Z5099 Regionální geografie polárních oblastí

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Filip Hrbáček, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Lulák (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 10:00–11:50 Z5,02004
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z5099/01: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 8:00–8:50 Z5,02004, M. Lulák
Z5099/02: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 9:00–9:50 Z5,02004, M. Lulák
Předpoklady
PROGRAM ( N - GK ) || PROGRAM ( N - BI ) || PROGRAM ( N - EB ) || PROGRAM ( N - MA )|| PROGRAM ( N - CH )|| KREDITY_MIN ( 100 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/60, pouze zareg.: 0/60
Mateřské obory/plány
předmět má 29 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednášky poskytují základní informace o fyzickogeografických podmínkách Arktidy a Antarktidy, historii objevování a osídlování tohoto prostoru. Součástí předmětu je hodnocení významu polárních oblastí v kontextu celé planety Země, zejména ve vztahu k atmosférické cirkulaci, výměně energie a hmoty v přilehlých oceánech a mořích. Velká pozornost je věnována samotné kryosféře (ledovce, trvale zmrzlá půda), její citlivosti na změny klimatu a možné důsledky vyplývající z jejího poškození (uvolňování metanu, rozpad šelfových ledovců, vzestup mořské hladiny).
Výstupy z učení
Student by se měl v průběhu kurzu seznámit a porozumět fyzickogeografickým podmínkám Arktidy a Antarktidy, historii objevování a osídlování tohoto prostoru. Současně by měl pochopit význam polárních oblastí v kontextu celé planety Země a ve vztahu k atmosférické cirkulaci, výměny energie a hmoty v přilehlých oceánech a mořích.
Osnova
  • Regionální geografie Antarktidy: meteorologie a klimatologie, geologie a geomorfologie, glaciologie a hydrologie, flóra a fauna, objevování a poznávání Antarktidy.
  • Regionální geografie Arktidy: klimatologie a glaciologie, geologie a geomorfologie, flóra a fauna, objevování a poznávání Arktidy.
Literatura
  • A complete guide to Arctic wildlife. Photo by Richard Sale - Per Michelsen. Buffalo, N.Y.: Firefly Books, 2006. 464 s. ISBN 155407178X. info
  • KING, John Chritopher a J. TURNER. Antarctic meteorology and climatology. 1st publ. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. xi, 409 s. ISBN 0-521-46560-5. info
  • Polar lakes and rivers : limnology of Arctic and Antarctic aquatic ecosystems. Edited by Warwick F. Vincent - Johanna Laybourn-Parry. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2008. xviii, 327. ISBN 9780199213894. info
  • PRZYBYLAK, Rajmund. The climate of the Arctic. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003. xi, 270. ISBN 1402011342. info
  • THURMAN, Harold V. a Alan P. TRUJILLO. Oceánografie : [tajemný svět moří a oceánů]. Translated by Adam Petrusek. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2005. viii, 479. ISBN 8025103536. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/PříF:Z5099!
Výukové metody
Přednášky využívají nejnovějších informací získaných z vědeckých článků, odborných a populárně naučných knih. Dílčí témata jsou probírána v návaznosti na jednotlivé složky fyzickogeografické sféry, základní procesy a jevy vyskytující se v polárních oblastech. Cvičení probíhají formou samostatné práce a tematicky zaměřených prezentací.
Metody hodnocení
Účast na seminářích je povinná. Podmínkou pro udělení zápočtu je příprava a ústní prezentace vybraného tématu, které se týká polárních oblastí. Zkouška má písemnou podobu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2020, podzim 2021.