F7210 Číslicová elektronika

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Pavel Konečný, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jan Janča, DrSc.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Pavel Konečný, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Absolvováním kursu získá student následující schopnosti a dovednosti: Základní znalosti logických funkcí a hradel.
Schopnost navrhnout jednoduchý logický obvod.
Schopnost analyzovat a porozumět principu funkce jednoduchých digitálních přístrojů.
Výstupy z učení
Absolvováním kursu získá student následující schopnosti a dovednosti: Základní znalosti logických funkcí a hradel.
Schopnost navrhnout jednoduchý logický obvod.
Schopnost analyzovat a porozumět principu funkce jednoduchých digitálních přístrojů.
Osnova
  • 1.Číselné soustavy. 2.Základní logické funkce, Booleova algebra. 3.Zjednodušování logických funkcí. 4.Logická hradla a jejich realizace. Vlastnosti hradel. 5.Kombinační obvody. 6.Sekvenční obvody, děličky a čítače. 7.Obvody 7493 a 9490, zkrácené čítání. 8.Typy pamětí. 9.Mikroprocesor a jeho činnost.
Literatura
  • Sobotka,Z.:Kurs číslicové techniky. Praha,SNTL 1974
Výukové metody
Přednáška, cvičení.
Metody hodnocení
zápočet, kolokvium.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.