Z5099 Regionální geografie polárních oblastí

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Filip Hrbáček, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marek Lang, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Z5099/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. F. Hrbáček, K. Láska, D. Nývlt
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 30 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednášky poskytují základní informace o fyzickogeografických podmínkách Arktidy a Antarktidy, historii objevování a osídlování tohoto prostoru. Součástí předmětu je hodnocení významu polárních oblastí v kontextu celé planety Země, zejména ve vztahu k atmosférické cirkulaci, výměně energie a hmoty v přilehlých oceánech a mořích. Velká pozornost je věnována samotné kryosféře (ledovce, trvale zmrzlá půda), její citlivosti na změny klimatu a možné důsledky vyplývající z jejího poškození (uvolňování metanu, rozpad šelfových ledovců, vzestup mořské hladiny).
Výstupy z učení
Student by se měl v průběhu kurzu seznámit a porozumět fyzickogeografickým podmínkám Arktidy a Antarktidy, historii objevování a osídlování tohoto prostoru. Současně by měl pochopit význam polárních oblastí v kontextu celé planety Země a ve vztahu k atmosférické cirkulaci, výměny energie a hmoty v přilehlých oceánech a mořích.
Osnova
  • Regionální geografie Antarktidy: meteorologie a klimatologie, geologie a geomorfologie, glaciologie a hydrologie, flóra a fauna, objevování a poznávání Antarktidy.
  • Regionální geografie Arktidy: klimatologie a glaciologie, geologie a geomorfologie, flóra a fauna, objevování a poznávání Arktidy.
Literatura
  • A complete guide to Arctic wildlife. Photo by Richard Sale - Per Michelsen. Buffalo, N.Y.: Firefly Books, 2006. 464 s. ISBN 155407178X. info
  • KING, John Chritopher a J. TURNER. Antarctic meteorology and climatology. 1st publ. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. xi, 409 s. ISBN 0-521-46560-5. info
  • Polar lakes and rivers : limnology of Arctic and Antarctic aquatic ecosystems. Edited by Warwick F. Vincent - Johanna Laybourn-Parry. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2008. xviii, 327. ISBN 9780199213894. info
  • PRZYBYLAK, Rajmund. The climate of the Arctic. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003. xi, 270. ISBN 1402011342. info
  • THURMAN, Harold V. a Alan P. TRUJILLO. Oceánografie : [tajemný svět moří a oceánů]. Translated by Adam Petrusek. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2005. viii, 479. ISBN 8025103536. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/PříF:Z5099!
Výukové metody
Přednášky využívají nejnovějších informací získaných z vědeckých článků, odborných a populárně naučných knih. Dílčí témata jsou probírána v návaznosti na jednotlivé složky fyzickogeografické sféry, základní procesy a jevy vyskytující se v polárních oblastech. Cvičení probíhají formou samostatné práce a tematicky zaměřených prezentací.
Metody hodnocení
Účast na seminářích je povinná. Podmínkou pro udělení zápočtu je příprava a ústní prezentace vybraného tématu, které se týká polárních oblastí. Zkouška má písemnou podobu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2021.