7175DNA diagnostika O. Šerýzk 2/0/04 --
PřF:C7860Rostlinná biochemie J. Lochmanzk 2/0/02+2 --
PřF:C8140Bioenergetika I. Kučerazk 2/0/02+2 --
56 kreditů